Fortsatt svært mange fattige pensjonister tross økt kjøpekraft

Kjøpekraften for trygdemottakere har økt, men fortsatt får nesten halvparten alderspensjonistene på Kanariøyene under 1000 euro i måneden.

Over 200 000 alderspensjonister på Kanariøyene.

Å snu på euroen er nødvendig for mange kanariere.

Siden sosialdemokratene, med statsminister Pedro Sanchez i spissen, overtok regjeringsmakten i Spania fra høyresiden i juni 2018, har den gjennomsnittlige trygden hver enkelt får utbetalt økt med 19,7 prosent frem til 1. april i år.

Inflasjonen har vært på 18,6 prosent i den samme perioden, det vil si 1,1 prosentpoeng lavere.

Derfor har trygdemottakerne fått litt mer å rutte med.

Knabert for mange

Likevel er det 45,7 prosent av alderspensjonistene på Kanariøyene som får under 1000 euro per måned.

Det plasserer Kanariøyene blant regionene med de høyeste andelene av lave trygdeutbetalinger i Spania.

93 684 alderspensjonister på Kanariøyene får under 1000 euro i trygd.

Når alle trygdemottakere tas med i regnestykket, er det langt over halvparten som får under 1000 euro i måneden.

Følger inflasjonen

Den sosialdemokratiske regjeringen har knyttet trygden til konsumprisindeksen for at de trygdedes inntekter skal holde tritt med prisveksten.

Det ser ut til å fungere, ut ifra tallfakta.

Det bidrar imidlertid i seg selv ikke til å bekjempe den høye fattigdommen blant trygdede, bare til å forhindre at den blir enda større.

Trygdebeløpene

Gjennomsnittet for alle typer trygd på Kanariøyene var i april 1138,5 euro per måned.

Gjennomsnittlig alderspensjon var 1326,4 euro.

Begge deler er blant de laveste i Spania.

10,4 prosent av alderspensjonistene får mellom 800 og 850 euro i måneden, og en litt lavere andel får 750-800 euro.

Kanariøyenes befolkning er ellers blant de fattigste i Spania, både når det gjelder relativ fattigdom og alvorlig fattigdom.

Over 200 000 alderspensjonister

Kanariøyene hadde per 1. april 360 250 trygdemottakere.

Alderspensjonister er i klart flertall.

Alderspensjonene fra folketrygden baseres på minst 15 års opptjening gjennom betaling av trygdeavgift:

Slik er fordelingen av mottakere av trygdede på Kanariøyene:

  • 206 205 utbetalinger er alderstrygd.
  • 83 152 er etterlattetrygd.
  • 51 882 er uføretrygd.
  • 16 446 er trygd til foreldreløse.
  • 2565 er såkalt familietrygd.

Voksende budsjettpost

Myndighetenes trygdeutbetalingene steg med 7,5 prosent fra april 2023 til april 2024.

410,15 millioner euro ble utbetalt på Kanariøyene i april, et historisk høyt beløp.

På nasjonalt nivå i Spania får 41,6 prosent av alderspensjonistene under 1000 euro i måneden.

Avisen La Provincia har laget en sammenstillingen av trygden i Spania og på Kanariøyene som denne artikkelen har tatt utgangspunkt i.

Tallene er hentet fra myndighetens månedlige rapporter.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!