Flom av rettssaker mot timeshare-selskaper på Kanariøyene

Mange hundre timeshare-kunder har gått til rettssak mot flere timeshare-selskaper på Kanariøyene for å få kontraktene annullert og pengene de har betalt inn refundert. Svært mange vinner i rettssalene, men timeshare-selskapene fortsetter å kjempe imot med nebb og klør.

Anfi del Mar er det selskapet som har flest kjennelser mot seg i spansk Høyesterett per i dag, men det kommer stadig flere kjennelser mot andre timeshare-selskap også. Foto: Hugo Ryvik

Etter en dom i spansk Høyesterett i januar 2015, der den norske kvinnen Tove Irene Grimsbo vant sin sak mot Anfi del Mar på Gran Canaria, har mange misfornøyde timeshare-kunder innsett at de kan komme ut av sine kontrakter uten å tape mye penger.

Opptil 50.000 euro

Grimsbo-dommen dannet presedens, og en rekke etterfølgende dommer i Høyesterett med samme utfall underbygger inntrykket av at det er gode muligheter for å vinne.

De fleste som har vunnet hittil har blitt tilkjent mellom 10.000 og 50.000 euro.

Fører saker mot åtte timeshare-selskaper

Advokat Javier Correa Guimerá i Arguineguin sørvest på Gran Canaria er en av mange advokater som tar slike saker.

For øyeblikket har han 52 saker mot timeshare-klubber som Anfi, Silverpoint, Diamond Resorts, Fairways Club, Puerto Calma, McDonalds, Regency Country Club og Royal Park Albatros (Muthu Group), sier han til Canariajournalen.

Sju av disse sakene fører han for norske klienter. Minst ti av sakene skal opp i retten snart, ifølge Correa.

Har 120 saker i retten

Advokatselskapet Timeshare Reclaim and Consulting (TRC) i Mogan på Gran Canaria, som ble startet for to år siden, har cirka 120 saker som er presentert i retten og cirka 50 under utarbeidelse, forteller Hanne Haavaldsen, som jobber for selskapet.

Fem-seks av disse venter angivelig på dom og sju-åtte venter på rettssak i andre rettsinstans.

Selskapet har både norske og svenske klienter som fører sak mot Holiday Club og Puerto Calma Group på Gran Canaria, men ingen har hatt rettssaken oppe ennå.

Først ut av disse er en svensk kvinne som skal ha sin rettssak i første instans, det vil si lokalretten i San Bartolome de Tirajana på Gran Canaria, i april, ifølge Haavaldsen.

Et annet advokatselskap på Gran Canaria skryter på sine nettsider av at de har minst 800 saker gående mot timeshare-selskaper, de fleste av disse på Kanariøyene, og av at de vinner mange saker. Dette selskapet har ikke svart på Canariajournalens spørsmål.

Vinner saker

Advokat Javier Correa sier at han foretrekker å ta færre saker og dedikere seg mer til hver enkelt sak.

– Jeg har vunnet noen saker, men de løper fortsatt, det er ikke kommet endelige avgjørelser ennå. Den første kjennelsen til fordel for en timeshare-kunde i Høyesterett kom for to år siden, og rettssystemet jobber sakte, sier han.

Correa forteller at han har vunnet alle saker mot Anfi som har vært oppe i retten og halvparten av sakene mot Puerto Calma Group.

Han har også tapt saker mot Silverpoint på Tenerife, men håper at disse kjennelsene vil bli reversert etter at ni kjennelser ble avlagt mot dette selskapet i Høyesterett i januar og februar.

Kjennelser mot timeshare-selskap ligger i det digitale arkivsystemet til Poder Judicial, som er hovedrådet for rettsvesenet i Spania, og kan søkes opp der.

– I sakene jeg har vunnet er kjennelsene basert på at kontraktene ikke har noen tidsbegrensing, og at det er såkalt flytende kontrakter uten fastsatte tidsrom som kundene kan bo i leilighetene. Nyere kjennelser mot Silverpoint viser også til manglende informasjon i kontraktene og at de ikke er i henhold til spansk lov.

Fortsetter å anke

Advokaten ser ingen tegn til at timeshare-selskap etter de mange kjennelsene mot dem i Høyesterett har begynt å inngå forlik før det kommer til rettssak, eller lar være å anke avgjørelser i lavere rettsinstanser.

– De kommer heller med motkrav og prøver å bli kompensert for den tiden timeshare-kundene har brukt leilighetene, som om det var hotellrom. Noen hevder at spansk lov ikke kan anvendes i deres tilfelle, eller tar spørsmålet om definisjonen av begrepet "forbruker", som er definert i 47/94-direktivet, inn for Europa-domstolen. Jeg tror strategien er å ta motet fra folk som potensielt kan gå til søksmål.

Stor forskjell på kontraktene

Han understreker at hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt fordi kontraktene varierer fra selskap til selskap og fra år til år.

Noen tilfeller er veldig tydelige, i andre tilfeller er det ikke så enkelt å bevise at kontraktene ikke er i henhold til spansk lov, eller det er ikke noen tydelige forbindelser til timeshare-anlegg i Spania. Dette gjelder også såkalte ferieklubber.

– Selskapene som driver med timeshare og ferieklubber har mye penger og prøver å samle sine ressurser for å snu dette til sin fordel, sier han.

Correa viser til at en forening som forsker på juss og forretningsdrift, Fides, holder en konferanse i Madrid neste måned der timeshare-lover og timeshare-regimet er hovedtema. Han hevder at dommere er invitert til konferansen, men ikke advokater som fører saker mot timeshare-selskap. 

Tre ferske seire

TRC vant nylig tre saker i første rettsinstans mot Puerto Calma Group på Gran Canaria. I den ene saken er klienten tilkjent over 100.000 euro for to kontrakter fra 2001 og 2010 på til sammen seks ukers opphold per år på Amadores Beach Club.

Disse dommene vil ikke innvirke på de nåværende eierne av Puerto Calma, som er Holiday Club, ifølge Hanne Haavaldsen.

Puerto Calma Group anker ifølge TRC angivelig alle sakene, men Haavaldsen tror at dommerne fra andre rettsinstans og eventuelt Høyesterett også vil være positive for TRCs kunder.

Mange av selskapets saker er mot Puerto Calma Group og Anfi på Gran Canaria og Club Paraiso på Tenerife, men foreløpig er det kun avlagt kjennelser mot Puerto Calma Group.

Direktøren hevder at de handlet i god tro

Anfi del Mar er selskapet som har flest dommer mot seg i spansk Høyesterett per i dag, selv om det kommer stadig flere mot andre timeshare-selskap også.

Anfis administrerende direktør, Jose Luis Trujillo, bekrefter i en e-post til Canariajournalen at selskapet er involvert i en komplisert juridisk sak. Han understreker at Anfi aldri har prøvd å føre noen bak lyset.

– I dommen du referer til (Grimsbo-dommen, red. anm.), erklærer Høyesterett at Anfi handlet i god tro da vi inngikk evigvarende kontrakter. Slike kontrakter var den gang standard i timeshare-industrien, skriver Trujillo.

Han viser til at en del timeshare-eiere nå kontakter Anfi og spør om kontrakten deres er verdiløs etter dommen i Høyesterett.

– La oss være helt klare: Anfi overholder samtlige kontrakter som vi har inngått med våre medlemmer. Uansett hva som skjer i domstolene er timeshare-kontrakter med Anfi trygge og gyldige, skriver han. 

Enkelte har urealistiske forventninger  

– Betaler Anfi nå ut beløpene i henhold til kjennelsene i Høyesterett uten forsinkelser? 

– Selv om vi ikke er enige i domstolens tolkning av loven, er det en selvfølge at vi respekterer spansk Høyesterett. Utbetalinger som er gjort i henhold til Høyesteretts avgjørelse vil ikke ankes av Anfi. Imidlertid ser vi at noen timeshare-eiere har urealistiske forventninger i forhold til hva de kan vinne på å gå til sak, svarer Trujillo.

– Betaler Anfi nå ut beløpene i henhold til kjennelsene i Provinsretten eller første rettsinstans uten å anke videre og uten forsinkelser? 

– Når det gjelder pågående rettssaker, ønsker vi ikke å kommentere disse av respekt for domstolene. Vi håper på forståelse for det.   

– Har Anfi vunnet noen slike saker?

– Anfi vant en sak i Høyesterett i slutten av mars mot en saksøker.

– Har Anfi nå begynt å inngå forlik før sakene kommer opp i retten? 

– Vi arbeider med å styrke dialogen med medlemmene våre for å finne gode løsninger.

– Har Anfi nå begynt å tilby bedre betaling for tilbakekjøp av flytende og faste timeshare-uker? Dårlige tilbud eller ingen tilbud fra Anfi for tilbakekjøp er jo hovedårsaken til at kunder går til rettssak.

– Vi arbeider med å styrke dialogen med medlemmene våre for å finne gode løsninger, svarer Trujillo nok en gang.

Anfi skal ha vunnet en sak i Høyesterett

Canariajournalen kjenner til at en rekke norske Anfi-kunder har gått til sak eller vurderer å gå til sak nå som saksøkerne har begynt å få pengene utbetalt, og de ser at de har gode muligheter til å vinne. 

– Kan Anfi fortelle hvor mange slike rettssaker som pågår i dag, og hvor mange som gjelder norske saksøkere?  

– Av hensyn til domstolene ønsker vi ikke å kommentere pågående rettssaker, hverken når det gjelder antall eller innhold.

Direktøren hevder at alle kontrakter som selges av Anfi er i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og at de alltid har vært det.

Hevder at de fleste er fornøyde

– Hva betyr de mange tapte rettsakene, og muligheten for tap i en lang rekke saker til, for økonomien i selskapet? 

– Anfi er en stor bedrift, som i senere tid har tiltrukket seg nye investorer med erfaring fra reiselivsbransjen og et meget langsiktig perspektiv på selskapet. Heldigvis er de aller, aller fleste av våre medlemmer fornøyd og koser seg i ferien sin på Anfi, skriver Trujillo i e-postsvaret.

– Det er en meget liten andel som er bekymret etter Høyesteretts dom. Når det er sagt, syns vi at det er trist og vanskelig at vi ikke klarer å imøtekomme alles ønsker, slik at enkelte lar seg overtale av advokatselskapenes selgere til å gå til sak, fortsetter han.

– Hva betyr det for selskapets anseelse? 

– Konflikter er alltid en belastning. Det er det for Anfi også. Vi håper vi snart kan legge dette bak oss. Heldigvis har vi tusenvis av glade ambassadører som elsker å være på Anfi og nyte det vakre anlegget år etter år. Vår misjon er å tilby god kvalitet på overnatting og opplevelser for alle våre medlemmer. 

Problemer for andrehåndskjøpere

Flere andrehåndskjøpere. det vil si kjøpere som ikke har kjøpt timeshare-ukene direkte fra Anfi,  har fortalt til Canariajournalen at de har langt større problemer med å bestille de ukene de ønsker (i de tilfellene som har flytende uker) og de etasjene de ønsker å bo i (høyt opp), enn kunder som har kjøpt direkte fra Anfi, selv om de bestiller nøyaktig i henhold til fastsatt tidsfrist. 

Disse problemene kjenner Trujillo til, skriver han.

– Vi er klar over problemene som andrehånds timeshare-medlemmer opplever, og vi arbeider med å finne en måte å forbedre opplevelsen deres på.  

Strandproblemer

Flere Anfi-kunder har også rapportert til Canariajournalen at strandtilbudet ble dårligere etter at driften av strandanleggene, som Anfi drev selv tidligere, ble overtatt av et annet selskap.

Trujillo hevder at Anfi holder øye med kvaliteten av anlegget og videreformidler tilbakemeldinger selskapet får fra sine kunder til de som driver disse.

– Vi vil gjerne bli informert hvis noen har spesielle tilbakemeldinger.

Flere har også påpekt at rengjøringen har blitt dårligere de siste årene, med færre vaskedager og færre håndklebytter. Det syns Trujillo er ganske overraskende.

– Vår årlige kundeundersøkelse viser at vi scorer høyt på renhold. Hvis noen ikke er fornøyd med renholdet i leiligheten, må de for all del ta kontakt med medlemsservice eller i resepsjonen på klubben der de bor, slik at vi kan sørge for at alle blir fornøyd, skriver han.

Canariajournalen har også bedt Silverpoint om å kommentere rettssakene og dommene mot selskapet, men har ikke fått respons.

Forbruker Europa om timeshare

Tags