Nesten halvparten av barna på Kanariøyene risikerer fattigdom

En ny rapport om levevilkår i 2021 som ble presentert på tirsdag, viser at nesten halvparten av barna på Kanariøyene står i fare for å bli fattige.

Barn fremtid hav utsikt

Fremtiden ligger der ute et sted.

Kanariøyene har den høyeste andelen barn i denne situasjonen av regionene i Spania.

De eneste unntakene er de autonome byene Melilla og Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, og har en litt høyere andel barn som risikerer fattigdom.

Fattigdomsraten på Kanariøyene har steget siden 2019, viser rapporten, som kommer fra Spanias nasjonale, statistiske institutt, INE.

Rapporten viser også at fattigdommen i Spania har økt siden covid-pandemien.

Det vises videre til at over en tredel av barna lever i relativ fattigdom, der husholdningens inntekt er under 60 prosent av medianinntekten.

Over en femdel lever i husholdninger med lav inntekt, 11,4 prosentpoeng flere enn i 2019.

Nesten en av fem (17,8 prosent) har alvorlige materielle mangler. Det er 15,1 prosentpoeng flere enn i 2019.

I Spania totalt står en tredel av barna i fare for fattigdom.

Det er særlig barn som er mellom 11 og 17 år som er rammet av fattigdom.

I Europa har kun Romania flere barn som risikerer fattigdom enn Spania. 

Barnefattigdommen har økt raskere enn gjennomsnittet i EU de siste årene.

Nesten tre av ti barn lever i husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen i Spania, som var 20 023 euro per år i 2021.

En sjuendedel lever i familier med inntekt under grensen for alvorlig fattigdom.

Tags