Mange funksjonshemmede mennesker på Kanariøyene

115 av 1000 mennesker på Kanariøyene har nedsatt funksjonsevne, det vil si 11,5 prosent av befolkningen over seks år.

Et stort antall mennesker lever med funksjonsnedsettelse på Kanariøyene.

Å leve med en funksjonsnedsettelse kan være utfordrende.

Det er den nest høyeste andelen av regionene i Spania etter Galicia, viser tall fra Spanias nasjonale, statistiske institutt.

De under seks år er ikke med i tallene over fordi de er for tidlig i utviklingsstadiet.

Uføre i hver femte husstand

I Spania samlet sett, er 97 av 1000 mennesker over seks år uføre (9,7 prosent).

Til sammenligning hadde 18 prosent av Norges befolkning i alderen fra 15 til 66 år nedsatt funksjonsevne i 2020, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen.

4,38 millioner mennesker over seks år var uføre i Spania i 2020, som er det foreløpig siste året det er laget statistikk for. Tallene kom i 2022.

Én av fem husstander i Spania har minst én ufør person.

I forhold til den forrige undersøkelsen fra 2008, økte antallet uføre med over 14 prosent.

Stor overvekt av kvinner

1,81 million av de uføre i 2020 var menn (81,2 av 1000), og 2,57 millioner var kvinner (112 av 1000).

Tre av fire uføre er over 55 år gamle. Av disse er tre av fire kvinner.

For aldersgrupper opp til 34 år, er det flere menn enn kvinner som er uføre, og i høyre alder er det flest kvinner.

1,3 millioner spanjoler var 100 prosent arbeidsuføre i 2020.

Av disse var det 851 000 kvinner og 458 000 menn.

Størst økning for ungdom

Den største økningen i antallet uføre var i aldersgruppen 16-24 år, 33,9 prosent opp fra 2008.

Aldersgruppene 35-44 år og 70-74 år  hadde den største nedgangen, med henholdsvis 18,5 og 14,4 prosent.

Folk over 6 år med funksjonsnedsettelse, fordelt på regioner. Illustrasjon: INE

Flest hørselhemmede

Her er en oversikt over type funksjonshemminger i Spania i 2020:

  • Hørselhemming: 33,2 prosent.
  • Bevegelseshemming: 31,7 prosent.
  • Synshemming: 28,0  prosent.
  • Problemer med å klare oppgaver i hjemmet: 17,0 prosent.
  • Kommunikasjonshemming: 8,1 prosent.
  • Problemer med interaksjoner og personlige relasjoner: 8,0 prosent.
  • Problemer med egenomsorg: 7,1 prosent.
  • Problemer med læring, anvendelse av kunnskap og utvikling av oppgaver: 4,0 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at en hel del mennesker har flere typer uførhet. Det er forklaringen på at summen for listen over ikke er 100 prosent.

3,3 millioner får hjelp

3,3 millioner spanske innbyggere fikk i 2020 noen form for teknisk hjelp eller hjelp av helsepersonell.

Det vil si at over én million ikke fikk noen slik hjelp.

I dag er det FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!