Krisetiltak har reddet 375 000 mennesker fra å bli fattige

Krisetiltakene fra den spanske og kanariske regjeringen, samt kommunene, har hindret 375 000 innbyggere fra å risikere fattigdom og/eller sosial utestengelse, ifølge en ny rapport.

Fattigdom sko hatt

Uten disse tiltakene kunne 45,6 prosent av befolkningen vært i en stor risiko for fattigdom og sosial utestengelse, blir det understreket.

Det er Kanariøyenes avdeling i europeisk nettverket for kampen mot fattigdom og sosial utestenging (EAPN) som står bak rapporten.

Den er basert på Arope-indikatoren (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), og ble presentert i det kanariske parlamentet på fredag.

Markant ned siden 2017

Det har vært en nedgang på 6,8 prosentpoeng fra 2017 til 2022, viser rapporten.

Tallene nedenfor viser prosentandelen år for år siden 2017. Innbyggertallet har vært økende i denne perioden.

  • 2022: 37,8 prosent av innbyggerne.
  • 2021. 36,3 prosent, det fjerde høyeste i Spania.
  • 2020: 35 prosent, det femte høyeste i Spania.
  • 2019: 36,5 prosent, det fjerde høyeste.
  • 2018: 40,2 prosent, det nest høyeste i Spania.
  • 2017: 44,6 prosent, det høyeste i Spania.

I aldersgruppen under 18 år er det 49,1 prosent som er i risiko for fattigdom og/eller sosial utestengelse.

Fortsatt mange

Kanariøyene er fortsatt blant regionene i Spania som har høyest andel fattige innbyggere.

Tallene over gjelder andelen innbyggere som er definert å være i risiko for fattigdom og/eller sosial utestengelse.

Det er andre tall for gruppen som per definisjon lever i relativ fattigdom, det vil si at inntekten er under 60 prosent av gjennomsnittet.

34 522 innbyggere kom ut av relativ fattigdom det siste året på Kanariøyene, ifølge rapporten Det er en reduksjon på 1,5 prosent til en andel på 28,4 prosent fattige.

Det er det tredje høyeste i Spania etter Andalusia og Extremadura.

Over 600 000 fattige

616 672 innbyggere på Kanariøyene er fattige. 303 265 er menn og 313 409 er kvinner.

Det er en høyere andel fattige i byer enn på landet, konkluderes det med i rapporten.

Antallet alvorlig fattige som bor i husstander med en inntekt på under 454 euro i måneden, gikk opp med 0,1 prosent fra året før til drøyt 365 000 innbyggere.

Det er den høyeste andelen av regionene i Spania.

Seks av ti sliter med utgiftene

Rapporten viser videre at nesten seks av ti innbyggere har problemer med å klare alle regningene og andre utgifter fra måned til måned. Det vil si nesten 1,3 millioner innbyggere.

Sammenlignet med året før, er det en nedgang for folk som er i denne situasjonen på 7,5 prosentpoeng, men det er 15,5 prosent over gjennomsnittet i landet, og prosentmessig høyest i Spania.

26,2 prosent av befolkningen, nesten 570 000 mennesker, er forsinket med betaling av leie eller huslån, 3,2 prosent opp fra året før.

Her ligger også Kanariøyene høyest i Spania.

340 899 menneske lever med alvorlig sosial og materiell mangel, ned 2,3 prosentpoeng fra året før. Det er likevel den høyeste andelen i Spania.

21 prosent av innbyggerne under 65 år bor i husstander hvor ingen er i arbeid. Det er 8,2 prosentpoeng lavere enn i 2016, men den første økningen fra år til år siden 2016. Det er også Spanias høyeste andel.

Gjennomsnittsinntekten per innbygger er 10 161 euro etter skattefradrag, 2108 euro lavere enn gjennomsnittet i Spania og det fjerde laveste av regionene.

Tags