Timeshare-gigant på Gran Canaria må punge ut til flere norske kunder

Provinsretten i Las Palmas har dømt det norsk-kanariske timeshare-selskapet Anfi Gruppen til å betale tilbake over 49 000 euro til tre norske kunder. Nå kan det bli et rush av folk som vil annullere kontraktene.

Kenneth Storebø timeshare Club Monte Anfi i Arguineguin

Kjennelsene i provinsretten mot Anfi Sales SL, salgsselskapet til Anfi Gruppen, ble avlagt 28. april og gjort kjent 6. mai.

Den ene kjennelsen er til fordel for nordmannen Arne Løkken. Den andre er til fordel for ekteparet Ingunn Justlar og Kenneth Storebø fra Loddefjord.

Flytende uker er lovstridig

I domspremissene i begge kjennelsene står det at det er inngått kontrakter med flytende uker og uspesifiserte leiligheter i Club Monte Anfi på timeshare-anlegget Anfi del Mar i Arguineguin på Gran Canaria.

Uspesifisert bosted og uker som ikke er tidsbestemt, men flytende, er lovstridig, ifølge en spansk lov fra 1998 som kjennelsen viser til.

Dette ble bekreftet både gjennom en domskjennelse i høyesteretten i Madrid 15. januar 2015, og i de to dommene fra april i provinsretten i Las Palmas.

Kan komme skred av saker

Slike kontrakter er vanlig hos flere timeshare-selskap, og gjelder mange andre nordmenn som har timeshare-andeler på Gran Canaria også.

Flere av disse har i diskusjonsforum, på sosiale medier og i medieoppslag uttrykt ønsker å komme fri fra kontraktene sine, men har store problemer med å få de solgt.

Høyesterettsdommen ser ut til å ha skapt presedens, hvilket dommene i provinsretten tyder på.

Det gjør at hundrevis av norske timehare-kunder som av forskjellige grunner vil avslutte avtalene, har en åpning for å komme fri fra sine kontrakter uten å tape penger. 

45 000 timeshare-andeler

Mellom 8000 og 10 000 nordmenn har angivelig kjøpt tidsandeler i leiligheter på Anfi del Mar siden første del av sju byggetrinn sto ferdig i 1993.

Totalt skal Anfi ha solgt cirka 45 000 andeler. Anfis jurister har ikke svart på Canariajournalens spørsmål om hvor mange av disse som har flytende kontrakter eller livtistidskontrakter.

Høyesterettsdommer danner presedens

I høyesteretten tidligere i år ble det også avsagt en dom mot Anfi Sales som har en annen begrunnelse:

Anfi ble dømt til å annullere to kontrakter som var inngått for livstid, og betale tilbake nesten 350 000 norske kroner pluss renter og omkostninger til Tove Irene Grimsbo fra Bekkestua. Anfi godtok ikke kjennelsen, og ba om å få klarlagt av en del elementer i dommen, men 6. mai avviste høyesteretten dette.

Livstidskontrakt er heller ikke tillatt ifølge loven fra 1998. Denne dommen danner dermed presedens for saker der timeshare-kunder har kontrakter på ubegrenset tid, noe som også gjelder mange nordmenn.

Dette kontraktsmessige forholdet er også anmerket i domspremissene i Løkken- og Justlar/Storebø-sakene.

Andre runde i retten

Dommene i provinsretten i april bekreftet to domsavgjørelser i de samme sakene i den lokale retten i San Bartolomé de Tirajana på Gran Canaria fra vinteren 2013. Anfi anket disse dommene til provinsretten, hvor de nå også har tapt.

Dommene i høyesteretten og provinsretten innebærer at alle timeshare-kunder som har inngått livstidskontrakter, eller kontrakter med flytende uker og/eller uspesifisert bosted, etter at loven ble innført, har gode muligheter til å få annullert kontraktene og få tilbake alle pengene de har betalt inn, hvis de så ønsker.

Tilkjent nesten 24 000 euro

Ifølge dommen i saken Justlar/Storebø mot Anfi, skal ekteparet få tilbakebetalt kjøpesummen på 23 989 euro pluss rettskostnader. Prosessen fram til seieren i povinsretten har tatt fem år.

– Jeg fikk vite om seieren i provinsretten på onsdag. Det er en lettelse å endelig få en avklaring, sier Kenneth Storebø til Canariajournalen.no.

Ekteparet inngikk sin første avtale om én uke i året på Club Monte Anfi i timeshare-anlegget Anfi del Mar i Arguineguin på Gran Canaria i 1998. I oktober 2005 oppgraderte ekteparet til en større leilighet.

Umulig å selge

– Den gangen vi inngikk avtalene, fikk vi høre at det var en investering, og at det var lett å selge igjen til en god pris hvis vi noen gang vil avslutte kontrakten. Da vi så ønsket å selge, ville ikke Anfi tilby mer enn en brøkdel av det vi hadde betalt hvis de skulle kjøpe andelen tilbake, sier Storebø.

Det viste seg også at ekteparet, hvis de var heldige, maksimalt kunne forvente å få ti prosent av kjøpesummen hvis de solgte til andre enn Anfi.

– Det var vi selvfølgelig ikke fornøyd med. Vi ble forespeilet noe helt annet da vi skrev under kontrakten. Derfor var vi glade da vi fikk kontakt med advokater våren 2010 som ville hjelpe oss til å få pengene tilbake.

Nesten 19 000 euro til Løkken

Arne Løkken, som vant den andre ankesaken i provinsretten, har også kontrakt for bruksretten til en leilighet på Club Monte Anfi én gang i året. Kontrakten ble inngått 26. mars 2006.

Han skal nå få tilbakebetalt kjøpesummen på 18 947 euro og få dekket rettskostnadene, ifølge kjennelsen.

Anfi godtar ikke dommene

Både Justlar/Storebø og Løkken må imidlertid trolig vente lenge på pengene: Anfi Gruppens advokater skriver i en epost til Canariajournalen.no at de vil anke saken til høyesterett.

I så fall kan det gå to år til før en endelig avgjørelse foreligger.

– Advokaten vår sier at han ikke tror at de kommer til å anke. Hvis de gjør det vil det dra ut i tid, og utfallet blir mer usikkert, sier Storebø.

Anfi Gruppens jurister godtar fortsatt ingen av dommene, hverken de to i høyesteretten eller de to i provinsretten.

Juristene hevder at dommene ikke er rettskraftige ennå, og venter en klargjøring av visse vilkår, skriver de i eposten til Canariajournalen.no 7. mai..

De er ikke enige i kjennelsene eller premissene for disse, men vil respektere de to høyesterettsdommene så snart de er rettskraftige.

Vil avregne utbetalingene mot oppholdstid

Juristene påpeker også, for Grimsbo-dommen i høyesterett, at de ennå ikke har beregnet verdien på de ukene Tove Grimsbo ferierte på Anfi del Mar, hvilket var to uker hvert år i 14 år.

De viser til at det fins en overnattingspris for leiligheter på Anfi del Mar som er godkjent av de lokale myndighetene. Denne prisen kan danne basis for beregningen hvis dommen i høyesterett blir endelig.

Grimsbo har med andre ord fortsatt ikke mottatt sine penger etter domsavsigelsen, og Anfi ønsker å trekke fra verdien av de ukene hun har hatt til rådighet gjennom 14 år fra pengesummen hun er tilkjent.

Når det gjelder andre Anfi-kontrakter, hevder selskapets jurister at de er i henhold til loven. De viser til at det er misforståelser om lovendringer i den spanske loven fra 1998, lov 42/1998.

Hevder at høyesterettsdommene er rettskraftige

Advokat Miguel Rodríguez Ceballos fra advokatfirmaet Ceballos y Navarro i Arguineguin avviser at de to høyesterettsdommene ikke er erklært rettskraftige.

– De ble rettskraftige 6. mai, sier han til Canariajournalen.no.

Anfi Gruppens kommunikasjonsdirektør, Rubén Reja, ønsker imidlertid ikke å kommentere saken ytterligere, skriver han i en epost til Canariajournalen.no 8. mai.

Ceballos er tilknyttet Canarian Legal Alliance, og har ført flere saker for nordmenn og folk fra andre nasjoner mot Anfi. Han påpeker at provinsretten i Las Palmas hittil har fastslått fire dommer mot Anfi på grunnlag av at det er brukt flytende uker og uspesifiserte leiligheter i kontraktene.

Anfi må til sammen betale ut over 100 000 euro til klientene i disse fire sakene, hevder han.

Ønsker dommene velkommen

European Consumer Centers-nettverket og Forbruker Europa har ventet på rettsavgjørelser innen timeshare-feltet, forteller Ragnar Wiik, direktør i Forbruker Europa, til Canariajournalen.no.

Selv om EU har innført to direktiv på området, trengs det rettslige avklaringer i domstolene, og særlig fra høyesterett.

– Vår oppfatning av dommene fra høyesterett i Spania er at siden 1999 er timeshare-avtaler med varighet over 50 år ikke er lovlige.

Når det gjelder seieren i provinsretten for Justlar/Storebø og Løkken, har Wiik dette å si:

– Dette har medført at to forbrukere har nådd frem i krav overfor Anfi del Mar, og at man allerede kan se effekt av høyesterettsavgjørelsene, sier Wiik.

Økt pågang fra Anfi-kunder 

Siden den første dommen ble kjent i media i mars, har Forbruker Europa blitt kontaktet av mellom 10 og 20 timeshare-eiere som ønsker å avslutte avtaleforholdet med Anfi.

– Vi tar sikte på å gå ut med informasjon om vårt syn på forbrukernes timeshare-rettigheter etter dommene i spansk høyesterett, sier Ragnar Wiik.

Dette er Anfi Gruppen

Anfi Gruppen har timeshareanlegg i Arguineguin og Tauro sørvest på Gran Canaria.

Selskapet eies i fellesskap av arvingene etter den norske forretningsmannen Bjørn Lyng, som døde i 2006, gjennom Anfi International BV, og det kanariske selskapet Grupo Santana Cazorla.

De to eierselskapene ligger for tiden i bitter strid med hverandre. I en pågående rettsak har de norske medeierne anklaget sine partner for å ha underslått store pengesummer.

De norske eierne har ikke lenger representanter i Anfi Gruppens styre, som dermed er kontrollert av Grupo Santana Cazorla. Nordmennene kan hverken få Grupo Santana Cazorla ut av partnerskapet, eller selge seg selv ut av selskapet, kommer det fram i en artikkel i Kapital i april.

I tillegg pågår det en strid om driften av turistanleggene i strandområdet ved Anfi del Mar, som for en stor del er i offentlig eie. Et selskap styrt av familiemedlemmer i Cazorla-familien kuppet driften fra Anfi del Mar for seks år siden.

På grunn av alle urolighetene har andelseiere på Anfi del Mar etablert en internasjonal gruppe, The Association of European Anfi Members' Clubs, som skal jobbe for å ivareta deres interesser, og motvirke at kvaliteten på turistanleggene og timeshare-anleggene blir redusert.