Vil utrede et forbud mot salg av boliger til utlendinger på Kanariøyene

Det politiske partiet Nueva Canarias (NC) foreslår å utrede muligheten for et forbud mot salg av boliger på Kanariøyene til ikke-fastboende utlendinger.

Puerto Rico

Puerto Rico på Gran Canaria er et av områdene der det selges mange boliger til utlendinger.

Partiet ønsker at kommisjonen for demografiske utfordringer skal analysere dette.

Debatten om forbud av boligsalg til utlendinger har pågått på Balearene en tid allerede.

Bakgrunnen for dette, på både Kanariøyene og Balearene, er et alvorlig boligproblem med stor mangel på boliger som innbyggerne kan ha råd til.

Nesten 34 prosent av boligene som ble solgt på Kanariøyene i årets tredje kvartal, ble kjøpt av utlendinger, ifølge data notarenes forening har lagt frem.

Det er den høyeste andelen i Spania foran Balearene, hvor det var i overkant av 31 prosent, og nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i Spania totalt.

For ti år siden var andelen boliger som ble solgt til utlendinger på Kanariøyene 22,11 prosent.

NC viser til at slike forbud har blitt innført i regioner i Danmark, på Åland, og også på Malta.

Høye leiepriser og boligpriser, få sosialboliger, og det faktum at mange har gått over fra å leie ut fastboliger til å leie ut ferieboliger har bidratt til den vanskelige boligsituasjonen, etter NCs oppfatning.

Boligeiere, gribbefond, og institusjonelle investorer ser større muligheter for profitt i perifere og turistrike regioner som Kanariøyene, vises det til.

Tags