Timeshare-kontrakt med nordmann på Gran Canaria erklært ulovlig

Spansk høyesterett har avsagt en dom som sier at en timeshare-kontakt som den delvis norskeide Anfi Gruppen på Gran Canaria hadde med nordmannen Ove Grimsbo fra Bekkestua var ulovlig. 

Anfi Gruppen på Gran Canaria er dømt til å annullere to kontrakter og betale tilbake over 350 000 kroner. Foto: Anfi Gruppen

Dommen kan få betydning for mange andre timeshare-kunder.

Dommen går på at det ikke er tillatt å selge timeshare på livstid etter at det ble innført en lov i 1998 om at det kun er lov å selge timeshare for tidsperioder på mellom 3 og 50 år.

Grimsbo inngikk to livstidskontrakter med Anfi Sales etter at loven kom.

Anfi Gruppen driver timeshareanleggene Anfi del Mar og Anfi Tauro på Gran Canaria, hvor svært mange nordmenn er kunder.

350 000 kroner

Gruppen er dømt til å betale tilbake nesten 350 000 norske kroner pluss renter og omkostninger til Tove Irene Grimsbo, enken etter Ove Grimsbo, ifølge domsavsigelsen, og til å annullere kontrakten.

Saken har vært oppe i andre rettsinstanser, og vunnet av kunden, før den endte i høyesteretten i Madrid etter anker fra Anfi Gruppen.

– Jeg tror ikke på det før jeg har fått pengene inn på konto. Nå har jeg holdt på med saken i seks år, det har gått veldig langsomt, og jeg trodde ikke det var mulig, sier Tove Irene Grimsbo til Canariajournalen.no.

Lang vei frem

Hun fremmet saken etter at ektemannen, som hadde tegnet livstidskontrakter i 1995, 2000, 2001 og 2005 med Anfi Sales , døde i 2005. Det er vanligvis årlige kostnader forbundet med slike kontrakter.

Den første kontrakten fra 1995 ble gjort om i 2000, og det er de to kontraktene fra 2000 og 2001 det har vært strid om. Tove Irene Grimsbo fortsetter den siste kontrakten fra 2005.

– Jeg hadde ikke råd til å sitte med alle de tre kontraktene med Anfi. Det koster for mye, det siste året har jeg betalt inn 21 000 kroner i vedlikeholdskostnader, forteller Grimsbo.

Hun prøvde først å selge to av de tre andelene, som ga rett til en ukes opphold på fast tidspunkt hvert år i leiligheter i henholdsvis Club Puerto Anfi og Club Monte Anfi, tilbake til Anfi Gruppen, noe hun og ektemannen hadde blitt fortalt av selgerne at skulle gå veldig greit, men det gikk ikke.

 – De nektet å kjøpe andelene tilbake, sier hun. 

En andel med flytende uke i Club Gran Anfi har hun valgt å beholde.

Kan påvirke andre timeshare-selskap

Denne dommen kan få betydning for flere timeshare-selskaper og ferieklubber i Spania, ikke bare Anfi Gruppen, som eies av arvingene etter den norske forretningsmannen Bjørn Lyng og det kanariske selskapet Santana Cazorla med cirka halvparten hver.

I dommen står det at Anfi Sales har mistolket loven da de inngikk livstidskontrakter med Ove Grimsbo.

Praiet på gaten av ferieklubbselger

Det var tilfeldigheter som gjorde at Tove Irene Grismbo satte i gang den rettslige prosessen.

– Jeg ble praiet på gaten av en som ville selge kontrakter med en ferieklubb i Arguineguín. Under salgssamtalen sa jeg at jeg ikke var interessert i en avtale, og at jeg helst ville kvitte meg med avtalene jeg hadde med Anfi, sier hun.

Ferieklubbselgeren fortalte da at de kunne hjelpe henne ut av timesharekontraktene.

Han satte henne i kontakt med Canary Legal Alliance, som også holder til i Arguineguín. Selskapet har tette koblinger til den beryktede og mye omtalte ferieklubben Orbit Travel, tidligere Go Compass, før det igjen Voyager Travel, en konkurrent til Anfi Gruppen.

Grimsbo gikk med på dette, og har endt opp med et advokathonorar på cirka 35 000 kroner.

– De har spurt om ikke jeg vil ha en kontrakt med ferieklubben nå som saken er vunnet, men det er jeg ikke interessert i, sier hun.

Få domsavgjørelser om timeshare

Ragnar Wiik, leder for Forbruker Europa i Norge, kommenterer dommen slik:

– Vi har savnet avgjørelser i rettsapparatet innenfor timeshare- og ferieklubbområdet, sier han til Canariajournalen.no.

Han peker på at norske og europeiske forbrukeres rettigheter ikke har blitt imøtekommet i de sakene Forbruker Europa og det europeiske konsumentsenteret, kalt ECC-nettverket, har mottatt de siste årene.

Dette til tross for at det er vedtatt et eget direktiv for bransjen som gjelder i hele EU og EØS-området.

Spania på klagetoppen 

– Når det nå foreligger en dom fra spansk høyesterett, er dette meget viktig som rettesnor for hvordan like saker skal behandles etter spansk rett, og med delvis støtte i gjeldende direktiv. Ikke minst fordi nesten alle klager fra norske forbrukere gjelder avtaler inngått i Spania, sier Wiik. 

Berører to kjernespørsmål

Saken omhandler både spørsmålet om lovligheten av evigvarende avtaler, og forskuddsbetaling innenfor angrerettperioden.

– Det første spørsmålet mottar vi jevnlig spørsmål om fra forbrukere som ønsker å si opp sin timeshare-avtale. Det andre spørsmålet er aktuelt i de tilfeller hvor det tas betaling i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Forhåndsbetaling eller depositum er fortsatt vanlig praksis hos enkelte ferieklubber på Kanariøyene, selv om det ikke er tillatt, ifølge EU-direktivet.

Canariajournalen.no har gjentatte ganger fått henvendelser fra norske kunder av ferieklubber, deriblant her omtalte Orbit Travel, som kan dokumentere at de er avkrevd forskuddsbetaling samtidig med at kontakter er inngått, med andre ord lenge før angrefristen på 14 dager er gått ut.

Mange klager på timeshare og ferieklubber

Wiik presiserer at dommen ennå ikke er oversatt til norsk, og at dommen er basert på spansk rett og bare vil ha en eventuell prinsipiell betydning i saker med tilstrekkelig likhet med den aktuelle saken.

Forbruker Europa fikk 113 henvendelser som gjelder timeshare, ferieklubber og lignende i 2014. Flere av selskapene det er gjort henvendelser om, befinner seg på Kanariøyene.

ECC-nettverket er angivelig i ferd med å etablere en nettside om timeshare og ferieklubber.

Canariajournalen.no har flere ganger siden 6. mars bedt om kommentarer til dommen fra Anfi Gruppen, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsene.