Hver sjuende kanarier lever i alvorlig fattigdom

Kanariøyene har den høyeste andelen alvorlig fattige av regionene i Spania.

hender_brød_fattigdom

Økonomisk usikkerhet skaper flere fattige. 

15 prosent av innbyggerne lever i alvorlig fattigdom på Kanariøyene, 10,3 prosent i Andalucia, og 10,2 prosent i Murcia, ifølge en rapport fra Spanias forening for ledere i sosialtjenestene.

Dette er de tre regionene hvor alvorlig fattigdom er mest utbredt.

Rapporten legger vekt på nødhjelp til mennesker i alvorlig fattigdom.

Definisjonen på en slik dyp fattigdom er at folk ikke har råd til å spise kjøtt eller fisk (eller annen proteinrik mat) minst annenhver dag, at de ikke har penger til å betale for oppvarming, eller har enda mer alvorlige problemer med å betale for livsnødvendigheter.

Nesten fire millioner spanjoler befinner seg i en slik situasjon, og kan ha rett til nødhjelp fra ulike deler av det offentlige støtteapparatet.

I rapporten pekes det på et problem med byråkratisk treghet i tildeling av lokal, midlertidig hastestøtte til mennesker som havner i en vanskelig situasjon i en periode.

Støtten skal tildeles i løpet av uker, men det er mer vanlig at det går måneder, vises det til.

Det vises også til ulikheter mellom regionene i distribusjon av støtte.

Et eksempel er Murcia, der bare 0,1 prosent av innbyggere i alvorlig fattigdom får nødhjelp fra lokale institusjoner.

På Kanariøyene er andelen som får støtte fra ulike lokale myndigheter, både hastestøtte og annen støtte, 99 prosent.

Det betales ut et gjennomsnitt på 127 euro per år og per person.

I Andalucia er andelen 59,3 prosent, og gjennomsnittet i Spania er 45 prosent.

Andalucia er den gjennomsnittlige utbetalingen per person og år bare 75 euro. Landsgjennomsnittet er 175 euro.

Tags