Innbyggere på Kanariøyene har et pengeforbruk på under 10 000 euro i året

Kanariøyenes innbyggere har det nest laveste gjennomsnittlige pengeforbruket i Spania.

Shoppingvanene har endret seg, også på Kanariøyene. Foto:freepik

I gjennomsnitt brukte en innbygger på Kanariøyene 9690 euro i hele fjor.

Det er nesten 18 prosent mindre enn gjennomsnittet i Spania, som lå på 11 780 euro, viser en studie om familiebudsjett som er publisert av det nasjonale statistikkinstituttet INE.

Kanariøyene er for øvrig også blant de tre regionene med lavest lønnsnivå.

Innbyggere i Castilla-La Mancha brukte minst penger, og innbyggerne i Baskerland, som har Spanias høyeste lønnsnivå, brukte mest.

Gjennomsnittlig pengebruk per husstand var 29 244 euro i Spania, en økning på 8,3 prosent fra 2010.

Når effekten av prisstigningen regnes bort, var økningen på 5 prosent.

Pengebruken per husholdning var imidlertid 3,3 prosent lavere enn i 2019, året før corona-pandemien forandret forbruksmønsteret.

Det var særlig restaurantbesøk og hotellopphold det er brukt mindre penger på i 2021 sammenlignet med 2019, med en samlet nedgang på 22,3 prosent, fulgt av fritid og kultur med en reduksjon på  21,8 prosent, og klær og sko med 18,4 prosent.

Pengebruken på transport ble redusert med 16,9 prosent.

Det ble på den andre siden brukt mer penger på mat og drikke, helse og husholdning.

Tags