6007 døde og savnede på flyktningruten til Kanariøyene i 2023

Året 2023 var det dødeligste hittil på flyktningruten over Atlanterhavet fra Afrika til Kanariøyene, viser en ny rapport.

Minst 6007 flyktninger og andre migranter mistet livet ute på Atlanterhavet i 2023.

Denne langkanoen (cauyco) kom inn til El Hierro 6.januar.

Opptil 6007 flyktninger og andre migranter mistet livet ute på Atlanterhavet, ifølge en rapport som kom 9. januar fra hjelpeorganisasjonen Caminando Fronteras.

Tallet omfatter både de som er funnet og bekreftet døde, og de som har forsvunnet ute på havet uten å bli funnet.

Hver åttende omkom

Denne ruten regnes som verdens farligste, og i 2023 var det rekordmange mennesker som forsøkte å nå Kanariøyene i småbåter.

39 910 mennesker overlevde reisen.

6007 menneskeliv gikk tapt.

Det vil si at hver åttende migrant mistet livet i forsøket på å ta seg til Kanariøyene.

123 båtforlis ble registrert av hjelpeorganisasjonen i fjor på denne ruten, og 85 på de andre båtrutene til Spania.

Mennesker fra hele 17 land har mistet livet på den farlige reisen:

Illustrasjon: Caminando Fronteras

Flest dødsfall på Senegal-reisene

3186 av dødsofrene i fjor reiste ut mot Kanariøyene fra Senegal.

1018 reiste den lengste ruten fra Gambia.

385 reiste ut fra Mauritania.

1418 reiste mot Kanariøyene fra Marokko og Vest-Sahara.

Senegal-ruten

Politisk og sosial uro med brudd på menneskerettigheter, vold, forfølgelse, fengsling og undertrykkelse av opposisjonelle politikere og demonstranter preget Senegal i 2023.

Det har ført til en voldsom økning av båtflyktninger, og til at svært mange mennesker mistet livet ute på havet.

Opprør i Senegal har i stor grad bakgrunn i at fiskelisenser er gitt til andre land, med den følge at mange fiskerfamilier har mistet levebrødet.

Et stort antall barn og unge fra 8 til 17 år har også lagt ut på den farlige reisen i 2023, langt flere enn tidligere.

Mange flyktningbåter ble stoppet ved kysten av Senegal og Mauritania, og kom derfor aldri frem til Kanariøyene.

Flyktningstrømmen fra Senegal økte markant fra juli, og eksploderte nærmest i oktober.

De fleste som har reist ut fra landet er senegalesere, men det har også vært migranter fra Gambia, Mali, Guinea Bissau og Guinea Conakry de siste månedene av 2023, slås det fast i rapporten.

Gambia-ruten

Fra Gambia startet økningen i midten av oktober, og de fleste båtene reiste ut i en periode på tre uker.

Båtene hadde med seg et stort antall mennesker fra flere ulike land, og flest fra Gambia og Senegal.

Andre kommer fra Mali, Guinea Bissau og Guinea Conakry.

I disse båtene har det også vært et høyt antall barn og ungdom under 18.

Caminando Fronteras registrerte tolv tragedier med 1018 dødsofre på Gambia-ruten i fjor, og fire båter som forsvant sporløst.

Mauritania-ruten

I andre halvdel av 2023 var det også en økning av båter som reiste ut fra Mauritania.

Disse båtene hadde med seg folk som flyktet fra land i Sahel, særlig Mali, hvor det er voldelige konflikter og mange opprørsgrupper, og mauritaniere.

Caminando Fronteras registrerte ti tragedier med 395 dødsofre og sju båter som aldri har blitt funnet igjen.

Det påpekes at flyktninger i transitt i Mauritania blir utsatt for vold.

Marokko og Vest-Sahara

Rutene fra Marokko og Vest-Sahara er preget av migranter som har blitt hindret fra å krysse over fra Nord-Afrika til fastlandet på grunn av styrket grensekontroll, og har søkt andre reiseruter.

I 2021 begynte det å øke på med skrøpelige gummibåter som alternativ til skrøpelige trebåter.

Disse er enda farligere å krysse havet med en trebåtene.

Det har ført til en økning av havari og dødsfall.

Gummibåter er nå de mest vanlige fartøyene på disse rutene.

Båtene har i 2023 hatt med seg passasjerer både fra Nord-Afrika og fra land lenger sør i Afrika.

En stor andel av passasjerene var kvinner i transitt fra land lenger sør.

De fleste kvinnene hadde med seg barn.

Flere barn ble også født ute på havet under overfarten.

51 tragedier med 1418 dødsfall ble registrert på denne ruten i fjor, og 21 båter forsvant på havet.

384 barn har omkommet

På alle flyktningrutene fra Afrika til Spania er det registrert opptil 6618 dødsfall.

Av disse er det 384 barn og 363 kvinner.

Illustrasjon: Caminando Fronteras

84 båter har forsvunnet med alle passasjerer.

På Algerie-ruten har opptil 384 mennesker omkommet, på Alboran-ruten, opptil 30, og i Gibraltar-stredet opptil 147.

Oktober topper dødsstatistikken med 2370 døde totalt på alle rutene, fulgt av juni med 1197, og november med 1023.

De omkomne i 2023 kom fra 17 forskjellige land, ifølge rapporten.

Flere tok de lange båtrutene

I 2023 økte strømmen av flyktninger og andre migranter fra land som ligger langt unna Kanariøyene, det vil si Mauritania, Senegal og Gambia, slås det fast i rapporten.

Disse reisene er 1000-1700 kilometer lange, og medfører større fare enn rutene fra Marokko og Vest-Sahara til Kanariøyene, som er cirka 120-200 kilometer lange.

Økningen i langkanoer fra Senegal er knyttet til økt politisk og sosial instabilitet i landet, påpekes det.

Tallene viser med all tydelighet hvor farlig ruten til Kanariøyene er. Illustrasjon: Caminando Fronteras

Peker ut alvorlige svakheter

Caminando Fronteras peker ut de faktorene som organisasjonen anser som mest alvorlige:

  • En prioritering av grensekontroll foran plikten til avlastning.
  • Unnlatelse av å aktivere søke- og redningsmidler med nødvendig hast.
  • Den stadig mer vanlige praksisen med passive søk.
  • Virkningen av eksternalisering av grenser til tredjeland.
  • En reduksjon av midler beregnet på å beskytte liv.

Caminando Fronteras gjennomfører løpende overvåking og grundige analyser av flyktningrutene fra Afrika til Spania.

Dette er basert på informasjon fra observatorier for grenserettigheter, migrasjonssamvirker, redningstjenester, familienettverk og forsvarere av menneskerettigheter, opplyses det i årsrapporten, som heter «Monitoring the right to life 2023».

Flyktningstrømmen til Kanariøyene har fortsatt med høyt trykk de første dagene av 2024.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!

Tags