Kanariøyene er avhengig av innvandrere

Over 288 000 utlendinger har bosatt seg fast på Kanariøyene, og utgjør cirka 13 prosent av innbyggerne.

Kanariøyene er avhengig av innvandring for å få hjulene til å gå rundt.

Illustrasjonsfoto

Over 138 000 av disse gjør en arbeidsinnsats som ansatte eller selvstendig næringsdrivende.

De utgjør 18,3 prosent av arbeidsstyrken.

Innvandrere behøves

Selv om arbeidsledigheten er høy på Kanariøyene, over 170 000 arbeidsledige (cirka 15 prosent) er det i realiteten mangel på kvalifisert arbeidskraft i turismen.

Det er nettopp i turistindustrien det er flest utlendinger i arbeid, men også i andre yrker, slik som byggebransjen, helse- og omsorgssektoren, innen undervisning, språktjenester, rengjøring og i landbruket.

Få fødsler og mange dødsfall

Faktum er at det er immigranter som bidrar til befolkningsveksten. Ikke bare fordi de flytter hit, men også fordi de føder barn på Kanariøyene, og det trengs virkelig.

Over to av ti barn som ble født i 2022 ble født av innvandrermødre, viser fødselsstatistikken.

Kanariøyene har Spanias laveste fødselsrate og en av landets høyeste dødsrater.

Det vil si at det fødes langt færre nye innbyggere enn antallet som dør hvert år, og pensjonistskaren øker i høy takt.

Forskjellen mellom antallet fødsler og dødsfall har vokst jevnt og trutt de siste årene.

Holder hjulene i gang

Unge innvandrere behøves rett og slett for å holde hjulene i gang, og genererer skatteinntekter som pensjonister og andre trygdede kan leve av.

Over 30 prosent av arbeiderne i serveringsbransjen på Kanariøyene er utlendinger, ifølge den siste rapporten om migrasjon fra Kanariøyenes observatorium for sysselsetting (Obecan).

Det er i denne bransjen det jobber flest utlendinger.

I landbrukssektoren er cirka 23 prosent av arbeiderne utlendinger. Sju av ti kanariske landbruksarbeidere er over 60 år gamle, så her er det stort behov for ung arbeidskraft.

I byggebransjen er det 16 prosent utlendinger.

Industrien har ti prosent utlendinger i arbeidsstokken.

Innleid, utenlandsk arbeidskraft økte med drøyt 50 prosent i 2022, og innleid nasjonal arbeidskraft økte til sammenligning med over 60 prosent.

Svært mange på Fuerteventura

På Fuerteventura er nesten hver tredje arbeider utlending, og på Lanzarote er hver fjerde utlending.

På Tenerife er hver femte arbeider utlending.

La Gomera og El Hierro har en nesten like stor andel utlendinger i arbeid som Tenerife.

Gran Canaria og La Palma har ikke riktig så mange; hver åttende arbeider er utlending på disse to øyene.

En av fire er italiener

Italienere utgjør den største andelen utenlandske arbeidere på Kanariøyene. Hver fjerde utlending er italiener.

To av fem utenlandske arbeidere er fra Europa. Tre av ti kommer fra Sør-Amerika.

Cirka hver sjuende er fra Afrika, litt færre er fra Sentral-Amerika, og cirka fem av 100 er fra Asia.

Seks av ti utlendinger som bor på Kanariøyene er europeere. Én av ti er afrikanere.

Fornyer arbeidsstokken

Nesten seks av ti utlendinger som bor på Kanariøyene er mellom 35 og 45 år gamle.

Under tre av ti er over 45 år gamle.

I og med at Kanariøyene har en raskt aldrende befolkning, er det viktig å få inn ung arbeidskraft utenfra.

Det er også en høy andel av utlendingene som kommer til Kanariøyene som entreprenører, og starter eller overtar virksomheter.

I dag er det internasjonal migrasjonsdag. 184 millioner mennesker har emigrert til et annet land enn det de kommer fra.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!