Svenske Birgitta Trolle (80) seiret etter åtte års kamp mot timeshare-selskap

Birgitta Trolle fra Vendelsö i Sverige ville selge tilbake sine fire timeshare-uker på Gran Canaria da samboeren ble for syk til å reise, men det gikk ikke. Åtte år senere vant hun i retten.

LOVSTRIDIG: 80-åringen Birgitta Trolles timeshare-kontrakt på Amadores Beach Club ved Puerto Rico sørvest på Gran Canaria ble kjent ugyldig fordi den manglet tidsavgrensing. Foto: Pixabay/Privat.

Les mer om dommen her: Svensk 80-åring tilkjent 522.000 kroner fra timeshare-selskap på Gran Canaria

I mai i år ble de to kontraktene fra 2007 på henholdsvis tre og fire uker kjent ugyldige i lokalretten i San Bartolome de Tirajana, og Birgitta ble tilkjent mesteparten av kjøpesummen, det vil si 522.600 svenske kroner.

– Jeg er kjempeglad for at jeg vant, sier Trolle til Canariajournalen.

Nektet å kjøpe tilbake avtalen

De saksøkte selskapene var Puerto Calma Marketing S.L. og Vista Amadores S.L. Timeshare-anlegget som Trolle har avtale om å benytte fire uker per år er i dag eid av et annet selskap, Holiday Club.

Trolle forteller at hun har satt pris på de årlige oppholdene i solen på Kanariøyene, men hun innså i 2009 at hun måtte avhende kontraktene, som hun hadde betalt 670.000 svenske kroner for, etter at samboeren ble svært syk.

Det viste seg å være mye vanskeligere enn hun hadde trodd.

– Jeg spurte timeshare-selskapet om de ville kjøpe tilbake leilighetene, men det sa de tvert nei til, forteller hun.

"Hjelpsom" nordmann lurte til seg 20.000 kroner

Da Trolle inngikk avtalen ble kjøpet ble formidlet av en nordmann som hun sier heter Terje. Denne nordmannen tilbød Trolle å ordne saken for henne.

– Jeg ga ham 20.000 kroner for å gjøre dette, men det skjedde ikke noe, og pengene jeg ga ham har jeg heller ikke fått tilbake. Jeg fikk senere rede på at han ikke jobbet for timeshare-selskapet lenger på det tidspunktet han tilbød seg å hjelpe meg, forteller hun.

Trolle tok da kontakt med en megler på Gran Canaria for å få hjelp til å selge timeshare-ukene.

– Megleren gjorde ingen ting med det, hevder hun.

Hun forsøkte så å få hjelp til å selge av et svensk meglerselskap som opererer i Spania, men det viste seg at de bare opererer på fastlandet. Deretter annonserte hun selv timeshare-avtalene for salg, til og med i England, men uten respons.

Gråtferdig

– På det tidspunktet var jeg helt gråtferdig. Jeg må jo betale 18.000-19.000 kroner hvert år i det de kaller vedlikeholdsavgift, så det er veldig dyrt å beholde leilighetene.

Da alt så som svartest ut, traff hun et svensk par med timeshare-kontrakt som hadde vært i kontakt med advokatselskapet Canarian Legal Alliance (CLA) på Gran Canaria. Disse hadde fortalt at kontrakten deres var ulovlig.

Trolle fattet nytt håp, tok kontakt med CLA, og inngikk en avtale om at de skulle ta hennes sak og forsøke å få kontraktene kjent ugyldige. For dette skulle selskapet ha en sum på cirka 100.000 kroner i forskudd. Trolle betalte 14.000 kroner der og da og skulle betale resten i løpet av noen dager.

Fire dager senere fikk hun innspill fra en annen svenske som hadde benyttet CLA og var svært kritisk til visse forhold med dette selskapet. Trolle fikk også høre om et annet advokatselskap som holder til på Gran Canaria og tar slike saker, Timeshare Reclaim & Consulting (TRC).

Hun kontaktet derfor TRC, og etter å ha snakket med advokatene der, som vant hennes tillitt, bestemte hun seg for å bytte fra CLA til TRC. Trolle fikk tilbake 10.000 av de 14.000 kronene hun hadde betalt til CLA fordi hun benyttet seg av en angrefrist.

Saken til Birgitta Trolle var oppe i retten i San Bartolome de Tirajana i slutten av april, og i mai kom dommen som gjør henne til en glad kvinne i dag.

Betaler mye for elendig vedlikehold

Selv om Trolle er fornøyd med tiden hun har kunnet oppholde seg på Gran Canaria, er hun ikke nådig i sin kritikk av at hun mener er en fallende standard på timeshare-anlegget Amadores Beach Club, og at den årlige vedlikeholdsavgiften likevel har steget fra de 1.500-2.000 kronene per uke hun har kontrakt på, som det lå på i starten, til nesten 5.000 kroner.

– Anlegget blir veldig dårlig vedlikeholdt, så jeg undrer meg over hva pengene går til. I begynnelsen var det veldig bra, men senere har det hvert år vært saker som har gått i stykker eller er dårlig reparert, sier hun, og fortsetter:

– Jeg kan nevne kjøleskap og sikkerhetsskap som ikke virker, senger som kollapser, solstoler som klapper sammen, parasoller som er fikset med tape, provisorisk reparerte dørlåser som du kan se rett gjennom og inn i leiligheten.

Syns ikke hun har hatt billige ferieopphold

Det faktum at hun nå skal få tilbake over 500.000 kroner av kjøpesummen gir ikke grunnlag for å påstå at hun da vil ha hatt billige ferieopphold i fire uker hvert år, synes hun.

I dommen er det trukket fra nesten 150.000 kroner for de årene hun har hatt rett til å bruke leiligheten, advokatselskapets honorar er på godt over 100.000 kroner, hun er ikke tilkjent dekning av saks- og advokatkostnader, og vedlikeholdsavgiften alene har kostet rundt 90.000 kroner bare de fem siste årene, noe mindre i de fem årene før, men likevel til sammen cirka 150.000 kroner.

Når alt dette og kostnadene til å forsøke å få solgt andelene også trekkes fra summen hun er tilkjent, kryper det hun sitter igjen med ned mot 200.000 kroner.

I og med at hun betalte 670.000 kroner, har de fire ukene med årlige ferier på timeshare-anlegget kostet henne cirka 470.000 kroner, det vil si 47.000 kroner per opphold over en tiårs periode. Fordelt på uker blir det en kostnad på nesten 12.000 kroner per uke.

– Det syns jeg ikke er billig, særlig når standarden tas i betraktning.

Kunne endt på over 20.000 per uke

For Trolle ville alternativet til å gå rettssak vært å latt være å betale det årlige vedlikeholdsgebyret. Da ville leilighetene etter en tid gått tilbake til timeshare-selskapet uten at det kostet selskapet noe som helst.

Trolles kostnader for hver ferieuke ville da havnet på langt over 20.000 kroner.

Nå håper Birgitta Trolle at pengene kommer i juli, etter at prosessen med ankefrist og administrative prosedyrer er ferdig.

Det gjenstår i skrivende stund å se om dommen vil bli anket til provinsretten. Da kan det fort gå enda ett år eller mer før saken er avsluttet.

25-30 prosent i advokathonorar

TRCs gebyr for slike saker er 25-30 prosent av den summen som kreves tilbakebetalt, og ingen kommisjon av rettslige renter som kunden får i tillegg, forteller Hanna Haavaldsen fra TRC.

Dette skal dekke advokatkostnader opp til Høyesterett, hvis nødvendig, oversettelse av dokumenter, skatter, notar og tjenestene TRC yter.

– En del betales på forhånd, og resten når kunden har mottatt pengene på sin konto. Birgitta Trolle har betalt nøyaktig 12.900 euro, og hva hun skal betale etter mottagelsen av pengene kommer an på hvor mye de trekker fra erstatningsbeløpet – vi reduserer det beløpet vi har avtalt ut ifra hvor mye de reduserer hennes utbetaling, sier Haavaldsen.

Vil bestrider avkortning av summen

Dommen er ikke rettskraftig før det har gått 20 arbeidsdager der motpartene har anledning til å komme med innvendinger og anke saken videre. Deretter går det normalt en til en og en halv måned før Trolles advokatselskap blir informert om en eventuell anke.

Hvis det blir anke, har TRC planer om å benytte anledningen til å bestride punktet i dommen om avkortning av summen for brukstiden, forteller Haavaldsen.

Motpartens advokat har ikke svart på henvendelser fra Canariajournalen.

Rask dom mot Anfi

TRC har også mottatt en ny dom datert 30. mai fra lokalretten i San Bartolome de Tirajana der tyske timeshare-kunder hos Anfi del Mar, som ligger ved Arguineguin på Gran Canaria, har vunnet en lignende sak.

Det spesielle med denne saken er at dommeren angivelig avla dommen uten at det ble holdt rettssak:

– Dommeren sa i forhørsrettsaken at han hadde nok informasjon og gikk rett til dom. Det er selvfølgelig veldig behagelig for kunden å slippe å møte opp i retten for å svare på uviktige spørsmål da det er et 100 prosent legalt tema, og spiller liten rolle om kunden har vært mer eller mindre fornøyd med leiligheten, sier Haavaldsen.

Tilkjent 41.800 euro fra Anfi

I Anfi-saken hadde kundene betalt 47.500 euro i 2011 for to uker i året i en leilighet med ett soverom på Club Puerto Anfi i såkalt rød sesong.

Dommeren har annullert kontraktene og kundene er tilkjent summen de har betalt minus et fradrag for tiden de har hatt tilgang til å bruke leilighetene, det vi si fem år fra 2012.

Også i dette tilfellet var kontraktenes varighet ubegrenset i tid. Beregningen av fradraget ble også her gjort ut i fra loven lengste tillatte kontraktstid, 50 år. Det gir en beregnet sum på 5.700 euro i fradrag, eller 950 euro per uke.

De tyske timeshare-kundene er dermed tilkjent 41.800 euro.

Med utgangspunkt i at brukstiden er beregnet til en verdi av 950 euro per uke, at Anfi har vedlikeholdsgebyr på cirka 500 euro per uke, og med en antatt advokatkostnad på 13.440 euro (30 prosent av 41.800 euro), det vil si 1344 euro per uke, vil det ha kostet cirka 2.800 euro per uke å bo på Club Puerto Anfi etter at pengene de er tilkjent er mottatt.

Hadde de latt være å gå til rettssak og valgt å la leilighetene gå tilbake til Anfi uten vederlag, ville hvert ukesopphold gjennom fem år hatt en kostnad på over 5.000 euro.

Canariajournalen kjenner ikke til om de har hatt andre kostnader knyttet til forsøk på å avhende leilighetene.

Ønsker ikke å kommentere saken

Anfi ønsker ikke å kommentere denne saken spesifikt, sier José Luis Trujillo, direktør for Anfi Gruppen. 

– Når det gjelder tilbakebetalingen til klienter venter vi på Høyesteretts avgjørelse for hva som anses som en rettferdig markedspris for et opphold på Anfi. Overfor domstolene har vi lagt frem våre faglige vurderinger, samt det som er markedspris for en høykvalitetsdestinasjon som Anfi, sier han til Canariajournalen.

I nesten hver eneste rettssak der Anfi er dømt til å refundere beløp, er beløpet som domstolene bestemmer betydelig lavere enn hva kundene krever, påpeker han.

– En av grunnene er at kundene krever innskuddet refundert, men dommerne har besluttet at det er for sent å kreve disse beløpene tilbake. Domstolene aksepterer heller ikke kravene om vedlikeholdsgebyrer, sier Trujillo.

Timeshare-selskapene taper og taper igjen og igjen

I dommene som er omtalt her står det at kontraktene ble annullert fordi de manglet tidsavgrensning. Loven sier at de må ha en varighet på mellom 3 og 50 år.

Timeshare-selskaper på Kanariøyene taper for tiden sak etter sak på dette grunnlaget og på grunnlag av andre kontraktmessige ulovligheter.

Bakgrunnen er den første dommen i spansk Høyesterett på dette grunnlaget i januar 2015, som var til fordel for den norske timeshare-kunden Tove Irene Grimsbo, som hadde kontrakt med Anfi del Mar på Gran Canaria.

Denne dommen har skapt presedens for andre saker.

Canariajournalen har bedt om kommentarer fra Holiday Club, men har ikke fått respons innen tidsfristen gikk ut.

Tags