Samler underskrifter for å endre loven om ferieboliger

PALT, en interessegruppe for eiere av ferieboliger på Kanariøyene, forsøker å få 15 000 underskrifter på et opprop for å endre lover som berører utleie av ferieboligene.

kvinne signerer underskriver

Underskriftene skal leveres til parlamentet på Kanariøyene.

I samarbeid med en gruppe boligeiere i en leilighetsblokk i Patalavaca på Gran Canaria, skal underskriftene samles inn frem til 10. januar.

Deretter skal de leveres til parlamentet på Kanariøyene, skriver PALT i en pressemelding.

Krever mer råderett

Gruppen hevder at loven er urettferdig fordi den fratar eiere av ferieboliger råderetten, og foreslår endringer i loven.

De ønsker en endring av begrensninger for eiernes bruk av ferieboliger som ligger i områder som er regulert til turismeformål.

Med dagens lovtekst er de pålagt å leie ut en stor del av året til turister.

Utleien må gjøres av et selskap som er registrert for slik virksomhet, og kan ikke gjøres direkte av eierne.

Høye bøter

Boligeiere som ikke retter seg etter Kanariøyenes lov om ferieboliger, kan straffes med inntil 300 000 euro i bøter.

PALT ønsker, enkelt forklart, at boligene skal kunne brukes fritt av eieren så lenge de ikke er aktive i utleiemarkedet, og at de ikke skal tvinges til å leie ut store deler av året.

Gjelder ikke utenfor turiststrøkene

Vi gjør oppmerksom på at disse begrensingene kun gjelder boliger som ligger i turismeregulerte områder.

Boliger som ligger andre steder har ikke disse begrensningene, og kan leies ut fritt som ferieboliger så mye eierne ønsker, og direkte av eierne, så sant de har fått innvilget utleielisens av myndighetene.

Hevder eierne blir utnyttet

Enkelte av selskapene som leier ut de privateide ferieboliger i turistområder skummer fløten, og gir eierne en svært liten del av leieinntektene, hevder presidenten i PALT, Blas Padrón.

Loven tillater at de gjør dette, påstår han.

Padrón viser til at det er mange konflikter mellom boligeiere og utleieselskaper.

Han peker også på at turismeloven blandes med byplanlover på Kanariøyene, og han ser ikke noen grunn til en slik blanding.

Utleie av ferieboliger (viviendas vacacionales) ble regulert med lov på Kanariøyene i 2015, og har vært utsatt for massiv kritikk.

Tags