100 000 timeshare-kontrakter i Europa kan være ulovlige

12 prosent av de 850 000 timeshare- og ferieklubbkontraktene i Europa kan være ulovlige, det vil si cirka 100 000.

Så mange som 100 000 kunder av timeshare- selskap og ferieklubber i Europa kan ha fått muligheten til å gå ut av avtalene uten å tape penger etter to høyesterettsdommer i år, den ene mot Anfi på Gran Canaria (bildet) Foto: Anfi Gruppen.

Tallene kommer fra Timeshare Consumer Association (TCA), en uavhengig interesseforening for kunder av timeshare-selskap og feriklubber, skriver den britiske avisa Telegraph.

Grimsbo-kjennelsen ligger bak

Bakgrunnen er en dom i spansk høyesterett nylig der den norske kvinnen Tove Grimsbo fikk kjent en timeshare-avtale med Anfi Gruppen på Gran Canaria ugyldig, og tilkjent pengene som er betalt inn tilbake fra Anfi.

I kjennelsen blir det vist til at Grimsbo hadde tegnet en kontrakt for livstid med Anfi, men loven sier at kontrakter inngått etter 1999 kan ha en maksimal varighet på 50 år.

En annen spansk høyesterettskjennelse fa 15. januar mot et annet timeshare-selskap, Edo Resorts ved eiendomsselskapet Gormes SL og Banco Guipuzcoano SA, erklærer at det ikke er tillatt med såkalt flytende uke eller uspesifisert bosted, det vil si at timeshare- og ferieklubbkundene ikke bor i en forhåndsbestemt leilighet eller i en forhåndsbestemt uke av året.

Disse to dommen åpner for at 100 000 mennesker har en mulighet til å komme fri fra sine kontrakter, og få tilbake pengene de har betalt for å ha tilgang til leilighetene, ifølge Telegraph.

Mange vil ut av kontraktene

Mange ønsker å bli fri fra kontraktene, særlig de som av forskjellige grunner ikke kan bruke ferieboligene lenger, for eksempel på grunn av sykdom eller høy alder.

Disse må som regel fortsette å betale årlige vedlikeholdsavgifter selv om de ikke bruker ferieboligene.

Enkelte timeshare-selskap og ferieklubber legger angivelig hardt trykk på kundene for å få inn betalingene, og det er også etter sigende tilfeller der arvinger blir tvunget til å fortsette å betale nær sagt i det uendelige.

Lovendring er på gang

Det er nå ventet nye justeringer på det europeiske direktivet for timeshare- og ferieklubber som blir enda strengere enn dagens regelverk, og som skal komme disse problemene til livs.

Lovendringene skal være på plass ved utgangen av året.

Etter at de to høyesterettsdommene ble kjent, har mange satt i gang prosesser for å komme fri fra sine kontrakter. I Storbritannia skal økningen være cirka 25 prosent.

50 000 har startet juridiske prosesser

30 prosent av de 850 000 timeshare- og ferieklubbkundene i Europa bestrider ifølge TCA betalingskravene, skriver Telegraph. Det utgjør 255 000 kontrakter.

20 000 mennesker skal være med på massesøksmål mot timeshare-selskap og ferieklubber, og 30 000 skal ha gått til individuelle søksmål.

Tags