Under 22 000 euro i gjennomsnittlig årslønn på Kanariøyene

Den gjennomsnittlige årslønnen på Kanariøyene i 2020 var 21 631 euro før skatt, viser en ny rapport. Det var det nest laveste lønnsnivået i Spania, mens levekostnadene var cirka dobbelt så høye.

Lønningene på Kanariøyene er blant de laveste i Spania. Foto: wirestock

Fra 2019 til 2020 var det en lønnsvekst på 3,7 prosent på Kanariøyene, viser rapporten om lønnsstrukturen i Spania, som er publisert denne uken av INE, Spanias nasjonale statistikkinstitutt.

Extremadura ligger nederst på lønnslisten. Der lå gjennomsnittslønnen på 20 479 euro.

Gjennomsnittslønnen i Spania var 25 165 euro, en økning på 3,15 prosent fra 2019. Medianlønnen var 20 920 euro.

Baskerland hadde det høyeste lønnsnivået, med et gjennomsnitt på 30 224 euro.

Nummer to var Madrid, med 28 829 euro, og nummer tre var Navarro, med 27 996 euro.

Gjennomsnittslønnen for fulltidsansatte var 28 881 euro per år i Spania, og for deltidsansatte, 11 643 euro.

For menn var gjennomsnittlig timelønn 16,92 euro, og for kvinner, 15,22 euro. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn var 10 prosent.

En av seks tjente mindre enn to tredeler av medianlønnen per time.

Midlertidig ansatt tjente i gjennomsnitt 19 228 euro per år, 7,2 prosent mer enn i 2019.

Fast ansatte tjente i gjennomsnitt 26 624 euro, en økning på 0,6 prosent.

Lønnsforskjellen mellom fast ansatte og midlertidig ansatte var over 27 prosent.

Minimumslønnen i Spania i 2020 var 13 300 euro.

Til sammenligning var gjennomsnittlig årslønn i Norge cirka 57 000 euro i 2020, og medianlønnen cirka 43 000 euro, ifølge Statistisk Sentralbyrå.