Ny norsk seier i Høyesterett mot timeshare-selskap på Gran Canaria

I en dom fra Høyesterett i Madrid 1. juli er en nordmanns kontrakt med det norsk-kanariske timeshare-selskapet Anfi del Mar kjent ugyldig.  Anfi taper sak etter sak i spanske domstoler.

Timeshare-anlegget Anfi del Mar på Gran Canaria har det trøblete i domstolene for tiden. Foto: Hugo Ryvik

De siste ett og et halvt årene har Anfi tapt minst 40 rettssaker i Høyesterett i Madrid og Provinsretten i Las Palmas.

Dommen fra 1. juli er den tredje saken i Høyesterett der en norsk timeshare-kunde har vunnet mot Anfi.

Flom av rettssaker

I alt er det avlagt dommer i 14 saker mot Anfi i Høyesterett i Madrid fra årsskiftet til nå i år, og 19 i Provinsretten i Las Palmas, viser søk i det spanske rettsvesenets (Poder Judicial) domsarkiv på internett.

Året før var det 5 dommer i Høyesterett og 37 i Provinsretten.

I perioden 2011-2014 var det 4 dommer i Høyesterett og 78 i Provinsretten, de fleste av disse i 2014 og 2013. Det har altså vært i alt 23 dommer i spansk høyesterett hittil.

Mange av dommene i Provinsretten i  2014 er anket, og kommer trolig opp i Høyesterett senere i år.

Nordmenn mot Anfi

Søket i det spanske domsarkivet viser at det i tillegg til to saker i spansk Høyesterett fram til nå i år der Anfi er saksøkt av norske kunder, har det vært minst en dom i Provinsretten i Las Palmas i år, den siste 31. mai.

Canariajournalen kjenner også til at en rekke andre nordmenn har gått til sivilt søksmål mot Anfi i år for å få tilbake kjøpesummen.

Sakene kommer først opp i lokalretten på Gran Canaria, og går videre til Provinsretten i Las Palmas hvis avgjørelsen blir anket, deretter til Høyesterett hvis det blir ny anke.

Stort antall

I 2015 var det minst to dommer i Provinsretten i april mot Anfi med norske saksøkere, og en i Høyesterett i januar (Grimsbo-dommen).

Året før var det elleve «norske» saker oppe i Provinsretten i Las Palmas. Flere av disse er trolig blitt anket til Høyesterett.

Fra 1998 til 2008 var det fire-fem saker i Provinsretten mot Anfi der norske kunder var saksøker, og ingen i perioden fra 2008 til 2014.

Denne oversikten omfatter ikke første rettsinstans, som i sakene mot Anfi er Lokalretten i San Bartolome de Tirajana sør på Gran Canaria.

Normalt går det to-tre år før en sak som blir anket fra Lokalretten kommer opp i Provinsretten, og de fleste dommene fra Provinsretten blir anket av Anfi eller av saksøkeren.

Får 300 000 kroner pluss renter

Nordmannen som vant mot Anfi 1. juli i år, og som kun blir navngitt som Gabriel i dommen, er tilkjent nesten 300 000 norske kroner pluss renter fra Anfi.

Det er litt mindre enn kravet, som var på 318 600 kroner pluss renter fra saken ble fremmet for retten i første rettsinstans.

Retten har tilkjent nordmannen kjøpesummen minus verdien av hans bruk av timeshare-leiligheten fra kontrakten ble inngått i 2007 til søksmålet mot Anfi Sales og Anfi Resort ble levert inn i 2010.

I tillegg er Anfi dømt til å betale saksøkerens saksomkostningene i første rettsinstans.

Tapte i Lokal- og Provinsretten

Nordmannen tapte i første rettsinstans i San Bartolome de Tirajana på Gran Canaria i 2011, anket til Provinsretten i Las Palmas, og tapte igjen i 2014. I tredje og siste runde ble det seier i Høyesterett.

Grunngivelsen for dommen er at kontrakten gjelder for ubegrenset  tid, og for såkalt flytende uker (ikke fastsatt til bestemte datoer), begge deler ulovlig i henhold til EUs timeshare-direktiv.

Viser til Grimsbo-dommen

I dommen blir det vist til en tilsvarende dom for livstidskontrakt fra januar 2015, der den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo var den første timeshare-kunden som vant med en slik sak i spansk høyesterett.

Også den saken var anlagt mot Anfi. Grimsbo mot Anfi-dommen har dannet presedens for senere saker i spansk rettssystem mot timeshare-selskaper.

Høyesterett-kjennelse for annen norsk Anfi-kunde

3. mars ble det avlagt en annen dom i spansk Høyesterett til fordel for en norsk timeshare-kunde mot Anfi Resorts.

Kravet var annullering av en timeshare-kontrakt inngått i desember 1997, og refusjon av kjøpesummen på 115 000 kroner og depositumet på 23 000 kroner, pluss renter for tiden fra saken ble sendt til retten, som var i mai 2009.

Saksøkerne fikk delvis medhold i første rettsinstans i 2010, hvor de ble tilkjent 23 000 kroner pluss renter, det vil si depositumet, og at Anfi skulle betale saksomkostningene. 

Begge parter anket til Provinsretten i Las Palmas. Der ble dommen gjort om:

Saksøkeren ble tilkjent 23 000 kroner, men ikke renter (kravet var to prosent per måned), og Anfi skulle ikke betale saksøkers rettsomkostninger.

Dårlig utfall for saksøkerne

Saken ble anket videre til Høyesterett i Madrid, som 3. mai i år opprettholdt dommen fra Provinsretten.

Begrunnelsen for at saksøkeren ble tilkjent depositumet, er at dette også er ulovlig i henhold til timeshare-direktivet og spanske konsumentlover.

Kravet om annullering av kontrakten ble avvist fordi retten mener at det ikke er grunnlag for dette ut ifra lovverket.

Tilkjent nesten 200 000 kroner

En annen norsk Anfi-kunde, Arne Løkken fra Dokka, hadde bedre uttelling.

Han fikk høsten 2015 utbetalt 199 676 kroner, inkludert rettsomkostninger på drøyt 34 000 kroner, etter å ha vunnet mot Anfi i Provinsretten.

Løkken hadde en flytende uke på Anfi Monte. Han vant først i lokalretten i 2013, og Anfi anket til Provinsretten, hvor han også vant.

Nye høyesterettstap for Anfi i juli

De foreløpig siste tapene i Høyesterett for Anfi kom 7. juli. Britiske timeshare-kunder fikk da annullert sine timeshare-kontrakter og tilkjent henholdsvis drøyt 18 000 og nesten 7000 britiske pund.

Også i disse dommene ble det vist til Grimsbo-Anfi-dommen.

Begrunnelsen er brudd på timeshare-direktivet når det gjelder varighet (ubegrenset tid) og flytende uke, i tillegg til at depositum ble krevd før angrefristen gikk ut.

Den ene dommen den 7. juli gjaldt en kunde av Anfi som hadde inngått en kontrakt i 2004. Den gjaldt en ukes bruk av en leilighet i Club Puerto Anfi hvert andre år. Prisen var 6990 britiske pund.

I tillegg tegnet den samme kunden en kontrakt i 2007 som gjaldt en uke hvert år på en suite i Anfi Emerald Club, Anfis topprodukt, som ligger i Tauro på Gran Canaria. Dette kostet betydelig mer.

Kunden betalte også 1000 pund i depositum for den første kontrakten, og 4277 pund i depositum for den andre.

Gir seg lettere nå

Anfi har hatt for vane å anke alle annulleringssaker som de taper til høyere rettsinstanser, og brukte også svært lang tid på å betale Tove Irene Grimsbo etter å ha tapt i Høyesterett.

Etter det Canariajournalen kjenner til, har Anfi i det siste latt være å anke noen av dommene i Provinsretten, og har begynt å betale ut erstatninger etter å ha tapt i Provinsretten.

Dessuten har utbetalingene kommet raskere enn tidligere i en del nyere saker.

Det erfarte blant annet Ingunn Justlar og Kenneth Storebø fra Loddefjord, som vant mot Anfi i april 2015 og fikk utbetalingen, cirka 12 500 euro, inn på konto i januar 2016.

Taper svært mye penger

Det er snakk om store tap for Anfi hvis de taper brorparten av rettssakene på grunn av brudd på timeshare-direktivet.

I alt er det trolig snakk om over 15 millioner kroner for de sakene som har gått og pågår i Høyesterett og provinsretten i 2014, 2015 og hittil i 2016.

Og det er bare toppen av isfjellet.

Kan risikere å gå konkurs

Mer alvorlig er det at Anfi kan risikere konkurs på grunn av de mange rettssakene:

Det egentlige problemet for Anfi er at de har et regnskapsproblem, hevder Javier Correa, en advokat fra Arguineguin på Gran Canaria som kjører flere saker mot Anfi for norske og andre timeshare-innehavere som vil ut av sine kontrakter.

Han viser til at hvis Anfis revisorer ser at det er en reell mulighet for at dommene i Høyesterett er overførbare til de fleste av Anfi’s kontrakter (Anfi hevder å ha cirka 30 000 timeshare-avtaler), vil Anfi måtte gi garantier for selskapets økonomiske soliditet.

– Det vil de måtte gjøre for alle sine kontrakter, hvilket innebærer en fare for konkurs, sier Correa.

Vil ikke kommentere dommene

Canariajournalen har stilt spørsmål til Anfis kommunikasjonsavdeling om de mange rettsakene de taper og den påståtte faren for en konkurs. Anfi svarer ikke direkte på spørsmålene, men viser i en epost til at hver sak er forskjellig og privat.

Slik svarer kommunikasjonsdirektør Ruben Réja:

– Vi er, som alltid, helt tilgjengelige for å diskutere eventuelle spørsmål og/eller informasjon med våre medlemmer individuelt om deres situasjon. Vi kan ikke kommentere det ytterligere i øyeblikket. Vi venter på de endelige avgjørelser før vi går videre. Vår juridiske avdeling studerer for tiden sakene.

Mange saker mot Silverpoint Vacations

Anfi er blant de timeshare-selskapene som har fått flest slike søksmål på nakken, men det pågår tilsvarende saker mot en rekke andre også.

Et søk i det spanske domsarkivet på kjennelser med referanse til timeshare-direktiv 42/1998 gir over 1000 treff.

Blant timeshare-selskaper som er saksøkt av sine kunder, og der sakene har vært oppe i Provins- eller Høyesterett etter Grimsbo-kjennelsen i januar 2015, er Silverpoint Vacations og Diamond Resorts Europa på Tenerife.

Særlig førstnevnte er, i likhet med Anfi, saksøkt svært mange ganger.

Mulighetene for å vinne rettssaker mot timeshare-selskaper er mer mer enn gode nå, sier advokat Correa.

Han bekrefter at det har vært minst 23 dommer i Høyesterett i Madrid hittil.

Anfis tap i retten


Oversikt over Anfis tap i domstolene.
Høyesterett
14. september 2016: 31.548 britiske pund tilkjent saksøkeren
21. juli 2016: 38.476 britiske pund tilkjent saksøkeren
7. juli 2016: 18.549 britiske pund tilkjent saksøkeren
7. juli 2016: 6.990 britiske pund tilkjent saksøkeren
1. juli 2016: 69.437 britiske pund tilkjent saksøkeren
1. juli 2016: 299.484 norske kroner tilkjent saksøkeren
7. juni 2016: 8.545 britiske pund tilkjent saksøkeren
30. mai 2016: 16.069 britiske pund tilkjent saksøkeren
24. mai 2016: 25.213 britiske pund tilkjent saksøkeren
11. mai 2016: 51.177 euro tilkjent saksøker
23. mars 2016: 6.974 britiske pund tilkjent saksøker
19. februar 2016: 37.104 euro tilkjent saksøkeren
20. november 2015: 9.550 britiske pund tilkjent saksøker
19. november 2015: 7.795 britiske pund tilkjent saksøker
16. juli 2015: 7.370 britiske pund tilkjent saksøker
15. januar 2015: Cirka 43.000 euro tilkjent saksøker (Grimsbo-saken)
Provinsretten
31. mai 2016: 41.854 britiske pund tilkjent saksøkeren
31. mars 2016: 132.496 sveitsiske franc tilkjent saksøkeren
31. mars 2016: 25.283 euro tilkjent saksøkeren
3. mars 2016: 12.721 euro tilkjent saksøkeren
10. februar 2016: 15.756 euro tilkjent saksøkeren
29. januar 2016: 33.174 euro tilkjent saksøkeren
27. januar 2016: 47.109 euro tilkjent saksøkeren
26. januar 2016: 41.190 euro tilkjent saksøkeren
22. desember 2015: 13.444 euro tilkjent saksøkeren
17. november 2015: 18 094 euro tilkjent saksøkeren
30. oktober 2015: 11 600 britiske pund tilkjent saksøker
30. oktober 2015: 34 482 britiske pund tilkjent saksøkeren
23. juli 2015: 1969 britiske pund tilkjent saksøkeren
22. juli 2015: 15.692 britiske pund tilkjent saksøkeren
13. juli 2015: 49.888 euro tilkjent saksøker
3. juni 2015: 1.036 euro tilkjent saksøker
2. juni 2015: 6.009 euro tilkjent saksøker
12. mai 2015: 60.849 euro tilkjent saksøker
28. april 2015: 23.989 euro tilkjent saksøker
6. mars 2015: 1.605 euro tilkjent saksøker
4. mars 2015: 1.755 britiske pund tilkjent saksøker
3. mars 2015: 26.251 euro tilkjent saksøker
10. februar 2015: 2.650 britiske pund tilkjent saksøker
6. februar 2015: 9.650 britiske pund tilkjent saksøker
5. februar 2015: 1.400 britiske pund tilkjent saksøker
21. januar 2015: 1.440 euro tilkjent saksøker
8. januar 2015: 19.598 britiske pund tilkjent saksøker

I tillegg kommer en rekke saker som foreløpig bare har vært oppe i første rettsinstans.