Gir løfte om et enormt antall nye trygdeboliger

Spanias statsminister, Pedro Sánchez, ga onsdag et løfte om bygging av 43 000 nye sosialboliger.

Uferdig bygning_konstuksjon

Fasade, uferdig byggeprosjekt.

Ministerrådet godkjente på tirsdag at 50 000 boliger i porteføljen til Sareb, et offentlig selskap som sitter med et stort antall uferdige og ferdige boligprosjekter etter finanskrisen, skal bli kommunale trygdeboliger.

Boligmangelen er stor i landet, og det finnes alt for få trygdeboliger til å dekke behovet.

Voldsom prisvekst

På Kanariøyene har boligleien steget med 11,4 prosent på ett år, viser boligportalen Idealistas prisoversikt. Andre statistikker viser en lignende utvikling.

Dette til tross for at den spanske regjering innførte et tak på to prosent per år for økning i husleien for ett år siden.

Taket gjelder i år også, men i årets første kvartal steg boligleien med 5,7 prosent.

Opp 16,3 prosent på to år

For ett år siden var gjennomsnittsleien på Kanariøyene 10,5 euro per kvadratmeter, nå er den 11,4 euro.

I april 2021 var den 9,8 euro, og steg 7,1 prosent til april 2022.

Nå er det 16,3 prosent dyrere å leie enn for to år siden.

I turistområder er det enda dyrere. Sør på Gran Canaria er gjennomsnittet oppe i 17,9 euro per kvadratmeter.

Mange steder har leieprisene økt så kraftig at mange familier finner det umulig å klare leien. Langt flere enn tidligere har behov for en kommunal bolig med gunstigere husleie.

Fra 3 til 20 prosent

I dag er tre prosent av boligmassen kommunale trygdeboliger med gunstige leiepriser.

Sanchez har et mål om å løfte det til 20 prosent.

Løftene blir både av regjeringspartiene og opposisjonen sett på som valgløfter. 28. mai er det parlamentsvalg og kommunevalg i Spania.

Milliardkreditt

De 43 000 nye sosialboligene Sanchez lover, skal være både nybygg og rehabiliterte boliger, forklarte Sanchez i kongressen.

En ny kredittlinje fra EU-fond på fire milliarder euro skal etableres for dette formålet.

9000 står klare

Av de 50 000 Sareb-boligene i Spania, er det per i dag kun 9000 som er klare til innflytting.

12 000 er i dårlig stand og skal rehabiliteres.

14 000 har leieboere fra før, og regjeringen jobber med å regulere leietakernes situasjon.

15 000 har ikke blitt bygd ferdig ennå.

Trygdeboliger på Kanariøyene

Det er foreløpig ukjent nøyaktig hvor mange av de kommunale trygdeboligene som skal etableres på Kanariøyene.

Regjeringen har aktivert 302 Sareb-boliger på øygruppen.

Halvparten av disse ligger i såkalte pressområder med svært høy etterspørsel, ifølge Idealista.

Bare Navarra har en høyere andel Sareb-boliger i pressområder enn Kanariøyene.

Idealista har analysert og geolokaliser 46 540 boliger til en nasjonal rapport, og kryssjekket disse med områder hvor det er svært stor etterspørsel i årets første kvartal.

Kanariøyenes regionale regjering har de siste vært i gang med å få på plass nye kommunalboliger.

Sareb-boliger i Spania

Totalt i Spania ligger seks av ti Sareb-boligene i kommuner med lav etterspørsel etter leieboliger.

Bare en av ti ligger i såkalte stressområder.

En av ti ligger i områder med svært høy etterspørsel, og over en av fire i områder med høy etterspørsel.

Vi gjør oppmerksom på at de oppgitte leieprisene gjelder fastboliger, ikke ferieboliger, som har en langt høyere leiepris.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!