Fire av ti leieboliger fjernet fra markedet siden boligloven kom

Spanias nye boliglov, som ble innført 26. mai, virker ikke slik det var tenkt ennå, hevdes det i en ny rapport.

Bolig til leie på Gran Canaria.

Bolig til leie på Gran Canaria.

Hensikten med loven er primært å bremse den ekstreme økningen i husleie, og dermed hindre at folk med lav eller alminnelig inntekt ikke får råd til å leie eller eie en anstendig bolig.

På Kanariøyene har fire av ti boliger for langtidsleie blitt borte fra markedet etter at loven kom, ifølge en fersk rapport fra en nasjonal organisasjon for eiendomsmeglere (FAI).

I Spania totalt har tre av ti utleieboliger blitt borte fra markedet, hevdes det.

Boligene har blitt lagt ut for salg, eller leies ut som ferieboliger i stedet for fastboliger, er påstanden som legges frem fra FAI.

Prisveksten fortsetter

I rapporten pekes det også på at den store økningen av husleie fortsetter, særlig på Kanariøyene og i de største markedene.

Dette til tross for at den nye loven setter tak på hvor mye leien kan økes.

Rapporten kommer vel og merke fra en bransje som har i sin egen interesse at eiendomsmarkedet er i god utvikling, og er en bekreftelse på det bransjen advarte mot på forhånd:

Veldig lavt tilbud, veldig høy etterspørsel og ublu priser.

Rapporten viser til at husleien har steget med 16,3 prosent i de to største byene på Kanariøyene siden loven kom, den største økningen i hele landet.

Det refereres til data som er hentet fra den kanariske organisasjonen for eiendomsmeglere (Acegi), som representerer over 100 firma og over 600 profesjonelle i meglerbransjen.

I den samme perioden har etterspørselen steget med 20 prosent, blir det hevdet.

Studien er en spørreundersøkelse der 637 representanter for meglerhus i alle de spanske regionene svarte i perioden fra 13. september til 15. oktober.

Stagnering i oktober

En rapport fra boligportalen Idealista fra 2. oktober, påpeker noe av det samme som rapporten fra FAI.

Nemlig at boligloven hittil har mislyktes i å redusere prisveksten for husleie i de store markedene, at tilbudet tørket inn, og at etterspørselen har økt.

Fra andre til tredje kvartal rapporterte Idealista en prisvekst på 0,3 prosent i Spania samlet sett.

En måned senere kom det imidlertid en ny rapport fra Idealista der det ble vist til at husleien var uforandret i Spania fra september til oktober, og fortsatt lå på 11,8 euro per kvadratmeter i gjennomsnitt per måned.

Endringen fra tre måneder tidligere, var en nedgang i husleien på 0,6 prosent, og fra oktober i fjor var det en økning på 9,4 prosent.

Oppgang på Kanariøyene

Husleien steg imidlertid i elleve spanske regioner fra september til oktober på Idealistas prisoversikt.

For Kanariøyenes del, var det en prisoppgang på 0,6 prosent, og i Santa Cruz de Tenerife, en oppgang på 2,1 prosent.

Boligprisene stiger fortsatt

Idealista har også publisert en rapport tidlig i oktober som viser at boligprisene steg 0,9 prosent i Spania fra andre til tredje kvartal.

På Kanariøyene var prisveksten på 4 prosent, den største av regionene i Spania.

Tidlig i november kom en prisrapport som viste en prisøkning på 0,4 prosent i Spania fra september til oktober, og 1,9 prosent på Kanariøyene, også det den største prisveksten i Spania.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!