Dette er hovedpunktene i Spanias første boliglov

Spanias første statlige boliglov siden demokratiet ble innført i 1978, trer i kraft fredag 26. mai, to dager før valget.

sosialboliger_gc_øyrådet

Alle skal ha rett til tak over hodet.

Bolig er en rettighet, ikke en luksus, tvitret Spanias statsminister, Pedro Sánchez, torsdag.

Lovens formål er å sikre at alle innbyggere får tilgang til en anstendig bolig.

For å få til dette, er det laget en rekke paragrafer som blant annet skal regulere husleie, bidra til at flere utleieboliger kommer på markedet, og gi insentiver for utleie.

I tillegg er det paragrafer om økonomiske ulemper for boligeiere som lar flere boliger stå tomme, og strengere regler for utkasting av leietakere som er i en sårbar økonomisk situasjon.

En offisiell bulleteng om loven ble publisert på torsdag.

Her er noen hovedpunkter i loven:

Tak på årlig økning av husleien på 2 prosent i år, 3 prosent i 2024. Nye grenser skal settes for de påfølgende årene.

Skattelettelser for utleie av fastboliger til "rimelig pris". Målet med dette er å få flere leieboliger på markedet på kort sikt.

Skattelettelser for privatutleie til redusert pris til leietakere som ikke har råd til å betale markedspris.

Mulighet for ekstra store skattelettelser for utleie i såkalte pressområder.

Definisjonen for "store boligeiere" reduseres fra mist ti til minst fem boliger.

"Store boligeiere" er ilagt strengere krav for å kunne kaste ut leieboere. Blant annet krav om at leietakerne skal informeres på forhånd om en dato for utkastelsen.

Muligheter for å ilegge "Skattestraff" for boligeiere som lar minst fire boliger stå tomme i mer enn to år i strekk.

Krav for nybygg om at en høyere andel av arealet enn tidligere skal settes av til trygdeboliger med lav husleie.

Offentlig beskyttelse av subsidierte trygdeboliger får en varighet på minst 30 år.

Opprettelse av et offentlig boligråd som skal sikre at alle aktører i boligmarkedet deltar i utviklingen av boligpolitikken.

Loven beskytter retten til en anstendig bolig, og skjermer denne rettigheten som en grunnpilar i velferdsstaten, uttaler Spanias minister for transport, mobilitet og urban agenda, Raquel Sánchez.

Vi presiserer at loven kun gjelder langtidsutleie av fastboliger, og ikke korttidsutleie av ferieboliger til turister.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!