Spanias lov om rett til bolig godkjent i kongressen

Loven om rett til bolig ble i dag godkjent i kongressen, og sendes videre til Spanias senat for videre behandling.

Spania_kongress_møte

Dagens avstemming i kongressen.

Resultatet var 176 stemmer for, 167 mot og en som avsto fra å stemme.

Alle skal ha råd til et hjem

Det viktigste målet er å gi tilgang til anstendige og tilstrekkelige boliger for mennesker som har vanskeligheter med å betale rådende markedsleie.

Særlig når det gjelder unge mennesker og sårbare grupper.

Boliger til priser folk har råd til skal finnes tilgjengelig, og være tilpasset virkeligheten i urbane og landlige områder, står det i en pressemelding fra kongressen.

Flere trygdeboliger

Loven skal se til at langt flere trygdeboliger med overkommelige leiepriser skal etableres.

I pressområder er målet at 20 prosent av boligtilbudet skal være trygdeboliger på lang sikt.

Beskyttelse for beboere

Beskyttelsen som sårbare beboere får, er modifisert.

Særlig i utkastelsessaker der boligeier er såkalte store eiere med flere boliger som leies ut.

Tak på husleieøkning

Et tak på økning av husleien (tre prosent i 2024) i pressområder er også en del av loven.

En nasjonal database over leieobjekter og leiepriser skal opprettes.

Større trygghet ved kjøp og leie

Paragrafer som skal sikre økt beskyttelse ved kjøp og leie av boliger er også inkludert.

Kjøpere og leietakere skal ha rett til lett tilgjengelig, objektiv og fullt forståelig informasjon som gir et sannferdig og tydelig bilde av alle aspekter ved boligobjektet og operasjonen.

36 paragrafer

Den nye loven er delt inn i fem hoved kapitler og består av 36 paragrafer, opplyser kongressen i pressemeldingen.

Målet er å etablere en homogen regulering.

Den tar blant annet for seg de mest essensielle delene av boligpolitikken som påvirker retten til boligtilgang, og andre konstitusjonelle rettigheter.

Innbyggernes rettigheter og plikter reguleres, både for eierskap og leie av boliger.

Effektive instrumenter som sikrer funksjonalitet, sikkerhet, tilgang og beboelighet skal etableres.

Store eiere

Et nytt begrep er innført i loven.

Nå finnes beskrivelsen "stor eiendomseier" i tillegg til juridisk person.

Dette gjelder eiere av flere enn ti urbane eiendommer, eller byggeareal over et fastsatt antall kvadratmeter.

I pressområder kan antallet eiendommer som skal til for å bli definert som "stor eier" reduseres til fem.

Skattemessige forhold

Skatteinsentiver for personinntekt (IRPF) fra utleie av boliger er også en del av loven.

Eiendomsskatten (IBI) blir modifisert.

Dette skjer i senatet

Når loven behandles i senatet, kan den enten bli godkjent, det kan bli vedtatt endringer, eller den kan bli avvist.

I de to siste tilfellene går den tilbake til kongressen for ny debatt og endelig godkjenning.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!