Timeshare-krigen: Lopesan vil ta kontroll over Kanariøyenes største timeshare-anlegg

Hotellgruppen IFA, som det kanariske hotellselskapet Lopesan har kontroll over, skriver i en investeringsrapport at de har planer om å overta aksjemajoriteten i, og dermed kontrollen over, timeshare-selskapet Anfi på Gran Canaria.

Lopesan er sugne på å få kontroll over Anfi del Mar (bildet) og Anfi Tauro på Gran Canaria, men avviser angivelig at det kan bli hotelldrift på Anfi del Mar. Foto: Hugo Ryvik

Anfi ble grunnlagt av den nå avdøde nordmannen Bjørn Lyng på 1990-tallet, men Lyng-familien solgte alle sine aksjer, 50 prosent, til IFA i 2016 for en forbausende lav pris, 41 millioner euro.

Den andre halvdelen eies av et annet kanarisk selskap, Grupo Santana Cazorla, som har en dobbeltstemme i styret og dermed kontrollerer Anfi i dag, slik de gjorde i medeierskapet med Lyng-familien.

Trøblete partnerskap

Lyng-familien var langt ifra fornøyd med partnerskapet med Santana Cazorla, kom det frem i et intervju Ragnar Lyng gjorde med Canariajournalen i forbindelse med aksjesalget.

– Det er umulig å være passiv partner når det ikke er bygd på tillit, sa Ragnar Lyng i intervjuet.

Han pekte på at det var uenighet om forretningsfilosofien, først og fremst i hvordan en kunde skal behandles.

Lopesan/IFA er etter alt å dømme heller ikke fornøyd med å spille andrefiolin. De får angivelig ikke delta i møter hvor avgjørende beslutninger blir tatt, ifølge en artikkel i avisen ABC tidligere i år.

Kamp om kontrollen

Det er nå åpenbart at det pågår en voldsom dragkamp om hvilket selskap som skal kontrollere Anfi i fremtiden, Santana Cazorla eller Lopesan gjennom IFA.

IFAs omsetning på Kanariøyene i 2017 var drøyt 25 millioner euro, og i henhold til investeringsplanen skal den vokse til nesten 74 millioner euro.

Enorme ferieanlegg

Anfi del Mar har 869 leiligheter på fra 80 til 360 kvadratmeter, en kunstig strand og en kunstig øy, åtte store badebassenger, spa, vannsportsenter, kjøpesenter med 20 butikker, barer og restauranter. Anfi Tauro ble åpnet i 2007 og har 119 leiligheter.

Anfi har 30.000 timeshare-kunder, hvorav 7000 nordmenn, som deler på disse gjennom året, ifølge selskapets egne opplysninger.

Omsetningen for Anfi fem år etter IFAs forestående overtakelse er oppført med 46,6 millioner euro i planen. Fortjenesten er anslått til 21 prosent, 9,6 millioner euro.

Skal øke egenkapitalen

IFA skal ifølge selskapets investeringsplan for 2019-2023 øke egenkapitalen med 200 millioner euro.

Den spanske avisen ABC skrev i mai at IFA foreslo overfor generalforsamlingen i Tyskland å øke egenkapitalen til 126,7 millioner euro som et ledd i overtakelsesplanene for Anfi.

Dette ble også omtalt i en artikkel i tyske Finanzen.net.

Anfi-klubben ønsker Lopesan som eier

Vigdis Myhre, formann i en medlemsklubb for norske Anfi-kunder, Anfi Club Norway, bekrefter overfor Canariajournalen at hun gjennom kontakt med ledelsen for en tid tilbake har fått signaler om at det er aktuelt å overta alle aksjene i Anfi.

Det skal imidlertid ha blitt sagt at det også er andre ting de skal bruke pengene på, slik at det ikke er 100 prosent sikkert.

– Vi tror at Lopesan vil være en god eier av Anfi, og håper at de vil overta kontrollen. Med dagens ledelse, som informerer svært lite om hva som foregår, blir det mye spekulasjoner blant medlemmene og vi må vi hele tiden drive brannslukking, sier Myhre til Canariajournalen.

Frykter at det kan bli hotelldrift

I diskusjoner som Anfi-medlemmer fører i grupper på sosiale medier og diskusjonsgrupper på internett, og spørsmål som er stilt Canariajournalen av Anfi-kunder, er det tydelig at mange frykter at Anfi skal gjøres om fra timeshare til ren hotelldrift.

Mange er usikre på fremtiden som timeshare-kunde hos Anfi, ikke minst hvis et stort hotellselskap som Lopesan får full kontroll over anleggene.

Dette er også tema for artikler og diskusjoner på ulike nettsider som er spesialisert på å formidle nyheter om timeshare. Det blir påpekt at timeshare-anlegg andre steder tidligere har blitt gjort om til hoteller, og at de som har faste timeshare-uker har blitt kjøpt ut.

For de timeshare-kundene som har såkalt flytende uker, der dato på året for tiden leilighetene kan benyttes ikke er fastatt på forhånd, er det derimot forsvinnende små muligheter for å bli kjøpt ut, og de risikerer å miste sine rettigheter til bruk a ferieleilighetene, skriver blant annet Inside Timeshare.

"Med overtakelsen av ANFI-konsernet får vi tilgang til en sone i Gran via urbane eiendommer med Canaria med vekstpotensial i hotellbransjen", står det i investeringsplanen til IFA, som gjelder perioden 2019-2023.

Avkrefter at det blir endret til hotelldrift

Ledelsen skal overfor klubbformann Vigdis Myhre ha dementert på det sterkeste at timeshare-anlegget Anfi del Mar i Arguineguín vil bli gjort om til hotell.

Timeshare-virksomheten er tilsynelatende en pengemaskin og skal fortsette som den er i dag. Dette skal Myhre også ha fått bekreftet fra Anfi-ledelsen.

Lopesan tror på Tauro som hotellområde

Lopesans kommunikasjonsdirektør Fransisco Moreno nevnte i et intervju med Canariajournalen i 2017 at selskapet er svært interessert i landområder der Anfi Tauro ligger i dag, spesielt med tanke på hotelldrift og nye hoteller.

Tauro ligger et lite stykke vest for Arguineguin. Her fins de nyeste Anfi-anleggene og golfbaner bygd av Anfi, samt en sandstrand Anfi anla for to år siden, men som ikke er åpnet på grunn av påståtte uregelmessigheter i forbindelse med byggetillatelsen.

Det fins også tomter som er regulert til hotellbygging, og Anfi har planer om en enorm utbygging i Tauro. Etter alt å dømme er det disse tomtene Lopesan svært gjerne vil ha tak i for å bygge hoteller.

Det skal også Vigdis Myhre ha hått høre fra Lopesans side.

Lønnsom timeshare-drift

Med et belegg i timeshare-anleggene på rundt 90 prosent året gjennom er det lite trolig at det vil lønne seg å kaste bort dette ved å starte hotellvirksomhet, og i tillegg få kostnadene med å kjøpe ut alle timeshare-innehaverne, som Anfi hevder de har 30.000 av.

I IFAs investeringsplan står det at selskapet hadde 610 hotellrom med 1220 sengeplasser på Kanariøyene i 2017, og at de skal ha 1592 rom med 3184 sengeplasser når planlagte investeringene er gjort.

Overtakelsen av den halvparten av Anfi-aksjene som de mangler står oppført med en kostnad på 60 millioner euro.

Lopesan bygger hoteller utenfor Kanariøyene

Lopesans videre satsing på Kanariøyene er egentlig temmelig uklar:

I kanariske aviser har Lopesans toppsjef nylig sterkt understreket at selskapet ikke ønsker å bygge nye hoteller på Kanariøyene på grunn av usikre rammevilkår og et svært tungrodd byråkrati i saksbehandlingen for byggeprosjekter.

I stedet bruker Lopesan for tiden pengene på å bygge store luksushoteller i Den dominikanske republikk.

Kommunikasjonsdirektør Moreno underbygget problemet i en uttalelse til Canariajournalen i januar i år:

– Før du kan flytte på en stein må du flytte på et tonn med papir, sa han.

Mange misfornøyde kunder saksøker Anfi

Anfi sliter for tiden med at selskapet har blitt saksøkt av flere hundre kunder som av forskjellige grunner ønsker å avslutte sine timeshare-kontrakter, og syns at Anfi tilbyr altfor dårlig, eller ingen, betaling for å kjøpe tilbake kontraktene.

De fleste vinner etter alt å dømme sine saker mot Anfi på grunnlag av at kontraktene er lovstridige –de fleste fordi kontraktene ikke er tidsbegrenset, det vil si evigvarende. Loven sier at de skal ha en varighet på mellom 3 og 50 år.

Tilbyr angivelig bedre betaling nå

Myhre forteller at Anfi nå har begynt å tilby bedre betaling for faste uker som er kjøpt direkte fra Anfi og ikke av en tredjepart. Det kan være snakk om så mye som en tredel av prisen som opprinnelig ble betalt, men dette er ikke bekreftet.

Såkalte flytende uker, det vil si uker i timeshare-leiligheter der det ikke er fastsatt på forhånd hvilke datoer oppholdet skal skje, skal Anfi midlertid ikke være interessert i å kjøpe tilbake. Flytende uker er heller ikke tillatt i slike kontrakter, ifølge gjeldende lov.

Det skal imidlertid være et nytt såkalt flexi-tilbud fra Anfi som går ut på at flytende uker kan bli gjort om til faste uker etter fem år. Dette innebærer etter alt å dømme at en ny kontrakt først inngås.

Anfi Club Norways ledelse gir ingen anbefalinger til de medlemmene som vurderer å saksøke Anfi for å komme ut av sine kontrakter, hevder Myhre.

– Vi sier at det er opp til hver enkelt hvor mye de vil risikere og hvor mye penger de vil bruke på å gå til saks, sier hun.

Ingen fremdrift etter avstemning om kontraktendring

I 2017 ble det gjennomført en avstemning blant Anfi-klubbenes medlemmer om foreslåtte endringer av kontraktene for at disse skal være utformet i henhold til gjeldende lov. Tre forslag forelå.

Det forslaget som fikk flest stemmer går ut på at eksisterendekontrakter skal endres fra evigvarende til 50 år, og at det skulle være mulig å forlenge med ytterligere 50 år når kontrakttiden gikk mot sin slutt.

Etter av avstemningen ble gjennomført, har imidlertid ingen ting skjedd, ifølge Myhre.

Anfi svarer

Canariajournalen har bedt Anfis presseansvarlige Ruben Reja om å redegjøre for situasjonen:

- Gjør Anfi endringer for å forhindre flere kunder i å gå til retten for å avbryte kontrakter?

 - Dette er ikke riktig. Våre kontrakter er helt lovlige og overholder gjeldende lovgivning. 

- Tilbyr dere nå  bedre betalinger enn før for timeshare-tilbakekjøp?

- Hvert tilbakekjøp er verdsatt fra sak til sak ut fra type og tilbud og etterspørsel i markedet. 

- Har Anfi planer om å gå over til hotelldrift?

- Dette er ikke sant, og det er meningsløse rykter. Anfi er og vil fortsette å være timeshare som de siste tre ti årene. 

- Kan du kommentere IFA / Lopesans planer om å kjøpe aksjene til Santana Cazorlas-brødrene i Anfi, som angitt i IFAs investeringsplan for 2019-2023?

- Vi kjenner ikke til dette fordi det er et problem som ikke er relatert til Anfis virksomhet. Derfor, som det er logisk, kan vi ikke kommentere planer som vi ikke vet om. 

Canariajournalen har forsøkt å få kontakt med presseansvarlige i Lopesan for å få kommentarer og innspill til saken, men har ikke fått noen respons.

Dette uttalte José Luis Trujillo, direktør for Anfi Gruppen til Canariajournalen i juli 2017: 

– Når det gjelder tilbakebetalingen til klienter venter vi på Høyesteretts avgjørelse for hva som anses som en rettferdig markedspris for et opphold på Anfi. Overfor domstolene har vi lagt frem våre faglige vurderinger, samt det som er markedspris for en høykvalitetsdestinasjon som Anfi.

I mars 2017 sa han dette i et annet intervju med Canariajournalen:  

– Vi respekterer spansk Høyesterett. Utbetalinger som er gjort i henhold til Høyesteretts avgjørelse vil ikke ankes av Anfi. Imidlertid ser vi at noen timeshare-eiere har urealistiske forventninger i forhold til hva de kan vinne på å gå til sak.

Videre:

– Det er trist og vanskelig at vi ikke klarer å imøtekomme alles ønsker, slik at enkelte lar seg overtale av advokatselskapenes selgere til å gå til sak. 

Konflikter er alltid en belastning. Det er det for Anfi også. Vi håper vi snart kan legge dette bak oss.