Påtalemyndighetene mistenker angivelig timeshare-selskap for å skjule midler for å unngå utbetalinger

Midler kan være skjult av imrshare-selskapet Anfi del Mar på Gran Canaria for å unngå utbetaling til kunder som har vunnet rettssaker mot selskapet, skriver avisen Canarias Ahora.

Anfi del Mar er Kanariøyenes største timeshare-selskap med cirka 10.000 leiligheter og cirka 30.000 kunder, ifølge egen informasjon. Foto: Canariajournalen.

Påtalemyndighetene i Las Palmas ser angivelig tegn som kan tyde på insolvens.

Aktor Elena Herrera skal 12. juli ha undertegnet ei dekret som åpner en foreløpig saksbehandling. Påtalemyndighetene skal ha bedt om en liste over eiendelere med tanke på å sikre milder som kan brukes til utbetalinger

Bakgrunnen er angivelig en anmeldelse fra et advokatselskap på Gran Canaria som  hevder at kunder som har vunnet rettssaker mot Anfi del Mar i 2017 og 2018 fortsatt ikke har fått utbetalt pengene de er tilkjent.

Advokatselskapets påstand skal være at de to selskapene Anfi Sales og Anfi Resorts har hgort manøvrer for å utsette eller forhindre disse utbetalingene.

Påtalemyndighetene skal ha godkjent anmeldelsen, ifølge Canarias Ahora, og starter angivelig undersøkelser for å kartlegge verider i selskapet.

Siden den norske kvinnen Tove Irene Grimsboe vant mot Anfi i Høyesterett i Madrid i 2015, har Anfi tapt et stort antall rettssaker mot kunder som ønsker å komme ut av sine timeshare-kontrakter. Felles for de fleste av disse er at kontraktene er evigvarende, mens loven sier at de kan ha en varighet på maksimalt 50 år.

For Grinsbos del drøyde det helt til mai 2016 før pengene hun var tilkjent, minus advokat- og rettskostnader, kom inn på konto, 32.000 euro i alt. Grimsbo-saken dannet presedens  for slike saker i det spanske rettssystemet.

De fleste som har gått til sak mot Anfi på grunn av ulovlige kontrakter har vunnet sine saker, etter det Canariajournalen kjenner til. Anfi har likevel anket de fleste sakene helt opp til Høyesterett, og i mange tilfeller har det tatt lang tid før utbetalinger retten har tilkjent har blitt gjennomført.