Påstår at timeshare-selskap prøver å sno seg unna dompålagte utbetalinger til eks-kunder

Påtalemyndighetene i Las Palmas skal ha godkjent to anmeldelser av timeshare-selskapet Anfi del Mar for å ha unnlatt å betale tidligere kunder etter å ha blitt pålagt dette av domstolene, og for insolvens, ifølge avisen Canarias Ahora.

Tove Grimsbo

Norske Tove Grimsbo (innfelt) vant den første høyesterettssaken mot Anfi del Mar i januar 2015.

Det skal være et advokatfirma som representerer Anfi-kundene som har levert anmeldelsene mot Anfi Resorts og Anfi Sales.

Over 13 millioner euro borte fra kontoer

I avisartikkelen vises det til at innholdet på kontoer til Anfi Resorts og Anfi Sales skal ha blitt redusert fra 14 millioner euro i 2014 (før den første høyesterettsdommen annullerte en timeshare-kontrakt med selskapet fordi den gjaldt i evig tid - maksimal varighet skal være 50 år), til under en halv million euro i 2017.

Dette skal ha skjedd samtidig som den økonomiske aktiviteten i timeshare-gruppen er opprettholdt, og det dermed bør finnes penger, vises det til. Avisen har ikke funnet ut hvor pengene som er borte har havnet, skriver de.

Anfi skal ha tapt hundrevis av slike rettssaker der kunder krever kontraktene annullert og pengene tilbake.

Påstår at det er en bevisst stategi

Advokaten som Canarias Ahora siterer hevder at Anfis strategi er å forsinke prosessene og unngå utbetaling av beløpene som domstolene har pålagt dem å betale.

Han uttaler i avisartikkelen at det er grunn til mistanke om at Anfi Resorts og Anfi Sales har vært underkapitalisert for å oppnå insolvens og dermed unngå utbetalinger.

Canariajournalen har bedt om tilsvar fra Anfis kommunikasjonssjef for disse påstandene, men har etter sju dager fortsatt ikke fått noen respons.

Må presses til å betale

En annen advokat som kjører flere slike saker for Anfi-kunder, Javier Correa Guimerá, forteller til Canariajournalen at han ikke har opplevd at Anfi ikke har betalt etter å ha blitt dømt, men at de må presses til å betale.

Hver eneste domsavgjørelse blir anket av Anfi, sier han.

– Jeg har vunnet praktisk talt alle saker i domstolene i San Bartolomé de Tirajana mot Anfi. Det gjelder også flere saker jeg fører for skandinaviske klienter. Dommerne erklærer hver kontrakt ugyldig, sier han.

Advokaten opplyser at de fleste dommerne også dømmer Anfi til å betale renter, og noen ganger også de juridiske kostnadene.

– Noen ganger blir mine klienter tilkjent mer penger enn de hadde ventet, sier han.

En av sakene han fører har gått helt til Høyesterett, opplyser han.

Andre prøver å erklære frivillig insolvens

Fra advokatselskapet Timeshare Reclaim & Consulting (TRC) får Canariajournalen høre at de syns det er uheldig at timeshare-selskapene igjen ikke gjør det rette.

Det pekes på at Anfi, som de fleste bedrifter, bruker alle slags knep for å unngå å gi kunder hva de skylder dem. Heldigvis har det i dette tilfellet vært fanget opp i tide, og påtalemyndighetene har sett hva selskapet prøver å gjøre, viser TRC til.

I andre tilfeller (andre timeshare-selskap) prøver de å erklære frivillig insolvens selv om det er solgt for millioner, understreker TRC, og undrer på hvor pengene ble av.

Videre påpekes det at klientene må forstå at pengene er der, og at disse selskapene ikke kan komme seg unna med ikke å betale kundene pengene som har blitt tilkjent dem i domstolene.

TRC forsikrer alle kunder om at de ikke vil slutte å jobbe før kundene har mottatt pengene sine.

Tags