Røde Kors ga hjelp til over 200 000 mennesker på Kanariøyene i 2021

Røde Kors på Kanariøyene ga assistanse til 203 006 mennesker i løpet av 2021, viser en aktivitetsrapport som nylig ble presentert.

I 2021 fikk totalt 4 860 517 personer hjelp fra Røde Kors i Spania, 203 006 av disse befant seg på Kanariøyene. Illustrasjon: CruzRoja

Året ble preget av den sosiale krisen som oppsto under corona-pandemien og vulkanutbruddet på La Palma, står det i rapporten.

Sårbare grupper

Seks av ti mennesker som fikk hjelp, 121 186, var innbyggere som var i en spesialt sårbar situasjon som fikk hjelp gjennom sosialprosjekter.

104 320 fikk hjelp under programmet for sosial inkludering, særlig ekstremt sårbare mennesker og migranter.

Det ble også gitt hjelp til barn med sosiale vanskeligheter, funksjonshemmede, eldre mennesker, innsatte i fengsler og andre grupper mennesker.

Vulkanutbruddet

8038 mennesker på La Palma fikk hjelp av Røde Kors da vulkanen i Cumbre Vieja sør på øya brøt ut i september.

415 frivillige og 59 ansatte deltok i dette hjelpearbeidet.

Tre ambulanser, fem transportkjøretøy, en mobil operasjonssentral, et feltsykehus med 50 senger og tre logistikksenter ble aktivert.

84 millioner euro

Røde Kors forvaltet 84 millioner euro på Kanariøyene i 2021.

1236 opplæringsaktiviteter ble utført. 16 424 mennesker fikk opplæring.

4606 mennesker deltok i som medhjelpere i forskjellige programmer.

926 arbeidsplasser og 2351 arbeidskontrakter ble skapt.

Cirka 500 000 arbeidstimer ble lagt ned. 

Over en halv million inngrep

537 195 inngrep ble gjort i 2021 for å hjelpe vanskeligstilte mennesker.

223 811 av disse var hjelp til over 10 000 eldre mennesker.

Organisasjonen leverte hygieneartikler, bosted, klær, husly, sanitærhjelp, mat, leker, undervisningsmateriell og husholdningsartikler, samt nødvendig hjelpemiddel, helsehjelp, fritidsaktiviteter, forsyninger, transportkostnader og utdannings-/treningshjelp, som 73 948 mennesker fikk nytte av i fjor, blir det opplyst.

Hjelper ukrainere

For tiden tar Røde Kors seg av 1166 mennesker fra Ukraina som er berørt av den pågående krigen som Russland fører.

738 av disse bor i tre hoteller på Tenerife, hvorav 240 er barn. 

Sårbarhet avdekket

Presidenten for Røde Kors på Kanariøyene, Antonio Rico, peker på at Kanariøyenes sårbarhet har blitt avdekket under helsekrisen, som også utviklet seg til en sosial- og økonomikrise hvor de mest sårbare menneskene har blitt enda mer sårbare.

Det har blant annet blitt flere hjemløse, flere med psykiske problemer, flere voldstilfeller og færre innsastsressurser, blir det påpekt i rapporten.

Ensomheten har økt, særlig blant eldre og funksjonshemmede som har vært mer isolert enn andre.

Pandemien og vulkanutbruddet viser at alle kan bli sårbare til tider, understreker Rico.

Vi må jobbe sammen mot et mer rettferdig og inkluderende samfunn hvor alle kan ha et så fullverdig liv som mulig, mener han.

Frivillige

20 439 personer var registrert som frivillige på Kanariøyene i 2021.

Totalt i Spania var det  256 380.

Tags