Fire nye nederlag i Høyesterett for timeshare-selskap på Gran Canaria

Timeshare-selskapet Anfi del Mar, som angivelig har 7.000 norske kunder og 30.000 totalt, har tapt fire nye rettssaker i Høyesterett i Madrid fra 27. september til 4. oktober.

Anfi del Mar har kunder fra mange europeiske land, og flere hundre har gått til sak mot selskapet. Foto: Hugo Ryvik

I 2015 og hittil i år har Anfi del Mar tapt 20 saker i spansk Høyesterett, 15 av disse i år, der de er saksøkt av timeshare-kunder som vil ha kontraktene annullert og pengene tilbake.

Det fremgår av domsarkivet til hovedrådet for rettsvesenet i Spania.

Over 100.000 euro til sammen

27. september ble det avlagt en dom vedrørende en timeshare-kontrakt inngått med Anfi i 2009 pålydende 235.417 norske eller svenske kroner – dette er noe uklart da summen først står oppført som norske kroner tidlig i domsdokumentet og senere som svenske kroner.

Kunden vant saken, kontrakten ble erklært ugyldig og kunden ble tilkjent kjøpesummen.

Saken var først oppe i lokalretten i San Bartolome de Tirajana i februar 2011, deretter i provinsretten i Las Palmas i mai 2014 etter en anke, og ble anket videre til Høyesterett i Madrid.

28. september ble en annen Anfi-kunde tilkjent 49.791 euro pluss renter for to kontrakter inngått i 2004 og 2009. Denne saken kom også først opp i lokalretten i 2011, så i provinsretten i 2014.

De to siste dommene  er fra 4. oktober. Den ene gjelder en  kontrakt inngått i 2005, og Anfi-kunden ble tilkjent cirka 29.500 euro pluss renter. I den andre saken var det også en kontrakt inngått i 2005. Kunden ble tilkjent cirka 11.800 euro pluss renter.

Begge de siste sakene ble fremmet i lokalretten i i 2012, deretter i provinsretten i 2014.

"Flytende" kontrakter og forhåndsbetaling er ulovlig

I alle fire tilfellene ble kontraktene kjent ugyldige fordi de var uten tidsbegrensning, såkalt flytende kontrakter. Loven sier at slike kontrakter må ha en varighet på mellom 3 og 50 år.

I dommene blir det også påpåkt en annen ulovlighet, nemlig at Anfi tok en delsum i forhåndsbetaling før den lovfestede angrefristen var gått ut.

Grimsbo-saken gir presedens

Den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo var det første som vant en sak i spansk høyesterett mot et timeshare-selskap på grunnlag av at kontrakten var uten tidsbegrensing. Dette skjedde i januar 2015.

Saken har dannet presedens, og Anfi har tapt alle saker siden i Høyesterett som er anlagt på det samme grunnlaget. Andre timeshare-selskap har også lidd nederlag på dette grunnlaget i Høyesterett.

Canariajournalen kjenner til flere norske Anfi-kunder som har startet rettsprosesser mot Anfi del Mar, som etter eget utsagn har cirka 30.000 timeshare-kunder, hvorav cirka 7.000 er nordmenn.

Avsluttet norsk timeshare-eventyr

Anfi del Mar ble grunnlagt av nordmannen Björn Lyng ved inngangen til 1990-tallet, og det første byggetrinnet sto ferdig i 1993.

Lyng-familien solgte seg i september ut av sin eierhalvdel av Anfi for 41,2 millioner euro. Anleggene er nå eid av de kanariske selskapene Grupo Santana Cazorla og Lopesan gjennom IFA Hotels med halvparten hver.

Anfis tap i retten

Oversikt over Anfis tap i domstolene.

Høyesterett

 • 4. oktober 2016: Cirka 29.500 euro tilkjent saksøkeren.
 • 4. oktober 2016: 11.806 britiske pund tilkent saksøkeren.
 • 29. september 2016: 49.791 euro tilkjent saksøkeren.
 • 27. september 2016: 235.417 kroner (norske eller svenske) tilkjent saksøkeren.
 • 14. september 2016: 31.548 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 21. juli 2016: 38.476 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 7. juli 2016: 18.549 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 7. juli 2016: 6.990 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 1. juli 2016: 69.437 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 1. juli 2016: 299.484 norske kroner tilkjent saksøkeren
 • 7. juni 2016: 8.545 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 30. mai 2016: 16.069 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 24. mai 2016: 25.213 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 11. mai 2016: 51.177 euro tilkjent saksøker
 • 23. mars 2016: 6.974 britiske pund tilkjent saksøker
 • 19. februar 2016: 37.104 euro tilkjent saksøkeren
 • 20. november 2015: 9.550 britiske pund tilkjent saksøker
 • 19. november 2015: 7.795 britiske pund tilkjent saksøker
 • 16. juli 2015: 7.370 britiske pund tilkjent saksøker
 • 15. januar 2015: Cirka 43.000 euro tilkjent saksøker (Grimsbo-saken)

Provinsretten

 • 31. mai 2016: 41.854 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 31. mars 2016: 132.496 sveitsiske franc tilkjent saksøkeren
 • 31. mars 2016: 25.283 euro tilkjent saksøkeren
 • 3. mars 2016: 12.721 euro tilkjent saksøkeren
 • 10. februar 2016: 15.756 euro tilkjent saksøkeren
 • 29. januar 2016: 33.174 euro tilkjent saksøkeren
 • 27. januar 2016: 47.109 euro tilkjent saksøkeren
 • 26. januar 2016: 41.190 euro tilkjent saksøkeren
 • 22. desember 2015: 13.444 euro tilkjent saksøkeren
 • 17. november 2015: 18 094 euro tilkjent saksøkeren
 • 30. oktober 2015: 11 600 britiske pund tilkjent saksøker
 • 30. oktober 2015: 34 482 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 23. juli 2015: 1969 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 22. juli 2015: 15.692 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 13. juli 2015: 49.888 euro tilkjent saksøker
 • 3. juni 2015: 1.036 euro tilkjent saksøker
 • 2. juni 2015: 6.009 euro tilkjent saksøker
 • 12. mai 2015: 60.849 euro tilkjent saksøker
 • 28. april 2015: 23.989 euro tilkjent saksøker
 • 6. mars 2015: 1.605 euro tilkjent saksøker
 • 4. mars 2015: 1.755 britiske pund tilkjent saksøker
 • 3. mars 2015: 26.251 euro tilkjent saksøker
 • 10. februar 2015: 2.650 britiske pund tilkjent saksøker
 • 6. februar 2015: 9.650 britiske pund tilkjent saksøker
 • 5. februar 2015: 1.400 britiske pund tilkjent saksøker
 • 21. januar 2015: 1.440 euro tilkjent saksøker
 • 8. januar 2015: 19.598 britiske pund tilkjent saksøker

De fleste sakene som har vært oppe i provinsretten er anket videre til Høyesterett, hvor de fra 2015 trolig kommer opp i 2016/2017 med mindre partene kommer til enighet før rettssakene starter. I tillegg kommer en rekke saker som foreløpig bare har vært oppe i første rettsinstans.