Svindelmistenkt ferieklubb kjører videre i stor stil

Mange trodde ferieklubben Voyager på Gran Canaria var ferdig etter at politiet kjørte virksomheten i kne i juli i fjor. I dag er aktiviteten større enn noen sinne, og stadig nye nordmenn blir kunder.

Eugen Kaiser og hans advokater bedyret i går på nytt sin uskyld i timeshare/ferieklubb-saken på Gran Canaria, og varslet motsøksmål. Foto: Hugo Ryvik

22. juli 2013 var det en stor politiaksjon mot firma som driver med salg av ferieklubb-medlemskap og såkalt reclaim (skaffe penger tilbake)

av timeshare-andeler på Gran Canaria. Selskapene er mistenkt for å drive med svindel og organisert kriminalitet.

Minst tre nordmenn skal være blant de 74 som ble arrestert i juli. Alle de arresterte ble senere satt fri, men flere fikk beskjed om at de kunne bli kalt inn for retten. 

Politiet fikk imidlertid smekk på fingrene fra dommeren i saken for feil i prosedyrene.

Nå ruller saken videre: Domstolene startet håndteringen av et privat søksmål den 3. januar. Samtidig fortsetter de saksøkte selskapene med enda større virksomhet enn før.

Større enn før

I et intervju med Canariajournalen.no den 4. januar avslører tyskeren Eugen Friedrich Kaiser, hovedmannen i ferieklubb/reclaim timeshare-selskapene som i ti år har hatt sin hovedvirksomhet i hotell Club Puerto Atlantico i Arguineguín, at de fortsetter i stor stil.

Den ene grenen av virksomheten, et såkalt call-senter for reclaim av timeshare-avtaler, som lå i Arguineguín fram til politiaksjonen, fortsetter sin virksomhet fra turiststedet Sonnenland i Maspalomas.

Dit flyttet de i månedsskiftet oktober/november, det vil si tre måneder etter at lokalene i Arguineguín ble raidet.

– Nå er virksomheten mye større enn den var i Arguineguín, sier Eugen Kaiser til Canariajournalen.no.

”Hjelper” timeshare-kunder

Reclaim-selskapets navn er CLA Marketing, der CLA står for Canary Legal Alliance. Kaiser kaller det et advokatfirma.

Virksomheten går ut på at folk som har avtaler med timeshare-firmaer blir ringt opp av CLA, som hevder at de kan hjelpe dem ut av avtalene og skaffe dem pengene tilbake.

Dette er en type oppsøkende virksomhet som Forbruker Europa advarer sterkt mot på sine nettsider:

”Det har ofte vist seg at hensikten til disse selskapene ikke er å hjelpe forbrukerne ut av en timeshare-kontrakt, men å lede dem inn i en ny avtale i tillegg til den de allerede har.”

Keiserens ny klær

Selskapet som selger ferieklubbmedlemskap, den andre grenen av virksomheten til Kaiser, har etter den massive negative pressomtalen i sommer og høst skiftet navn fra Voyager Travel til Compass.

Denne virksomheten fortsetter også med hektisk aktivitet og med de samme metodene i lokalene til Club Puerto Atlantico, med salgskontor i toppetasjen, akkurat som før.

Nordmenn blir fortsatt lokket inn

– I den senere tid har vi mottatt henvendelser på Compass, bekrefter Ragnar Wiik, leder i konsumentorganisasjonen Forbruker Europas norske avdeling, som hjelper norske forbrukere med klagesaker i utlandet.

 Canariajournalen.no ble så sent som 4. januar kontaktet av en nordmann som hevder at han har inngått en avtale med Compass, og som ikke er tilfreds.

Kaiser hevder at han har cirka 2000 norske klienter i dag og 8000 totalt. Mange av disse har klaget til forbrukerorganisasjoner.

Hektisk salgsaktivitet

Under Canariajournalens korte besøk på hotellet i forbindelse med et intervju og en pressekonferanse, dukker det flere ganger opp norske par som blir guidet rundt på anlegget av nordmenn som er salgsorienterte i praten.

Et eldre svensk par blir dirigert til toalettene av en annen svensk mann som prater ustoppelig til dem.

Mens paret oppholder seg inne på toalettene, forteller han ivrig til kvinnen i baren at han har sikret et nytt salg.

Mannen tripper og klarer ikke å stå stille mens han venter på at de nye kundene skal komme ut igjen.

Hotellet er fullbooket, og så godt som alle gjestene er ferieklubbmedlemmer, forteller hotelldirektøren idet hun viser veien til Kaisers kontor i underetasjen.

Begge sider tror på seier

– Ingen av anklagene mot oss er sanne. Det er lett å bevise. Jeg er sikker på at dommeren vil arkivere saken, sier Kaiser.

Saksøker er den spanske organisasjonen Mindtimeshare, som i denne saken frontes av Alberto Garcia, tidligere politimann på Kanariøyene og tidligere sikkerhetssjef på timeshare-anlegget Anfi del Mar i Arguineguín, som har norske og kanariske eiere.

Kaiser har også jobbet på Anfi del Mar, som salgssjef fram til 2002.

– Jeg tror at dommeren kommer til å beordre videre etterforskning i saken. Antallet ofre øker for hver dag, og det fins store mengder bevis for at det pågår svindel.

Vi kommer også til å utvide søksmålet med skattesvindel og bruk av irregulær arbeidskraft, sier Alberto Garcia til Canariajournalen.no.

Svaret fra dommeren kommer tidligst om to-tre uker, men det kan også drøye i måneder. Ting kan gå svært sakte i det kanariske rettssystemet.

Avla forklaring

Mandag 3. januar avga sju lederskikkelser fra selskapene forklaring for domstolene i San Bartolomé de Tirajana på Gran Canaria.

Dagen etter holdt Kaiser og to av hans advokater en pressekonferanse i Club Puerto Atlantico der han bedyret sin uskyld, på samme måte som han gjorde etter at han ble sluppet ut av fengselet i fjor sommer.

Samtidig benyttet han anledningen til å latterliggjøre Alberto Garcia og politiet, og varsle søksmål mot Garcia og fire polititjenestemenn.

Fortsatt ti nordmenn i sving

15-20 nordmenn jobbet for Kaiser da politiaksjonen ble gjennomført, ifølge ham selv. Noen jobbet med markedsføring, andre med kontrakter, noen var i bookingavdelingen og noen i resepsjonen.

Fortsatt har han ti nordmenn i sving for seg, pluss omtrent like mange svensker, fire-fem dansker og folk fra flere andre nasjoner, forteller Kaiser.

Ferieklubbkundene får gjennom medlemskapet bo på Club Puerto Atlantico, og får angivelig også tilgang til å booke sterkt rabatterte ferieopphold på andre hoteller. Mange har klaget på at de ikke får det de er forespeilet.

Anmeldt av Mindtimeshare

Bakgrunnen for politiaksjonen i juli var en anmeldelse som ble levert av Mindtimeshare.

Denne organisasjonen hevder å hjelpe konsumenter over hele Europa som er lurt inn i dårlige avtaler, eller er blitt svindlet av ferieklubber eller selskap som driver med timeshare-gjensalg og reclaim timeshare.

Mindtimeshare er imidlertid ikke helt uhildet.

Organisasjonen blir finansiert av en annen organisasjon, RDO (Resort Development Organisation), som har en rekke timeshare-selskap som medlemmer.

Dette kjører Kaiser hardt på i sine forsvarstaler. Han hevder at politiaksjonen var en ren kommersiell aksjon regissert av timeshare-selskapene, som ønsker å skade omdømmet til Kaisers selskaper.

– Ønsker å skade maksimalt

– Skandalen ligger i at politiet arresterte 74 personer uten å ha autorisasjon til dette, og kun for å gjøre maksimal skade på vår virksomhet, sier Eugen Kaiser i intervjuet med Canariajournalen.no.

Politiet må ha sterke bevis for å arrestere så mange, innskyter Paula Beatson, som svarer sammen med Kaiser under intervjuet.

– Mange av disse var unge mennesker som ble lagt i håndjern og satt i fengsel uten grunn, og uten å få prate med noen. Flere kan ikke spansk og forsto ikke hvorfor de ble arrestert, sier hun.

Noen av de arresterte ble sittende 72 timer i fengselscellene i Las Palmas, deriblant Kaiser og Beatson, hevder de.

Det er den maksimale tiden spansk lov tillater politiet å holde på noen uten at en siktelse blir tatt ut.

Kun seks klager til Forbruker Europa, hevder Kaiser

Mindtimeshare hadde samlet inn 60 klager fra Kaisers kunder som de leverte med anmeldelsen i fjor sommer.

Av disse hevder Kaiser at 22 var uten signerte kontrakter, 18-20 gjaldt kunder som har fått pengene tilbake, 8 har bestilt ferier hos ferieklubben, og tre hadde foretatt bestillinger før saken kom fram i pressen. En av sakene har Kaisers firma vunnet, hevder han videre.

Eugen Kaiser og Paula Beatson hevder også under intervjuet at det bare er seks pågående klagesaker mot dem registrert i Forbruker Europa.

Etter å ha blitt konfrontert av Canariajournalen.no med et antall på cirka 100, som i fjor høst ble lagt fram fra Forbruker Europas norske avdeling, påstår Kaiser at den norske avdelingen må ha fått dette klageantallet fra Mindtimeshare.

142 klager i fjor

Det stemmer ikke, ifølge Ragnar Wiik i Forbruker Europa. 142 av 299 henvendelser som Forbruker Europa fikk i 2013 på timeshare/ferieklubber, inkludert gjensalg, står Voyager for. Voyager er det tidligere navnet på klubben til Kaiser.

Dette er en økning fra 2012. Mye kan nok tilskrives den store mediaoppmerksomheten saken fikk etter arrestasjonene i sommer, mener Wiik. Flere har klaget på eldre avtaler.

– Vi har også mottatt henvendelser på øvrige selskap i forbindelse med resalg/rettslig bistand i tilknytning til timeshare-avtaler.

Det er vanskelig å se at forbrukerne har oppnådd noe annet enn å betale relativt mye penger i disse sakene, uten å ha fått noe igjen for det de har betalt, sier Wiik til Canariajournalen.no.

I noen saker er det svært store beløp involvert hvis man ser på totalkostnaden til kjøp av timeshare-andeler og betaling for videresalg og nye ferieklubbavtaler, forteller han.

Ikke flere klager enn andre

– Alle selskap som har mange kunder får klager, det ville være løgn å si noe annet. Men vi får ikke flere klager enn for eksempel Thompson, og vi håndterer alle klagene, hevder Paula Beatson.

Kaiser viser Canariajournalen.no et dokument som angivelig er fra forbrukerkontoret i Mogán kommune på Gran Canaria (O.M.I.C.), datert oktober 2013.

Der står det at det har kommet inn 126 klager fra 2009 til 2013, og at de fleste sakene er løst. 46 er fortsatt under behandling, står det.

– Dette dokumentet har politiet med vilje unnlatt å legge fram for domstolene. Vi har aldri hatt rettssaker mot oss, påstår Kaiser.

Skryter av domsavgjørelse

I neste øyeblikk blar han opp en nettside der han viser en domsavgjørelse fra 31. januar:

– Se her, vi vant senest denne saken mot Anfi, som beskylder oss for lovbrudd i forbindelse med reclaim av timeshare-kontrakter.

Klienten fikk alle pengene og dobbelt depositum tilbake. Og vet du hva? Dommeren er den samme som i saken Garcia har anlagt mot oss, sier han.

– Det er dette vårt lovfirma gjør, de skaffer klientene penger tilbake fra timeshare-selskapene. Derfor er disse ute etter å ta oss.

Kaiser hevder at advokatselskapene hans i desember alene skaffet timeshare-kunder tilbake 1 155 000 euro.

Beskylder Garcia for løgn

I følge Kaiser lyver Alberto Garcia i anmeldelsen om at det er åtte åpne rettssaker mot Kaiser i USA, Storbritannia og Tyskland, og at Kaiser har sittet i spansk fengsel.

– Anklagene om at vi unndrar skatt er også løgn. Vi betalte 650 000 euro i skatt, moms og arbeidsgiveravgift i fjor. Dette er åpen informasjon som alle har tilgang til, slår Kaiser bastant fast.

 Anklagene om at han benytter seg av irregulær arbeidskraft avfeier han med at de fleste som jobber for ham har enkeltmannsfirma eller bare jobber der noen få måneder.

 Ifølge Garcia har en inspektør fra arbeids- og sosialkontoret på Gran Canaria funnet ut at 54 av de arresterte var i en irregulær situasjon, det vil si at arbeids- og oppholdstillatelser ikke var i orden.

En rapport om dette skal snart være klar fra arbeids- og sosialkontoret.

 Skatteverket skal også være i gang med en undersøkelse.

Kan bli felt i tredje runde

Kaiser og han selskap har to ganger tidligere, i 2002 og 2007, blitt forsøkt trukket for retten og dømt. Begge ganger har saken blitt arkivert.

Denne gangen tror imidlertid Alberto Garcia at Kaiser står for fall.

Forklaringene og dokumentasjonen som er gitt av Kaiser og hans kolleger og advokater til dommeren er uvesentligheter, hevder han.

Pressekonferansen på mandag var bare en propagandakampanje for å prøve å bygge opp støtte for saken, og forbedre omdømmet hos allmennheten, sier Garcia til Canariajournalen.no.

Tilbyr "ferietest"

Når Kaiser tar avskjed etter intervjuet, tilbyr han å gi meg tilgang til bookingsystemet slik at jeg kan bestille et ferieopphold for meg og min familie og teste hvor bra ferieklubbopplegget hans er.

Det er bare å ta kontakt, så kan han ordne det på flekken, no problem.