– Industrien ble sjokkert over timeshare-loven

MENINGER: Administrerende direktør for timeshare-selskapet Holiday Club Canarias, Calvin Lucock, legger frem sitt syn på situasjonen for timeshare-selskapene i lys av de mange rettssakene som pågår.

Av: Calvin Lucock, Holiday Club redaksjonen@canariajournalen.no

– Analysen av problemet må starte med den juridiske debatten. Inntil dommen fra Høyesterett 15. januar 2015 (Grimsbo-dommen, red. anm.) tapte de fleste klientene sakene de startet mot timeshare-selskapene, og domstolene mente at kontraktene var gyldig.

Hovedproblemet er hva som skjedde i 1998 med den nye spanske loven 42/1998 som er implementert i Spanias timeshare-direktiv 1994/47 C, og mer spesifikt hva som skal skje med de ordninger som eksisterte før lovfesting av denne loven.

Det var ordninger a la fire av de som i dag er fremmet av Holiday Club Canarias, som hadde blitt opprettet i form av "sameierskap” av leiligheter hvor eierne ble gitt rett til å nyte leiligheten for alltid. Loven av 1998 opprettet en ny type timeshare som var begrenset til maksimalt 50 års varighet.

Overgangsbestemmelser

I overgangsbestemmelsene i loven fra 1998 ble det forutsatt at eksisterende ordninger kunne fortsette å bli markedsført som de opprinnelig ble opprettet.

Overgangsbestemmelsene ga rett til å velge om de ønsket å endre til en ordning basert på nye 50 års-rettigheter, eller forbli som de ble opprettet med mulighet for å ha rettighetene til ubegrenset varighet dersom de erklærte den i såkalte "Deed of Adaptation”.

Det overveldende flertallet av timeshare-anlegg og timeshare-eiere har valgt å beholde sine gamle ordninger.

Det var en generell forståelse av lov 42/1998 at dette alternativet var mulig. Inntil 15. januar 2015 mente alle spanske domstoler at det var mulig.

Erstattet av ny lov

Lov 42/1998 ble erstattet med lov 4/2012, og nevnte lov angir følgende om overgangsordningen:

Alle pre-eksisterende ordninger skal ha en maksimal varighet på 50 år.

De som ble formalisert før ikrafttredelse av lov 42/1998 av 15. desember skal beregnes fra nevnte dato for formalisering, med mindre de har en kortere levetid, eller deres fortsettelse ved "Deed of Adaption" uttrykkelig har blitt bekreftet for et ubestemt eller et bestemt tidsrom.

Dommen fra Høyesterett utstedt i januar 2015 (da lov 42/1998 allerede hadde blitt opphevet) anga imidlertid at eksisterende ordninger skal bli “transformert” i de nye rettighetene og dermed har en maksimal varighet på 50 år.

Et sjokk for bransjen

Følgelig var det vurdert at timeshare-rettigheter solgt i kontrakter inngått etter 1998 for ubegrenset tid var ugyldig. Denne forståelsen var i strid med all rettspraksis så langt, men realiteten er at det kom fra Høyesterett.

Industrien ble sjokkert av denne beslutningen fordi det var i strid med ordlyden i lov 42/1998 og lov 4/2012 (se over).

Mange førsteinstans domstoler har fulgt etter og dømte på grunnlag av nevnte avgjørelse av Høyesterett, mens andre domstoler ikke har gjort det.

Det skal bemerkes at spørsmålet som står på spill er svært kompleks, og selv Høyesterett avlegger kjennelser til fordel for timeshare-ordninger. Selskapene som fører sakene for timeshare-kunder publiserer ikke disse avgjørelsene.

Timeshare-selskapene vinner også i Høyesterett

Realiteten er imidlertid at timeshare-selskapene vinner i mange tilfeller. Puerto Calma Group har hatt fire tilfeller i Høyesterett, og de har tapt en og vunnet tre.

Henvisningene til sakene som er vunnet er følgende:

  • Høyesterett dom nummer 640 - 26 oktober 2016 - Klage nummer 2255/2014
  • Høyesterett dom nummer 643 - 26 oktober 2016 - Klage nummer 3111/2014
  • Høyesterett dom nummer 646 - 02.11.2016 - Klage nummer 3110/2014

Holiday Club kjøpte virksomheten fra Puerto Calma Group (ikke selskapene), og derfor er våre ordninger de samme som de som nevnte kjennelsene viser til.

I artikkelen Flom av rettssaker mot timeshare-selskaper på Kanariøyene i Canariajournalen 25. mars blir det henviser til advokat Javier Correa. Vi har respekt for ham fordi han ikke er en av advokatene som arbeider for kravselskapene, men vi har hatt bare ett tilfelle med ham, og vi vant saken.

Førsteinstans-retten i San Bartolomé de Tirajana nummer 5 utstedte en kjennelse 31. januar 2016 hvor de avviste et krav Correa hadde reist mot Holiday Club Canarias.

Kravet var at en kontrakt skulle kjennes ugyldig og refusjon av 25.034,26 euro. Retten dømte i vår favør og avviste kravet, nettopp fordi det anses at det er en pre-eksisterende ordningen og at vi hadde muligheten til å fortsette å ha ordningen med ubegrenset tidsperiode.

Tilnærming til kunder

Vi har åpent diskutert disse spørsmålene med våre kunder på de årlige eiermøtene, og vi har tilbudt kundene muligheten til å transformere sine rettigheter til de nye timeshare-rettighetene i lov 42/1998 (nå lov 4/2012) og begrense dem til 50 år.

Våre klienter har enstemmig avvist denne tilnærmingen. Det overveldende flertallet ønsker å beholde sine rettigheter for ubegrenset tid.

Holiday Club Canarias har en åpen politikk overfor kunder, og vi aksepterer vanligvis at de avbryter sitt medlemskap og overfører ukene til oss.

Vi ønsker ikke å gå rettslig til verks mot våre klienter, men når de ønsker å få en full refusjon av alt de har betalt pluss renter, kostnader, vedlikeholdskostnader etc., når realiteten er at de har hatt sine ferieuker uten problemer, det kan vi ikke akseptere, og foretrekker å diskutere dette for domstolene.

(Oversatt fra engelsk av Hugo Ryvik).

Artikkelforfatteren

Calvin Lucock, administrerende direktør i Holiday Club Canarias, forsvarer timeshare-industrien i dette meningsinnlegget. Foto: Fra Lucocks Facebook-profil.

Tags