Timeshare-kunder gir timeshare-selskapene juling i rettssalene

Den ene kjennelsen etter den andre tikker inn fra Høyesterett i Madrid der timeshare-selskap har fått juling i retten etter å ha blitt saksøkt av sine kunder.

Anfi del Mar på Gran Canaria

Anfi del Mar på Gran Canaria har hittil tapt 27 saker i Høyesterett mot kunder som har fått kontraktene annullert og pengene tilbake.

Kjennelsene sier nesten uten unntak at timeshare-kontraktene blir annullert fordi de ikke er i overenstemmelse med loven, og kundene blir tilkjent kjøpesummen pluss rettsomkostninger og renter.

De fleste kontraktene er kjent ugyldige fordi de var uten tidsbegrensning, såkalt flytende kontrakter. Loven sier at slike kontrakter må ha en varighet på mellom 3 og 50 år.

Har hatt billige ferieboliger

Det vil i praksis si at kundene har hatt billige ferieopphold i opptil 14-15 år, der de stort sett bare har betalt årlige vedlikeholdskostnader og har hatt et estimert rentetap på kjøpesummen.

På utgiftsposten må de også regne advokatkostnader.

Flere timeshare-selskap har lidd nederlag

Tidligere var det for det meste Anfi del Mar på Gran Canaria som tapte sak etter sak.

De siste månedene har flere andre timeshare-selskap også fått bank i Høyesterett på løpende bånd, avslører søk i databasen til Poder Judicial, som er hovedrådet for rettsvesenet i Spania.

Bare de to siste månedene har det vært hele ni tap i Høyesterett for Anfi del Mar.

I to av tilfellene var saksøkeren trolig norsk, i og med at de ene er tilkjent 162.852 norske kroner, og den andre, som er tilkjent 37.076 euro, ifølge advokatselskapet som kjørte saken er norsk.

Andre beløp er i britiske pund og euro.

Anfi har tapt 27 rettssaker mot tidligere kunder i spansk Høyesterett siden den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo ble tilkjent 43.000 euro i januar 2015.

Playa del Ingles og Puerto Rico

Gran Canaria er godt representert blant tapende timeshare-selskaper. Tasolan SL, som eier timeshareanlegget Palm Oasis i Playa del Ingles, har tapt to saker i Høyesterett i oktober og november.

Den ene kjennelsen gjelder en norsk klient som er tilkjent 163.180 kroner. I den andre saken var det 24.597 euro som ble tilkjent timeshare-kundene. Tasolan tapte også en tilsvarende sak i september.

Vista Amadores SL, Puerto Calma Marketing SL og Puerto Rico SA, som tidligere hadde fem timeshare-anlegg i Puerto Rico på Gran Canaria, senere overtatt av Holiday Club, har også tapt saker i Høyesterett de siste månedene.

Tenerife og Malaga

I tillegg har timeshare-selskap blant annet på Tenerife og i Malaga lidd nederlag i spansk Høyesterett i det siste.

En lang rekke saker står i kø, og nye kommer stadig til, etter det Canariajournalen kjenner til.

Oversikt over Anfis tap i domstolene.

Høyesterett:

 • 21. november 2016: 38.850 britiske pund tilkjent saksøkeren.
 • 14. november 2016: 37.076 euro tilkjent  den norske saksøkeren.
 • 10. november 2016: 22.941 britiske pund tilkjent saksøkeren.
 • 28. oktober 2016: 18.725 euro tilkjent saksøkeren.
 • 25. oktober 2016: 162.852 norske kroner tilkjent saksøkeren.
 • 25. oktober 2016: 28.286 euro tilkjent saksøkeren.
 • 25. oktober 2016: 18.258 britiske pund tilkjent saksøkeren.
 • 4. oktober 2016: Cirka 29.500 euro tilkjent saksøkeren.
 • 4. oktober 2016: 11.806 britiske pund tilkjent saksøkeren.
 • 29. september 2016: 49.791 euro tilkjent saksøkeren.
 • 27. september 2016: 235.417 kroner (norske eller svenske) tilkjent saksøkeren.
 • 14. september 2016: 31.548 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 21. juli 2016: 38.476 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 7. juli 2016: 18.549 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 7. juli 2016: 6.990 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 1. juli 2016: 69.437 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 1. juli 2016: 299.484 norske kroner tilkjent saksøkeren
 • 7. juni 2016: 8.545 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 30. mai 2016: 16.069 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 24. mai 2016: 25.213 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 11. mai 2016: 51.177 euro tilkjent saksøker
 • 23. mars 2016: 6.974 britiske pund tilkjent saksøker
 • 19. februar 2016: 37.104 euro tilkjent saksøkeren
 • 20. november 2015: 9.550 britiske pund tilkjent saksøker
 • 19. november 2015: 7.795 britiske pund tilkjent saksøker
 • 16. juli 2015: 7.370 britiske pund tilkjent saksøker
 • 15. januar 2015: Cirka 43.000 euro tilkjent saksøker (Grimsbo-saken, som har dannet presedens)

Provinsretten:

 • 31. mai 2016: 41.854 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 31. mars 2016: 132.496 sveitsiske franc tilkjent saksøkeren
 • 31. mars 2016: 25.283 euro tilkjent saksøkeren
 • 3. mars 2016: 12.721 euro tilkjent saksøkeren
 • 10. februar 2016: 15.756 euro tilkjent saksøkeren
 • 29. januar 2016: 33.174 euro tilkjent saksøkeren
 • 27. januar 2016: 47.109 euro tilkjent saksøkeren
 • 26. januar 2016: 41.190 euro tilkjent saksøkeren
 • 22. desember 2015: 13.444 euro tilkjent saksøkeren
 • 17. november 2015: 18 094 euro tilkjent saksøkeren
 • 30. oktober 2015: 11 600 britiske pund tilkjent saksøker
 • 30. oktober 2015: 34 482 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 23. juli 2015: 1969 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 22. juli 2015: 15.692 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 13. juli 2015: 49.888 euro tilkjent saksøker
 • 3. juni 2015: 1.036 euro tilkjent saksøker
 • 2. juni 2015: 6.009 euro tilkjent saksøker
 • 12. mai 2015: 60.849 euro tilkjent saksøker
 • 28. april 2015: 23.989 euro tilkjent saksøker
 • 6. mars 2015: 1.605 euro tilkjent saksøker
 • 4. mars 2015: 1.755 britiske pund tilkjent saksøker
 • 3. mars 2015: 26.251 euro tilkjent saksøker
 • 10. februar 2015: 2.650 britiske pund tilkjent saksøker
 • 6. februar 2015: 9.650 britiske pund tilkjent saksøker
 • 5. februar 2015: 1.400 britiske pund tilkjent saksøker
 • 21. januar 2015: 1.440 euro tilkjent saksøker
 • 8. januar 2015: 19.598 britiske pund tilkjent saksøker

De fleste sakene som har vært oppe i provinsretten er anket videre til Høyesterett, hvor de fra 2015 trolig kommer opp i 2016/2017 med mindre partene kommer til enighet før rettssakene starter. I tillegg kommer en rekke saker som foreløpig bare har vært oppe i første rettsinstans.