4000 uferdige boliger kan bli sosialboliger

Det fins 12 000 uferdige boliger i byggeprosjekter som havarerte på Kanariøyene under den økonomiske krisen. 4000 av disse kan bli nye sosialboliger.

Det finnes mange havarerte boligprosjekter som stammer fra kriseårene 2008-2014 på Kanariøyene. Arkivfoto: Canariajournalen

Det er det offentlige selskapet Visocan som har analysert uferdige boligprosjekter, ifølge en pressemelding, og kommet frem til antallet på 12 000 uferdige boliger.

Visocan, som ligger unger den kanariske regjeringen, har nå utviklet en ambisiøs plan sammen med byggefirmaer og boligutviklere:

En tredel av disse boligene kan ferdigstilles og leies ut av Visocan til regulerte priser til innbyggere som ikke har råd til å leie bolig på det åpne markedet.

Rask ferdigstilling

Boligene kan ferdigstilles i perioden fra  2021 til 2023, ifølge Visocan.

De mange uferdige byggeprosjektene er eid av finansinstitusjoner, investeringsfond, og boligutviklere, eller er inne i en konkursprosess.

Visocan har analysert hvilke områder av Kanariøyene som har størst behov for leieboliger , og hvor innbyggerne har størst problemer med å betale markedspriser for leie.

Ut ifra dette er det laget et kart over områdene hvor behovet for sosialboliger er mest prekært.

Tiden etter covid-pandemien er tatt i betraktning i analysene.

Det innebærer at innbyggere som bor og jobber i turistområder, vil bli hardest rammet økonomisk av pandemien, og vil ha flest utkastelser.

Legges ut på anbud

Planen er at utvalgte byggeprosjekter skal ut på anbud, slik at de kan ferdigstilles og leies ut av Visocan.

Dette initiativet er en respons  på det faktum at tusenvis av kanariske familier tjener for lite til å betale markedspris for leie på det åpne markedet. 

Visocan legger opp til å ferdigstille 1748 boliger til en kostnad av 184,4 millioner  euro i første omgang.

14-16 prosent fortjeneste

Foreningen for for arbeidsgivere i byggebransjen, AECP, har deltatt i Visocans analyser.

Den ventede fortjenesten for utbyggerne er beregnet til 14-16 prosent. Visocan blir kjøperen, og boligene skal leveres nøkkelferdige.

50 boliger i første anbudsrunde

De  første prosjektene med 50 boliger skal legges ut på anbud om noen uker. Kostnadsrammen er 4,5 millioner euro.

Maksimalprisen er satt til 1200 euro per kvadratmeter boligflate, og 60 prosent av dette for andre arealer.

1000 nye boliger i neste fase

I en andre fase er det tenkt at 1000 nye boliger skal bygges på offentlig mark i et samarbeid mellom det offentlige gjennom Visocan og private selskaper.

Visocan skal investere 107 millioner euro i disse boligprosjektene, og skal ha retten til å leie boligene i 50, 60 eller 70 år.

Når denne perioden er over, skal eierskapet overføres til Visocan.

Disse prosjektene skal starte etter 2023. Visocan besitter tomter for bygging av opptil fem boligblokker.

1275 boliger i fase tre

Tredje fase går ut på å utvikle nye tomter og bygge 1257 boliger med en investering på  140,5 millioner euro.

Fjerde fase går ut på å rehabilitere  5700 boliger som eies av Visocan. Dette får en kostnadsramme på 30 millioner euro.

Kanariøyene har for tiden en stor mangel på sosialboliger som fattige familier kan ha råd til leie.