Nye tap i Høyesterett for timeshare-selskaper på Gran Canaria

Spansk Høyesterett har i september og juli avlagt fire kjennelser mot tre timeshare-selskaper i Arguineguin, Puerto Rico og Playa del Inglés på Gran Canaria. I ett av tilfellene er saksøkeren norsk.

Nordmenn som hadde timeshare-leilighet i Palm Oasis, Playa del Ingles, får annullert kontrakten og kjøpesummen tilbake. Foto: Palm Oasis

I alle de fire kjennelsene er timeshare-selskapene dømt til å annullere kontraktene og refundere kjøpesummene.

Kjennelsene begrunnes med at kontraktene har ubegrenset varighet, mens loven sier at de skal ha en varighet på mellom 3 og 50 år.

Norsk sak åpnet dørene

Denne begrunnelsen ble første gang gitt av Høyesterett i en dom fra 2015, der den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo vant sin sak mot timeshare-selskapet Anfi del Mar på Gran Canaria.

Dommen dannet presedens, og har blitt fulgt av en rekke lignende kjennelser, de fleste mot Anfi del Mar.

Norske timeshare-kunder seiret

Den ene av de siste kjennelsene i Høyesterett er mot Tasolan SL, som eier timeshare-anlegget Palm Oasis i Playa del Ingles, fremgår det av domsarkivet til Poder Judicial på internett.

Her ble timeshare-kundene, omtalt i domsarkivet som nordmennene Lina og Jenaro, tilkjent 171.380 norske kroner for kontraktsbeløpet pluss 73.000 kroner som ble forhåndsbetalt, til sammen 244.380 kroner, pluss renter fra datoen da søksmålet ble levert inn.

Kontrakten ble inngått i 1999. Dommen er fra 21. juli. Dette ser ut til å være det første tapet i Høyesterett for Tasolan.

Nye tap for Anfi del Mar

I en annen dom i Høyesterett datert 14. september tapte Anfi del Mar i Arguineguin en tilsvarende sak.

Anfi ble dømt til å betale tilbake kjøpesummen på 31.548 britiske pund for en timeshare-kontrakt på Club Puerto Anfi inngått i 2009.

Saken var først oppe i lokalretten i San Bartolome de Tirajana i 2012, deretter i provinsretten i Las Palmas i 2014.

Anfi tapte også en sak i Høyesterett 21. juli som gjaldt to timeshare-kontrakter inngått i 2003 og 2006. Saksøkerne ble tilkjent 38.476 britiske pund pluss renter.

Timeshare i Puerto Rico

Den fjerde kjennelsen ble avlagt 15. september mot Vista Amadores SL, Puerto Calma Marketing SL og Puerto Rico SA. Disse hadde fem timeshare-anlegg i Puerto Rico, som nå eies av Holiday Club.

Saksøkeren, det vil si timeshare-kunden, er tilkjent 230.000 britiske pund pluss 3.500 pund som ble betalt inn på forhånd, noe som også strider med lovverket, og renter.

Kontraktene ble inngått i 2001, 2002 og 2003.

Mange søksmål mot timeshare-selskap

Canariajournalen.no har kjennskap til at mange nordmenn har pågående søksmål, eller vurderer å gå til søksmål, mot Anfi del Mar, som har tapt 16 slike saker i spansk Høyesterett siden januar 2015.

Det er også hundrevis av søksmål fra timeshare-kunder fra andre nasjoner mot timeshare-selskaper på Kanariøyene.

Anfis tap i retten

Oversikt over Anfis tap i domstolene.

Høyesterett

 • 14. september 2016: 31.548 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 21. juli 2016: 38.476 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 7. juli 2016: 18.549 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 7. juli 2016: 6.990 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 1. juli 2016: 69.437 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 1. juli 2016: 299.484 norske kroner tilkjent saksøkeren
 • 7. juni 2016: 8.545 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 30. mai 2016: 16.069 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 24. mai 2016: 25.213 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 11. mai 2016: 51.177 euro tilkjent saksøker
 • 23. mars 2016: 6.974 britiske pund tilkjent saksøker
 • 19. februar 2016: 37.104 euro tilkjent saksøkeren
 • 20. november 2015: 9.550 britiske pund tilkjent saksøker
 • 19. november 2015: 7.795 britiske pund tilkjent saksøker
 • 16. juli 2015: 7.370 britiske pund tilkjent saksøker
 • 15. januar 2015: Cirka 43.000 euro tilkjent saksøker (Grimsbo-saken)

Provinsretten

31. mai 2016: 41.854 britiske pund tilkjent saksøkeren

 • 31. mars 2016: 132.496 sveitsiske franc tilkjent saksøkeren
 • 31. mars 2016: 25.283 euro tilkjent saksøkeren
 • 3. mars 2016: 12.721 euro tilkjent saksøkeren
 • 10. februar 2016: 15.756 euro tilkjent saksøkeren
 • 29. januar 2016: 33.174 euro tilkjent saksøkeren
 • 27. januar 2016: 47.109 euro tilkjent saksøkeren
 • 26. januar 2016: 41.190 euro tilkjent saksøkeren
 • 22. desember 2015: 13.444 euro tilkjent saksøkeren
 • 17. november 2015: 18 094 euro tilkjent saksøkeren
 • 30. oktober 2015: 11 600 britiske pund tilkjent saksøker
 • 30. oktober 2015: 34 482 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 23. juli 2015: 1969 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 22. juli 2015: 15.692 britiske pund tilkjent saksøkeren
 • 13. juli 2015: 49.888 euro tilkjent saksøker
 • 3. juni 2015: 1.036 euro tilkjent saksøker
 • 2. juni 2015: 6.009 euro tilkjent saksøker
 • 12. mai 2015: 60.849 euro tilkjent saksøker
 • 28. april 2015: 23.989 euro tilkjent saksøker
 • 6. mars 2015: 1.605 euro tilkjent saksøker
 • 4. mars 2015: 1.755 britiske pund tilkjent saksøker
 • 3. mars 2015: 26.251 euro tilkjent saksøker
 • 10. februar 2015: 2.650 britiske pund tilkjent saksøker
 • 6. februar 2015: 9.650 britiske pund tilkjent saksøker
 • 5. februar 2015: 1.400 britiske pund tilkjent saksøker
 • 21. januar 2015: 1.440 euro tilkjent saksøker
 • 8. januar 2015: 19.598 britiske pund tilkjent saksøker

I tillegg kommer en rekke saker som foreløpig bare har vært oppe i første rettsinstans.