Uferdig bygning skal gjøres om til sosialboliger

Gran Canarias boligkommisjon har overtatt et råbygg i Valleseco for å gjøre det om til sosialboliger.

råbygg sosialboliger Valleseco

Dette råbygget i Valleseco skal bli til 16 nye sosialboliger.

1,6 millioner euro skal investeres i prosjektet, som skal resultere i 16 nye sosialboliger på 63 kvadratmeter.

601 850 euro blir betalt for selve råbygget, og det resterende beløpet betales når leilighetene er ferdige.

Byggetiden er satt til maksimalt elleve måneder.

Kanariøyenes boliginstitutt skal forvalte fordelingen av leilighetene til svakerestilte mennesker når de står klare.

Boligminister Concepción Monzóner sier prosjektet er en del av en investeringsplan for å kjøpe uferdige bygninger og bygge nøkkelferdige sosialboliger.

Dermed blir det både flere sosialboliger og færre uferdige bygninger som skjemmer omgivelsene, påpeker ministeren.

Kanariøyene har stor mangel på sosialboliger, og dette er et av den regionale regjeringens og øyrådets viktigste tiltak for å bøte på problemet.