Alderspensjonen steg 9,5 prosent på ett år

Den gjennomsnittlige alderspensjon på Kanariøyene har steget med 9,5 prosent på ett år til 17 767 euro per år.

Sliterhender.

Å kunne nyte sitt otium er en drøm som må planlegges.

Minstepensjonen i Spania er 13 526 euro per år, og maksimalbeløpet er 42 829 euro.

Gjennomsnittet på Kanariøyene ligger med andre ord over 4000 euro høyere enn minstepensjonen.

Kravene til maksimal pensjon

Alderspensjonen avhenger av hvor lenge folk har jobbet, hvor mye de har betalt inn i trygdeavgift i årene de har jobbet, hvor gamle de er når de går i pensjon, og om de har ektefelle/samboer eller mennesker som er økonomisk avhengige av dem.

For å få maksimal pensjon fra det offentlige, må du jobbe til du er 65 år gammel, og ha betalt trygdeavgift i minst 37 år og ni måneder,

I tillegg kreves det at du har hatt et trygdegrunnlag (lønn) på minst 4139,40 euro per måned i de 25 siste årene før du pensjonerer deg, etter dagens valutaverdi.

Hvis du ikke innfrir disse kravene, må du jobbe til du er 66 år og fem måneder, og dessuten innfri det samme lønnskravet.

Et alternativt beregningsgrunnlag skal innføres i forbindelse med pensjonsreformen, trolig i 2026. Det kan du lese om lenger ned i artikkelen.

Over 200 000 alderspensjonister

Kanariøyene har 355 068 trygdemottakere i september av en befolkning på cirka 2,3 millioner, hvilket er 2,1 prosent flere trygdede enn i samme måned året før.

202 513 er alderspensjonister, 50 619 uføretrygdede, 82 838 enkepensjonister, 16 586 får trygd som foreldreløse, og 2512 er andre etterlatte familiemedlemmer som får trygd.

Det gjennomsnittlige beløpet for alle typer offentlig trygd på Kanariøyene i september, var 1087,5 euro, 9,2 prosent høyere enn i september i fjor, og ni prosentpoeng under gjennomsnittet i Spania.

Omregnet i årsbeløp er det 15 225 euro, i og med at det er 14 utbetalinger per år, en ekstra til sommerferien og en ekstra til juleferien.

Rekordhøy trygdeutbetaling

I Spania totalt ble det betalt ut nesten 12,1 milliarder euro i ordinær, innskuddsbasert pensjon i september, et rekordhøyt beløp, viser tall fra arbeids- og sosialdepartementet.

Nesten tre firedeler er alderspensjon.

Totalbeløpet er 10,9 prosent høyere enn i fjor.

Det blir anslått at pensjonsutgiftene utgjorde 11,7 prosent av bruttonasjonalprodukt de siste tolv månedene, det samme som i 2022, men lavere enn i 2021, da det var 12,4 prosent.

Pensjonsreformen øker beløpene

Pensjonsbeløpene er direkte knyttet til inflasjonen i Spania.

Pensjonsreformen i landet legger opp til en progressiv økning frem til 2027.

Da skal pensjonen etter planen utgjøre 60 prosent av lønnen.

Reformen innebærer blant annet en alternativ beregning av alderspensjonen som trolig vil bli satt ut i livet i 2026:

Pensjonen baseres på inntektene de siste 29 årene, og uten å ta med de 12 årene med lavest inntekt.

Den beregningen som gir best uttelling av de to alternativene (det første alternativet er nevnt lenger opp) skal benyttes.

Det nye alternativet vil være spesielt gunstig for mennesker med ujevn inntekt gjennom den yrkesaktive karrieren.

Reformen skal også redusere pensjonsgapet mellom kvinner og menn trinnvis fra 2024.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!