Lønnsnivået i turismen steg med 16 prosent

Til tross for at cornna-pandemien har ført til krise i turismeindustrien, steg gjennomsnittslønnen i sektoren med 16 prosent i 2020.

Resepsjonister var blant de som fikk det største lønnsløftet. Foto: PhotoMIX-Company

Det var de med lavest lønninger i turismeyrker, i arbeidsområdene resepsjon og bestilling, samt kjøkken og rom, som hadde den største lønnsøkningen.

Det viser årsrapporten om lønn i hotell- restaurant- og turismesektoren fra Turijobs.

Turismeyrkene på Kanariøyene har det høyeste lønnsnivået av turistregionene i Spania, ifølge rapporten.

Analysen er gjort på lønnssituasjonen på Kanariøyene, Balearene og i Andalusia, Madrid, Valencia og Catalonia.

På Kanariøyene var gjennomsnittslønnen for fulltidsansatte i sektoren 22 336 euro brutto før skatt per år i 2020.

På Balearene var den 22 011 euro, og i Catalonia, Madrid og Valencia cirka 20 500 euro. I Andalusia lå den på 19 576 euro.

Antallet ansatte falt med 73 prosent i turismesektoren i  Spania i fjor. Likevel steg gjennomsnittslønnen på landsbasis med 7,4 prosent til 21 042 euro.

Gjennomsnittslønnen er likevel 12,7 prosent lavere enn gjennomsnittet i alle yrker samlet sett.

På landsbasis har lønnsnivået for arbeidsområdet resepsjon og bestilling steget med 7,5 prosent, og for kjøkken og rom med 9,6 prosent.

Arbeidsområdet ledelse og administrasjon hadde en gjennomsnittslønn på landsbasis på 24 834 euro i 2020.

Ledere på lavt og middels nivå fikk et gjennomsnittlig lønnsoppsving på henholdsvis 4,5 og 4,8 prosent.

Mens det i 2019 var de store selskapene som betalte best, var det i 2020 de små og mellomstore bedriftene som hadde de høyeste lønningene, og de største betalte minst.

Aller best betalte selskaper med 0-9 ansatte, hvor lønnsnivået lå 6,5 prosent over gjennomsnittet i sektoren på landsbasis.

Rapporten viser store lønnsgap mellom de ulike yrkene. Forskjellen mellom de best betalte jobbene, ledelse og administrasjon, og de lavest betalte, resepsjon og bestilling, var 25,3 prosent.

Lønnsgapet er imidlertid mindre enn i 2019.

Tags