Husleien på Kanariøyene koster en halv bruttolønn

Synes du husleien ligger svinhøyt i Norge? Innbyggere på Kanariøyene betaler i gjennomsnitt en halv bruttolønn i husleie, viser ny undersøkelse.

Boutgifter spiser en stadig større del av lønna på Kanariøyene.

Ikke mye igjen når husleien er betalt.

Lønnsnivået tatt i betraktning, er det nesten latterlig lav husleie i Norge sammenlignet med Kanariøyene.

Boutgifter spiser en stadig større del av lønna på den spanske øygruppen, viser det seg.

51 prosent

For regionen Kanariøyene oppgis det at husleien i gjennomsnitt utgjorde 51 prosent av gjennomsnittlig bruttolønn (før skattefradrag).

Økningen i husleietrykket i løpet av ett år er voldsomt, i og med at det lå på 44 prosent i 2022.

I provinsen Las Palmas utgjør husleien 53 prosent, og i provinsen Santa Cruz de Tenerife er det 50 prosent.

Gjennomsnittsprisen for å leie en 80 kvadratmeter stor bolig var 12 278 euro i året, ifølge boligportalen Fotocasas rapport.

43 prosent i Spania

Gjennomsnittlig i Spania samlet sett, utgjorde husleien 43 prosent av en bruttolønn, det høyeste på fem år.

Studien er basert på lønn oppgitt i stillinger som ble lagt ut på jobbtjenesten Infojobs i fjor, og husleien som ble oppgitt for 80 kvadratmeter store boliger (gjennomsnittet) i annonser på boligportalen Fotocasa.

Fotocasa tilsvarer Finn Eiendom i Norge og Blocket Bostad i Sverige, og har samme eier.

På Infojobs ble det lagt ut 2,5 millioner stillinger i Spania i 2023.

Illustrasjon: Fotocasa

Husleien opp, lønnen ned

På Fotocasas prisindeks steg boligprisene i Spania med 5,7 prosent i 2023, og betydelig mer på Kanariøyene.

Den gjennomsnittlige lønnen på stillinger som ble lagt ut, falt med 2,7 prosent til 26 245 euro per år, viser tallene fra Infojobs.

På Kanariøyene er lønnsnivået en god del lavere enn landsgjennomsnittet, nærmere bestemt 23 908 euro per år.

Sammenligning med Norge

Hvis det hadde vært samme forhold mellom lønn og husleie i Norge som på Kanariøyene, ville landssnittet på husleien ligget på over 26 000 kroner per måned for en gjennomsnittlig utleiebolig.

I virkeligheten lå husleien på under halvparten av dette, og det gikk dermed mye mindre av lønna til husleie i  Norge.

Her er regnestykket:

Gjennomsnittslønnen i Norge lå på 52 530 kroner brutto i måneden i fjor, over dobbelt så høyt som på Kanariøyene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

For en toroms leilighet var husleien 10 620 kroner, 20,2 prosent av en gjennomsnittslønn.

Husleien spiser med andre ord bare to tideler av lønna i Norge, og fem tideler på Kanariøyene.

Skattenivået på personinntekter spriker ikke mye mellom Norge og Spania, slik at forholdet mellom utbetalt lønn og husleie er omtrent det samme.

Dyrest på på Balearene

Andelen av lønna som går til husleie har økt i 13 av 17 regioner. For Spania samlet sett, var det den største husleieøkningen på 17 år.

Den dyreste husleien i forhold til bruttolønnen i Spania finner du i regionen Balearene (Mallorca, Menorca, Ibiza), hvor det lå på 63 prosent.

Nummer to var Madrid med 62 prosent, og nummer tre, Catalonia med 58 prosent.

Deretter følger Baskerland med 54 prosent; Kanariøyene med 51 prosent;  Valencia med 44 prosent; Cantabria med 42 prosent; og  Navarra med 40 prosent.

La Rioja, Murcia Castilla-La Mancha og Extremadura i den andre enden av skalaen lå på 30-23 prosent.

Husleien utgjorde over 30 prosent av en gjennomsnittslønn i 65 prosent av Spanias provinser i 2023.

Her er de ti provinsene som lå høyest:

  • Barcelona (65%).
  • Balearene 63%).
  • Madrid (62%).
  • Guipúzcoa (60%).
  • Las Palmas (53 prosent)
  • Biskaia (52%).
  • Valencia (50%)
  • Santa Cruz de Tenerife (50%).
  • Málaga (49%).
  • Gerona (48%).

Anbefaler maksimalt 30 prosent

Spanske myndigheter anser at husleie pluss boligutgifter som strøm, gass, vann, avløpstjenester og vedlikehold, ikke bør overstige 30 prosent av en husholdings samlede inntekter.

Hvis husholdningen bare har én inntekskilde, og den er fra lav til middels høy, er det ikke lett å finne en bolig på Kanariøyene hvor husleien og andre boutgifter ligger innenfor 30 prosent av bruttolønnen.

Studien heter «Forholdet mellom lønn og utleieboliger i 2023».

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!