Over 26 000 husholdninger har fått støtte til livsopphold

26 523 husholdninger har fått minsteinntekt for livsopphold (Ingreso Minimo Vital) på Kanariøyene de ti første månedene i år.

Småmynt er også penger.

Småmynt er også penger.

I disse husholdningene bor det 59 572 mennesker, ifølge en pressemelding fra Spanias innenriksdepartement, som viser til tall fra det nasjonale trygdeinstituttet.

20 952 av medlemmene i husholdningene er mindreårige.

Støtteordningen er først og fremst rettet mot barnefattigdom.

Det er også utbetalt tillegg til barnetrygd (CAPI) for 11 318 barn.

Denne støtteordningen kom i gang 1. januar i år.

I Spania totalt har 523 486 husholdninger med 1 453 773 mennesker, hvorav 618 762 er mindreårige, fått minsteinntekt for livsopphold.

Barnebidragstillegg er i tillegg utbetalt for 284 104 barn.

Sistnevnte bidrag er på 100 euro per måned for hvert barn opp til tre år; 70 euro for barn mellom tre og seks, og 50 euro for barn mellom seks og 18 år.

Tags