Sanden må fjernes fra Tauro-stranden sør på Gran Canaria

Europakommisjonen stiller krav om at Tauro-stranden i Mogán kommune sørvest på Gran Canaria må tilbakestilles til sin opprinnelige tilstand.

Tauro-stranden i Mogán kommune på Gran Canaria.

Tauro-stranden i Mogán kommune på Gran Canaria.

Det betyr at 70 000 kubikkmeter sand fra Sahara som ble lagt over de mørke sandbankene med rullestein av et privat selskap i 2016 må fjernes.

Stranden ble sperret av før den åpnet på grunn av en juridisk tvist om feil som ble begått under tildeling av byggetillatelse, og ble først åpnet igjen i 2022 etter at Mogán kommune overtok forvaltningsretten.

Etter en klage fra miljøpartiet Los Verdes, anerkjenner Europakommisjonen nå at stranden er et naturhabitat av samfunnsinteresse, og at den skal bestå av sandbanker permanent dekket av grunt sjøvann, skriver Los Verdes i en pressemelding som kom i går, lørdag.

Det virker som om tillatelsen til å bruke og jobbe på stranden har blitt kansellert, står det i skrivet fra kommisjonen.

Når det har skjedd en forringelse av vernede naturtyper, eller en vesentlig endring av arter, har nasjonale myndigheter plikt til å avhjelpe situasjonen i samsvar med bestemmelsene, konkluderes det med i skrivet.

Videre står det at kommisjonen ikke vil sette i verk ytterligere tiltak.

Los Verdes brakte saken inn for Europakommisjonen i 2020.

I klagen ble det blant annet vist til grove utkastelser av folk som bodde på stranden, og rivingen av fastboende familiers hus.

Los Verdes viser til at det ikke ble gjort konsekvensstudier for miljøet før sanden ble lagt, og at den skaper turbiditet i den spesielle bevaringssonen på Mogáns marine stripe.

Det er gjort skader på rev og bevaringsverdig sjøgress, ifølge klagen.

Dessuten blir saltlake sluppet ut fra et avsaltingsanlegg for sjøvann på stranden som ble satt i drift i 2004, vises det til.

Dette skal også ha skadet sjøgresset.

Europakommisjonen påpeker på sin side at EUs lover ikke krever en konsekvensanalyse for miljøet i tilfeller som dette.

Tauro-stranden ligger like ved de beskyttede kystområdene «Mogán-La Aldea Marineområde» og «Mogáns Maine Stripe», som er del av Natura 2000-nettverket og innebærer beskyttelse av habitater og fugler.

Direktivet for konservering av habitater inneholder spesifikke retningslinjer som må følges for å hindre alvorlig skade når arbeider skal utføres som kan påvirke områder innenfor Natura 2000-nettverket.

Sanden som ble lagt på Playa de Tauro i 2016, var del av en storstilt plan Anfi-gruppen hadde for å bygge marina og turistanlegg på stranden. Etter mye motstand, ble planene til slutt skrinlagt.

Anfi-gruppen driver timeshare-virksomhet i Tauro-dalen og ved Arguineguín, og har bygd et golfanlegg i Tauro-dalen.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!