Nordmenn raser mot timeshare-selskaper på Gran Canaria

Hanne-Lise Sørensen fra Ålesund ble bedt om å betale et timeshare-selskap på Gran Canaria hvis de skal ta tilbake ferieuker. Aud Dyrdal blir tilbudt en brøkdel av kjøpesummen. Begge ble fly forbannet. 

Aud Dyrdal og ektemannen Arild Horrstad er sinte og oppgitte over skambud fra Anfi del Mar på sine timeshare-andeler. Her står de på Anfi-stranda foran timeshare-bygningene. Foto: Egil Ryvik

Her historiene til fire rasende timeshare-eiere.

Føler seg lurt

– Jeg ble rett og slett rasende, sier Hanne-Lise Sørensen til Canariajournalen.no.

Hun kaster et skrått blikk på noen mennesker på strandpromenaden i Puerto Rico som prøver å lokke forbipasserende inn til salgsmøter for timeshare. Noen av dem kjenner hun.

– Jeg føler at jeg har blitt grundig lurt, og er eitrende forbannet, sier Aud Dyrdal.

Hun hevder at selgeren lovet at hun ville få tilbake kjøpesummen hvis hun beholdt leilighetene i minst ti år og bestemte seg for å selge. Det viste seg å ikke stemme.

Fortvilt

– Situasjonen som jeg har kommet opp i er helt fortvilt, sier Anne Lise Stokke fra Ørskog, som også har problemer med å få solgt tilbake sin timeshare-andel.

Hun ønsker å komme i kontakt med personer som er i samme situasjon for å gå til gruppesøksmål mot Anfi Del Mar.

– Nå kontakter jeg advokat, sier Torgeir Jacobsen fra Trondheim, som er i samme situasjon.

Var fornøyd, ble forbannet

Hanne-Lise Sørensen har hatt avtaler med timeshare-anlegget Puerto Calma i Puerto Rico på Gran Canaria i 20 år. Dyrdal har hatt avtaler på Anfi del Mars anlegg Club Monte Anfi siden 2000.

Det er først nå, når de av helsemessige årsaker ikke kan bruke leilighetene lenger og vil selge, at de har fått problemer. Mange andre nordmenn sitter i samme situasjon.

Både Sørensen og Dyrdal forteller at de har vært strålende fornøyd med oppholdene på timeshare-anleggene i alle år.

Begge har vært gode ambassadører for sine timeshare-selskap, og snakket godt om dem til venner og bekjente.

Da de prøvde å selge sine ukeandeler, ble de imidlertid alt annet enn fornøyde.

Kjøpte to uker i 2001

I januar 2001 kjøpte Aud Dyrdal rettigheten til å bruke en leilighet med ett soverom på timeshare-anlegget Anfi del Mar i Arguineguin i uke 51 hvert år. Prisen for en slik andel var på den tiden cirka 186 000 kroner.

I tillegg kjøpte hun en såkalt flytende uke, det vil si uspesifisert tidspunkt. Prisen for denne lå den gangen på cirka 145 000 kroner.

Hvert år betaler hun en vedlikeholdsavgift på forskudd som skal dekke blant annet rengjøring. For 2016 er den årlige vedlikeholdsavgiften som Aud må betale 1194 euro for to ukeandeler.

Fornøyd med oppholdene

Sammen med ektemannen Arild Horrstad har hun hatt mange herlige opphold på anlegget, forteller hun mens hun står sammen med Canariajournalen på Anfi-stranden.

Hun snur seg og peker mot en av de høye, steinkledde fasadene like bak stranden:

– Rett der oppe bodde vi hver eneste vinter. Der hadde vi det fint.

Ble tilbudt 3200 euro

Sykdom førte til at ekteparet ønsker å selge tilbake andelene sine, og Aud skrev et brev om dette til Anfi.

– Etter mye om og men fikk vi til svar at vi kunne få 3200 euro for den faste uken. Det utgjør bare en brøkdel av det vi betalte. Den flytende uken vil de ikke betale noe for, forteller hun, og viser Canariajournalen tilbudet fra Anfi.

Kontrakten er trolig ulovlig

Ved å gå til søksmål mot Anfi, vil det være en mulighet for Aud å få tilbake hele kjøpesummen som de betalte da de kjøpte.

 I januar 2015 vant nemlig den norske kvinnen Tove Grimsbo en rettssak mot Anfi i spansk høyesterett. I dommen blir det slått fast at timeshare-kontraktene er ulovlige fordi de er uten tidsbegrensning.

Ifølge en spansk lov fra 1998 skal timeshare-avtaler og ferieklubbavtaler inngått etter 1999 være tidsbegrenset til mellom 3 og 50 år.

Aud Dyrdals avtale er også uten tidsbegrensing, og hun viste til denne dommen i brevet hun skrev til Anfi. Anfi godtar imidlertid ikke grunnlaget for dommen, noe de viser til i et skriv på en lukket medlemsside.

Truet med rettssak

– Vi har presset Anfi med at vi vil gå til rettssystemet med saken, men kom ingen vei. Nå har vi presentert saken vår både for en spansk og en norsk advokat, som begge er villig til å ta saken, men hvilken hensikt har det når Anfi-systemet ikke bryr seg om rettsvesenet?

– For oss ser det ut som om det spanske rettssystemet ikke har sanksjonsrettigheter i slike saker.

Aud betalte depositum da kontraktene ble inngått, har flytende uke på den ene leiligheten, og begge leilighetene er uspesifiserte.

Ingen av disse delene er tillatt ifølge loven fra 1998, og det foreligger høyesterettsdommer som fastslår ulovligheten på de to første punktene. 13. februar er det berammet en sak i høyesterett på grunnlag av det tredje punktet, uspesifiserte leiligheter.

Kan kreve 26 016 euro

En av advokatene hun kontaktet hevder at Aud kan legge fram et krav på 26 016 euro mot Anfi.

Advokaten skal ha 2500 euro for å føre saken inn for første rettsinstans, som er lokalretten i San Bartolome de Tirajana på Gran Canaria, og nye oversettelser av dokumenter.

I tillegg kommer kostnadene for skrankeadvokat, som er cirka 650 euro, pluss kostnaden oversettelser av dokumenter. Etter det Canariajournalen kjenner til, kan kostnadene for oversettelser av slike dokumenter komme opp i 600-1000 euro.

Anfi har hittil anket mange av sakene de har tapt i lokalretten og provinsretten, så kostnadene med å føre saken til siste instans kan bli betydelig høyere.

Har ikke fått oppgjøret

Hvis Aud velger å gå til sak og vinner i alle rettsinstanser, kan det likevel gå lang tid før hun får pengene hun har krav på:

Canariajournalen har kontaktet Tove Grimsbo, kvinnen som vant høyesterettssaken mot Anfi, og fikk 13. januar til svar at hun fortsatt ikke hadde fått pengene hun ble tilkjent, over 350 000 kroner pluss renter og omkostninger.

Nå har det gått ti år siden hun startet den juridiske prosessen mot Anfi, og ett år siden domsavsigelsen i høyesterett.

Pengene er angivelig på vei

Anfi har betalt pengene som Grimsbo har rett på inn på en klientkonto, sier Miguel Rodriguez Ceballos, Grimsbos advokat, til Canariajournalen.no. Kun en administrativ prosedyre gjenstår før pengene blir overført til Grimsbos konto.

– Pengene er sikret, og jeg regner med at hun vil få utbetalingen i februar, sier Ceballos.

Gangen i saken er ifølge Ceballos at høyesterett skal sende papirene tilbake til provinsretten, og provinsretten skal deretter sende de til den første rettsinstansen der saken ble ført. Det vil si lokalretten i San Bartolome de Tirajana på Gran Canaria i Grimsbos tilfelle.

Først da kan pengene overføres til klienten.

Lenger ned i denne artikkelen kan du lese mer om flere rettssaker som er vunnet og rettslige krav som er fremmet mot Anfi.

Har fått penger fra Anfi

Ingunn Justlar og Kenneth Storebø fra Loddefjord vant sin sak mot Anfi i provinsretten i Las Palmas i april 2015. Saken ble ikke anket videre til høyesterett, og paret har nå fått erstatningen de ble tilkjent.

Det tok over fem år fra paret startet rettsprosessen til de fikk pengene utbetalt.

– Vi fikk igjen hele kjøpesummen på cirka 24 000 euro, men vi fikk ikke igjen de cirka 5500 euro som var saksomkostningene, da vi valgte å avslutte saken uten å ta den videre til Madrid.

Med Madrid mener Storebø spansk høyesterett.

I tillegg betalte paret 25 prosent av erstatningssummen til advokatselskapet, nesten 6000 euro, da saken ble avsluttet. Dermed sitter de igjen med i overkant av 12 500 euro.

I domspremissene står det at det er inngått kontrakt med flytende uker og uspesifiserte leilighet i Club Monte Anfi, hvilket gir grunnlag for annullering.

Justlar og Storebøs sak er tidligere omtalt på Canariajournalen.no. 

Fikk utbetalt 199 676 kroner

Arne Løkken fra Dokka hadde flytende uker på Anfi Montè, og gikk til sak for å få tilbake pengene. Anfi tapte i den første rettsinstansen i 2013, anket, og tapte igjen i den neste rettsinstansen i 2015. 

Løkken fikk utbetalt 164 772 kroner til sin konto i juli samme år, og ytterligere 34 904 kroner for saksomkostninger i november 2015, forteller han til Canariajournalen.no.

Vil danne pressgruppe

Aud Dyrdal forsøker nå å danne en gruppe på minst ti Anfi-medlemmer som kan gå sammen om å legge press på Anfi for å få bedre betalt for gjensalg, og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med henne.

Hun har også tatt opp saken med Forbruker Europa, men er ikke imponert over svaret hun fikk derfra.

– Det konkrete rådet jeg fikk var å slutte å betale vedlikeholdsavgiften. De nevner også å bruke spansk advokat. Jeg har ikke det minste lyst til å bruke penger på en advokat om jeg kan slippe det. Dette kjøpet har vært dyrt nok allerede.

Peker ut mulighetene

Direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa ønsker ikke gå inn på Aud Dyrdals sak, men forteller at Forbruker Europa generelt gir råd om timeshare og ferieklubbavtaler til forbrukere.

– Vi gir normalt ikke konkrete anbefalinger til forbrukere, men peker på muligheter i forhold til den situasjonen de selv beskriver, da det er usikkert om hva som er den beste løsningen i hver sak. Forbrukerne må selv avgjøre hva de ønsker å foreta seg i sin sak, sier han til Canatriajournalen.no

Stor pågang

I den siste tiden har Forbruker Europa hatt relativt stor pågang fra timeshare-eiere som vurderer å avslutte kontraktsforholdet, eller å selge sin andel. Bakgrunnen har blant annet vært medieomtale av to dommer fra spansk høyesterett i 2015, opplyser Wiik.

– For de som har en avtale som vil være omfattet av en av høyesterettsdommene, vil det kunne være et alternativ å kreve avtalene hevet ved at man tilbakefører andelene mot å få refundert det som ble betalt som kjøpesum, sier Wiik.

Kan trenge advokathjelp

Det kan være at man da vil trenge advokatbistand hvis selskapene ikke aksepterer kravet, påpeker Wiik.

Et alternativ er å benytte advokat som er kjent med spansk rett og timeshare området. Dette kan være et norsk advokatfirma eller spanske advokater som kjenner markedet.

I Norge fins advokatbistand via jus.no og advokatenhjelperdeg.no, men Forbruker Europa er ikke kjent med slike sider for utenlandske advokater. Flere advokatfirma etablert i Norge har imidlertid avdelinger i Europa.

– Den spanske advokaten som førte den ene saken for den norske forbrukeren som vant saken mot Anfi del Mar i høyesterett er navngitt i media, og formidlet av oss til de som har vist interesse for dette.

Domsavsigelser styrker mulighetene

Forbruker Europa syns det er positivt at det er kommet avgjørelser fra spanske domstoler som styrker timeshare-eieres muligheter til å komme ut av avtaler de ikke ønsker.

– Forbrukere må selv ta avgjørelsen om hva de ønsker å gjøre videre, da enhver rettslig prosess innebærer både en prosessuell og økonomisk risiko. Å fremme et krav om tilbakebetaling av kjøpesum med støtte i høyesterettsdommene innebærer normalt ingen risiko, da man bare risikerer at selskapet avslår kravet eller imøtekommer dette. 

Mange opplever at verdien på timeshareandeler i andrehåndsmarkedet er meget lav, forteller Wiik.

– Vi mottar ganske mange henvendelser om resalg i ulike varianter. Generelt klager forbrukerne på at det skal betales inn et forskudd for bistand til resalget som mange har opplevd ikke blir tilbakebetalt, og at man ikke får noe igjen for andelen.

Det foreligger en angrerett på gjensalgskontrakter ifølge timeshare-direktiv 2008/122, og Forbruker Europa gir råd til timeshare-eiere med støtte i direktivet.

Fire alternativer

Aud Dyrdal ser nå for seg fire mulige alternativer for å komme ut av det hun kaller Anfi-fella:

  1. Leie ut og håpe at Anfi gir seg etter hvert.
  2. Selge den faste uken til Anfi for 3200 euro, og gi bort den flytende uken.
  3. Selge på det åpne markedet, noe Aud synes er uaktuelt fordi andrehåndskjøpere får begrensede rettigheter, og hun føler seg moralsk forpliktet til å informere potensielle kjøpere om dette.
  4. Danne en gruppe og gå til gruppesøksmål mot Anfi, hvilket hun nå prøver å få til.

Ble forespeilet god gjensalgspris

Anne Lise Stokke eier en 14-dagers andel med flytende uker på Monte Anfi som hun kjøpte i 2000 sammen med sin samboer, og en annen andel som hun kjøpte i 2001. Disse kostet 145 000 kroner hver.

Begge er uten tidsbegrensning, og dermed trolig ulovlige. Senere har hun løst ut sin samboer. Nå ønsker hun å selge.

– Jeg ble fortalt av selgeren den gangen vi kjøpte ukene, at dette er uker/kontrakter som vil stige i verdi.  Sannheten er at en ikke får noe, eller lite, dersom en vil selge, sier hun.

Ble anbefalt å vente

Anne Lise var i kontakt med en representant for Anfi under sitt forrige besøk på Gran Canaria. Vedkommende sa at hun burde ha is i magen og avvente det hele, forteller hun. I mellomtiden kunne hun leie ut. 

– At Anfi har noen løsninger vedrørende å kjøpe tilbake uker har jeg hørt i mange år, så dette har jeg ingen tro på, sier hun.

Vil ikke ta tilbake leilighetene

Den 3. januar ba Anne Lise Anfi om en gjenkjøpspris for sine to flytende uker.

Hun fikk til svar at slik det ser ut i dag, tar ikke Anfi imot flytende kontrakter for leiligheter med ett soverom til videresalg. Hun blir anbefalt å kontakte Anfis kundetjeneste for å få informasjon om privat videresalg.

– Anfi har laget regler vedrørende direkte salg til personer, der de nye kjøperne ikke har samme rettigheter som opprinnelig eier. Dette er også med på å gjøre det vanskelig for eiere å få solgt uker til en akseptabel pris, mener Anne Lise. 

Medlemmer som har kjøpt uker privat blir nedprioritert når de skal bestille uker som passer, hevder hun.

Ønsker gruppesøksmål

Anne Lise Stokke syns at det bør opprettes en gruppe for de som ønsker å få hevet kjøpet, slik at flere står samlet, og advokathonoraret kan fordeles på gruppen. 

– Jeg har hørt at advokater skal ha 100 000 kroner i forskudd dersom det skal kjøres rettssak mot Anfi-gruppen. Dette er mye penger å legge ut, og penger som det kan gå mange år før en får refundert – om en får det refundert, da. 

Kritisk til medlemsklubben

Aud Dyrdal er medlem i Anfi Club Norway, og opplever at de har en “vente å se” holdning.

– Det er vanskelig å få noen konkrete råd hos dem. Jeg har forsøkt i flere måneder, sier hun.

Prøver å hjelpe

Aase H. Simonsen er styremedlem i medlemsklubben Anfi Club Norway, og har selv forsøkt å selge tilbake to flytende uker til Anfi. 

– Pristilbudet jeg fikk var til å gråte over. Mange blir tilbudt en pris som er direkte uforskammet. Vårt største ønske er å få hjulpet medlemmene med å få solgt sine uker tilbake til Anfi til en seriøs pris, sier hun til Canariajournalen.no.

 Snakker for døve ører

Aase forteller at klubben jobber hardt for å få dette til, og at den har tatt det opp med ledelsen i mange møter, men de stanger hodet i veggen.

– Hvis det var en måte vi kunne hjelpe medlemmer til å få bedre priser, ville vi gjøre det. Vi river oss i håret. Det ser ikke ut til at de på toppen forstår at dette går ut over Anfis renommé, at det er medlemmene som holder Anfi i gang, sier hun.

Gir ikke opp

Hun fraråder ikke medlemmer å gå til sak mot Anfi hvis de mener de har grunnlag for å få kontrakten annullert, men sier at de må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å vinne fram i retten, og at det fins en risiko for at de taper. Det kan bli kostbart.

Foreløpig råder styret i Anfi Club Norway medlemmene til å ha tålmodighet og vente litt til. 

– Jeg er fortsatt optimist, og vi ønsker ikke å gi oss før vi har fått det til, sier Aase Simonsen.

Gjensalg er hett diskusjonsemne

Medlemsklubben i Anfi hadde i april 2015 et fellesmøte i Oslo der representanter fra Norge, England, Danmark, Tyskland og Benelux-landene deltok.

I disse møtene blir medlemmenes ønsker og problemer tatt opp. Etterpå blir viktige saker tatt opp i fellesskap med ledelsen på Anfi. Klubben ønsker å «påse at endringer på Anfi foregår legalt og at de ikke er til ulempe for medlemmene».

På møtet i april ble tilbakesalg til Anfi, resalg, booking av flytende uker, utleie av leiligheter og høyesterettsdommen diskutert.

Bred enighet

Av møtereferatet går det frem at samtlige delegater var enige med styret i Anfi Club Norway om at Anfi bør/må ta hensyn til de av medlemmene som ikke lenger orker eller klarer å benytte sine leiligheter, og at Anfi bør/må gjøre sitt beste for å kjøpe disse leilighetene tilbake.

Det går også frem at alle var «enige om at det nåværende systemet mht. resalg fungerer dårlig», og stor enighet om at «Anfi bør administrere dette på en rettferdig måte».

Om høyesterettsdommen står det at alle avventer det endelige utfallet og konsekvensene for medlemmene.

Firma skal ivareta rettighetene

Det ble også informert om et nyetablert firma på Gran Canaria,” Anfi del Mar Friends”, som skal «være talsrør på vegne av medlemmene på Anfi (ca. 33 000) ovenfor offentlige instanser, kystmyndighetene og ledelsen på Anfi».

Gjennom firmaet ønsker klubben å «påse at endringer på Anfi foregår legalt og at de ikke er til ulempe for medlemmene».

De ønsker også, ved hjelp av advokat, «å bli hørt mht. å få tilbake de aktivitetene som er fjernet fra Anfi, så som minigolf, tennis- fotball banene».

Latterlig pristilbud

Torgeir Jakobsen kjøpte en flytende uke på Anfi Gran Club i 2003 for 22 628 euro. Nå leier han en leilighet i Arguineguin, og vil selge tilbake Anfi-andelen.

– Jeg har vært i kontakt med Anfi flere ganger. De tilbyr en latterlig pris for gjenkjøp. Jeg har sagt til dem at de ikke eier skamvett, sier Torgeir.

Rett før jul ble Torgeir tilbudt 4500 euro av Anfi for leiligheten. Han sendte en epost med henvisning til Forbruker Europa og høyesterettsdommen mot Anfi, og ga Anfi tilbud om å ordne opp i minnelighet.

– Jeg fikk det samme useriøse svaret, sier han.

Går til sak mot Anfi

15. januar hadde Torgeir et møte med advokat Miguel Rodriguez Ceballos i Arguineguin for å høre hvilke muligheter han har med et søksmål mot Anfi, og hva det vil koste å føre sak.

Han fikk høre at det ville koste cirka 3000 euro å føre saken gjennom første rettsinstans, og at han har gode muligheter til å vinne.

Raskere domsprosesser

Hvis en slik sak blir anket videre til provinsretten og senere høyesterett, og blir vunnet av saksøker, kan det ta opptil seks-sju år før erstatningen er utbetalt og saken er ferdig, sier Ceballos til Canariajournalen.no.

Blir den ikke anket, er tidsrammen 15-18 måneder fra saken blir fremmet for lokalretten, hevder han.

Dette er betydelig raskere enn det Tove Grimsbo opplever, som har holdt på i ti år og fortsatt ikke har fått betalt.

Torgeir ble fortalt av advokaten at det skjedde en endring i 2015 som gjør at disse sakene avgjøres fortere, og med strammere tidsfrister for betaling av oppgjør.

Advokaten skal også ha påpekt at Torgeir betaler et for høyt vedlikeholdsgebyr til Anfi. Det lå på cirka 500 euro i året da han kjøpte, og er nå oppe i 793 euro, langt mer enn prisveksten i Spania tilsier.

Skal ha betalt nesten 500 000 euro

– Hittil har de av våre klienter som har gått til sak mot Anfi fått utbetalt cirka 250 000 euro til sammen. I tillegg har Anfi gjort opp for seg med eiendommer til en verdi av nesten 250 000 euro. Det vil si at de har betalt opp imot 500 000 euro, sier Ceballos til Canariajournalen.no.

Han hevder at Anfi nå gjør opp for seg i saker der det er mindre beløp, det vil si i størrelsesorden opp til cirka 20 000 euro, men at det er vanskeligere å få oppgjør i saker der det er store beløp de skal betale etter å ha tapt rettssaker.

Han viser til en sak der en nordmann skal ha et oppgjør på cirka 140 000 euro fra Anfi, og Anfi har betalt med eiendommer som er gjeldsbelagte i stedet for med penger.

Nye høyesterettsavgjørelser i februar

Advokatselskapet Ceballos-Navarra har cirka 20 pågående rettsaker mot Anfi, ifølge Ceballos. 13. januar skal tre av disse sakene opp i høyesterett i Madrid, den øverste rettsinstansen i Spania

I 2015 skal det ha blitt avsagt fire høyesterettsdommer i Spania mot Anfi hvor kjennelsen sier at timeshare-kontrakter skal annulleres, og saksøker tilbakebetales kjøpesummen pluss renter og omkostninger.

Dette på grunnlag av at det er kontrakter som ikke er tidsbegrenset, at det er uspesifiserte tidspunkt for bruk av leilighetene, såkalt «flytende» leiligheter, eller at det er tatt forhåndsbetaling.

Det har også kommet høyesterettsdommer mot andre timeshare-selskap på lignende grunnlag.

Danner presedens

Begrunnelsene for annullering av kontraktene i høyesterettsdommene er, som nevnt over, at kontraktene er ulovlige i henhold til timeshareloven fra 1998 fordi de:

  • Ikke er tidsbegrenset til mellom 3 og 50 år.
  • Ikke gjelder spesifiserte uker på året (såkalte flytende uker).
  • Selger har tatt imot forhåndsbetaling før den lovpålagte angrerettsperioden er over.
  • Et fjerde kontraktsmessig forhold, som etter det Canariajournalen forstår skal avgjøres i høyesterett i februar, er lovligheten av uspesifisert (flytende) bosted.

Loven gjelder kontrakter som er inngått etter 1999.

Disse dommene ser nå ut til å danne presedens for saker der saksøker går til sak mot timeshare-selskaper basert på slike forhold i kontraktene.

Kan få katastrofale følger

Ceballos ønsker ikke å uttale seg om hvilke konsekvenser det kan gi for timeshare-bransjen hvis det kommer et skred av rettssaker etter høyesterettsdommene, men det er lite tvil om at det kan ryste bransjen i grunnvollene.

– Etter min oppfatning er 90-95 prosent av alle timeshare-kontrakter i strid med loven fra 1998, sier Ceballos.

Mellom 8000 og 10 000 nordmenn har angivelig kjøpt tidsandeler i leiligheter på Anfi del Mar siden første del av sju byggetrinn sto ferdig i 1993.

De fleste Canariajournalen har snakket med er svært fornøyde med oppholdene på anleggene, men ingen som ønsker å selge sine andeler har hittil gitt uttrykk for at de er fornøyde.

Det er imidlertid mange som er svært frustrerte og sinte på grunn av de lave prisene Anfi tilbyr.

Mange klager også på at vedlikehold har blitt dårligere, rengjøringen skjer ikke så ofte som før, antallet ansatte på anleggene er færre, og flere fordeler de hadde tidligere er blitt borte, slik som gratis solstoler på Anfi-stranden og tilgang til sportsanlegg.

Kan være vanskelig å få oppgjør

Selv om kontraktene er i strid med loven, fins det tilfeller der advokat Ceballos fraråder potensielle klienter å gå til rettsak.

Store selskap som Anfi har god betalingsevne, viser han til, men det kan stå verre til med mindre timeshare-selskap.

Han viser til et tilfelle nylig der en nordmann som har kontrakt med et mindre timeshare-selskap på Tenerife tok kontakt. Selskapet er knyttet til tre andre firma som er registrert i skatteparadis, og kontraktsmessige forhold kan gjøre det svært vanskelig å få ut pengene.

Tynt svar fra Anfi

Canariajournalen.no har konfrontert Anfi Gruppen med fakta og påstander som er lagt fram i denne artikkelen.

Direktørene for salgsavdelingen og markedsavdelingen vil ikke uttale seg, og henviser til juridisk avdeling.

Jarl Whist, som representerer den norske Lyng-familien i Anfi, sier at denne type spørsmål må tas direkte med selskapets ledelse. Arvingene etter grunnleggeren Bjørn Lyng har 50 prosent eierskap i Anfi Gruppen, det kanariske selskapet Santana Cazorla eier den andre halvparten. Styreleder Santiago Santana Carzola har dobbeltstemme.

Administrerende direktør i Anfi, José Luis Trujillo, har ikke svart på hverken epost eller telefon etter gjentatte forsøk.

Anfi Gruppens kommunikasjonsdirektør, Rubén Reja, svarer at Anfi er tilgjengelig for å diskutere eventuelle spørsmål og / eller informasjon med sine medlemmer individuelt om deres situasjon, og at Anfi forfølger alle lovlige kanaler om Tove Grimsbo-rettssaken, som er en komplisert sak.

– Vi føler at vi ikke er i stand til å kommentere det noe ytterligere i øyeblikket. Vi venter på de endelige avgjørelser for å fortsette, skriver Reja i en epost.

Kjøpte timeshare tre ganger

Hanne-Lise og ektemannen Otto Sørensen kjøpte sine første to ferieuker på Puerto Calma i Puerto Rico på Gran Canaria i mars 1995 for 123 947 kroner.

– På det tidspunktet bodde vi i en ferieleilighet i Puerto Rico som vi var misfornøyde med, og vi bestemte oss for å oppsøke de folkene som sto på strandpromenaden og promoterte timeshare, sier Hanne-Lise.

Det endte med kjøp. Så fornøyde var de med ordningen at de kjøpte to uker til på samme sted i 1998 for 122 000 kroner, og ytterligere to uker i 2008 for 64 000 kroner.

De fikk en avtale om at de tre kontraktene med til sammen seks uker skulle være sammenhengende uker etter hverandre.

Problemene starter

Puerto de Calma var på den tiden eid av et spansk advokatfirma. Senere ble usolgte timeshare-andeler overtatt av et finsk selskap og det ble en del av timeshare-selskapet Holiday Club.

Da begynte problemene for ekteparet Sørensen.

– De nye eierne ville ikke godkjenne vår tilleggskontrakt, at vi skulle ha seks uker sammenhengende. Jo, om de fikk 25 000 kroner var det greit. Nå har vi sloss med dem i tre år om dette, sier Hanne-Lise.

Må selge på grunn av sykdom

Så ble Otto Sørensen syk. Han har Parkinson, og ekteparet innså at de ikke kan fortsette å feriere på Gran Canaria særlig lenge. Det var på tide å selge tilbake timeshare-avtalene.

En av sønnene overtok en av kontraktene i november 2015. En slik overføring er kostnadsfri innenfor nærmeste familie.

Han var også interessert i å overta to uker til, men det viste seg å bli vanskelig. I så fall måtte han betale 2500 euro til Holiday Club, hvilket han ikke ønsket.

Elendig gjenkjøpstilbud

Hanne-Lise ville da selge tilbake de fire ukene til Holiday Club. Tilbudet hun fikk var helt enestående:

– Holiday Club ville ta ukene tilbake, men bare hvis vi betalte 550 euro per leilighet, 1100 euro totalt. De ba om betaling, når de kan selge leilighetene videre for 150 000-180 000 kroner per stykk.

Hanne-Lise ble rasende.

– Jeg kalte de kjeltringer så flere ansatte i resepsjonen på hovedkontoret ute på Amadores hørte det.

Ingen vil ha leilighetene gratis

Som en siste utvei prøvde hun å først å videreselge leilighetsandelene via et forum for Holiday Club-medlemmer, men ingen nappet på.

Til slutt tilbød hun leilighetene gratis. Hvis noen ville ha ukeandelene, måtte de imidlertid betale 350 euro per leilighet til Holiday Club for kontraktsskriving.  Fortsatt var det ingen som meldte interesse.

Holdt på å gi opp

Til slutt orket hun ikke mer, og bestemte seg for å slutte å betale årsavgiften, som blant annet skal dekke renhold av leiligheten og skifte av sengetøy og håndklær. For tiden er den på cirka 5000 kroner per leilighet.

Fristen for å betale 2016-avgiften går ut 31. januar. Hvis de ikke betaler, blir leilighetene stengt for bruk av ekteparet. Etter ett år går de tilbake til Holiday Club.

Ekteparet har betalt avgiften hvert år. I tillegg har de betalte 25 000 kroner da det ble gjort en oppussing på Puerto Calma for noen år siden.

Hun er ikke alene om å ha problemer med resalg til Holiday Club. Våren 2015 sendte TV 2 Hjelper deg et innslag med to andre norske familier som hadde lignende problemer som Hanne-Lise.

Kuvending fra Holiday Club

Intervjuet med Hanne-Lise Sørensen ble gjort 13. januar like foran klubbens innpiskere på strandpromenaden i Puerto Rico.

15. januar gjorde plutselig Holiday Club helomvending.

– Vet ikke hva som har skjedd, men vi kom til en ordning med de fire ukene våre som vi er helt fornøyd med, skriver Hanne-Lise i en epost til Canariajournalen.no.

– Prøver å ordne opp

Salgsdirektør Unn Tove Sætran hos Holiday Club på Kanariøyene vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at selskapet gjerne vil ha fornøyde kunder, og prøver å ordne opp i hvert enkelt tilfelle.

– Det er viktig å være klar over at det du kjøper er ferie, det er ikke en investering du kan bli rik av. Det påpeker vi i salgsprosessen. Folk som blir medlemmer hos oss får feriere i fine leiligheter og har det bra, sier hun.

Opptil 50 prosent tilbake

Holiday Club har et resalg-program der de betaler tilbake opptil 50 prosent av den opprinnelige kjøpesummen, ifølge Sætran. Hvor mye hver enkelt kunde kan få betalt ved et resalg, varierer fra sak til sak, opplyser hun.

Det avhenger av flere faktorer, slik som den opprinnelige kjøpesummen, hvor lenge avtalen har vart, hvilket anlegg leiligheten ligger i, hvilke uker på året avtalen gjelder og markedssituasjonen i øyeblikket.

– I starten tok vi tilbake andeler uten at det medførte kostnader for kunden. Hvis vi får inn mange ukeandeler til resalg samtidig i forhold til hva vi har muligheten til å selge, kan det imidlertid bli vanskelig å ta tilbake andeler, sier hun.

Tidligere eier fikk gevinsten

En annen utfordring Sætran peker på er hva som ble gjort før anleggene skiftet eiere. Finske eiere overtok usolgte timeshare-andeler for Puerto Calma i 2011 fra et kanarisk selskap. Nylig ble det hele solgt det videre til et indisk timeshare-selskap.

Det siste eierskiftet har ikke medført noen praktiske endringer for driften, ifølge Sætran. Noen av problemene med gjenkjøp er relatert til de første eiernes aktiviteter, hevder hun.

– Vi har jo ikke fått noen fortjeneste på salget de tidligere eierne har gjort, men vi må likevel betale for vedlikeholdskostnader. Det koster oss en del å ta tilbake ukeandeler, foreller Sætran.

Fra 6000 euro

Prisen for en avtale med en ukes årlig opphold på ett av Holiday Clubs anlegg starter på 6000 euro for den rimeligste avtalen, ifølge salgsdirektøren.

I tillegg kommer årlige vedlikeholdskostnader. Alle kontrakter hos Holiday Club har i dag angivelig 50 års varighet.

Selger feriepakker uten medlemskap

Holiday Club selger også såkalte feriepakker uten medlemskap. Canariajournalen har fått innsyn i et pristilbud et annet norsk par fikk under en salgspresentasjon på Holiday Club i 2015.

Tilbudet gjaldt til sammen seks ukers opphold i leilighet med ett soverom i løpet av tre år, der minst ett av oppholdene måtte være i et Holiday Club-anlegg på Kanariøyene. De fire «frie» ukene kunne bookes inn på ett av 7000 tilknyttede hoteller i 120 land.

For dette ville Holiday Club ha 4700 euro. Dette tilbudet minner mer om det såkalte ferieklubber tilbyr enn timeshare, i og med at det ikke ble knyttet til fast, årlig bruk av en leilighet i ett av Holiday Clubs anlegg på Gran Canaria.

Tilbudet innebar også at det skulle betales et depositum på 1400 euro når kontrakten ble signert. Det norske paret oppfattet hele opplegget som tvilsomt, og takket nei.

– Det er mange som prøver slike pakker og er fornøyde. En hel del av disse kjøper etterpå fullt medlemskap med timeshare-avtale i ett av våre anlegg, sier Sætran.

Påvirkes av negativ presse

Negative presseomtaler av problemer i timeshare- og ferieklubbindustrien påvirker både de selskapene som omtales og de som ikke omtales, innrømmer salgsdirektør Sætran fra Holiday Club.

– Det skaper uro, og det har blitt tøffere. Folk snakker om problemene i bransjen. Det er trist når ting andre har gjort påvirker oss negativt, sier hun.

Tre rettssaker mot Puerto Calma

Advokat Miguel Rodriguez Ceballos hevder at han har vunnet tre rettssaker mot det selskapet som drev Puerto Calma før det finske selskapet overtok.

Alle klientene skal ha fått utbetalt erstatningen de ble tilkjent.

Mot dagens Holiday Club har han imidlertid ikke hatt noen saker.

Bedt om å betale

Hanne-Lise Sørensen og ektemannen Otto Sørensen ble bedt om å betale Holiday Club 1100 euro for at selskapet skulle ta tilbake fire timeshare-uker på Puerto Calma i Puerto Rico. I bakgrunnen skimtes timeshare-innpiskere på stranden i Puerto Rico. Foto: Egil Ryvik