Turistkommune sabler ned lovutkast for ferieboliger

Turistkommunen Mogán sørvest på Gran Canaria er svært negativ til et lovutkast som skal regulere utleie av boliger til turister.

Puerto De Mogan_marked_teltboder

Puerto de Mogán har mange ferieboliger.

I en kunngjøring som kom på onsdag, påstår kommunens ordfører, Onalia Bueno, at lovteksten stiller nesten umulige administrative krav til kommunene og tekniske krav til utleiere av ferieboliger.

Derfor vil det bli umulig å registrere nye ferieboliger for utleie, og de fleste av de som finnes i dag vil forsvinne fra markedet, hevder hun.

Argumentet er i tråd med argumenter mot lovutkastet som blir brukt av en interessegruppe for utleiere av ferieboliger, Ascav.

– Løser ikke boligkrisen

Ordføreren mener at loven ikke vil løse problemet med boligmangel, slik det er ment at den skal gjøre.

Kommunen ber om at lovprosjektet settes på vent til det blir enighet om et nytt utkast, utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunene.

Mogáns kommunestyre understreker at de er enige i nødvendigheten av en organisert og regulert utleie av ferieboliger, og at boligtilbudet for fastboende ikke må reduseres, men de tror ikke lovteksten, slik den foreligger nå, vil løse boligkrisen.

Bygges ikke boliger

Problemet ligger i at det knapt nok har blitt bygd nye kommunale eller private boliger siden den økonomiske krisen startet i 2008, vises det til.

Det pekes også på at det er 16 896 boliger i kommunen, at 2044 av disse er ferieboliger, litt over tolv prosent, og at over en tredel av boligene, 5697, står tomme.

Kommunen har tenkt å levere innvendinger mot lovutkastet, som ligger ute på offentlig høring til 9. mai.

Enighet om arbeidsgruppe

Kanariøyenes regjering ble på onsdag enige med turistkommunenes paraplyorganisasjon om å etablere en arbeidsgruppe som skal se på lovteksten.

Det første møtet i arbeidsgruppen skal holdes 26. april, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Målet er å oppnå størst mulig konsensus.

Det er enighet i kommunene om at det behøves en lov som regulerer ferieboliger, uttaler paraplyorganisasjonens direktør, José Miguel Rodríguez Fraga, som også er ordfører i Adeje sør på Tenerife, i pressemeldingen.

Demonstrasjoner i dag

På alle de befolkede Kanariøyene demonteres det i dag mot økende masseturisme under parolen "Canarias tiene un limite" (Kanariøyene har en grense).

Målet med protestaksjonen er å få til en retningsendring mot en utviklingsmodell som er varig på lang sikt, og respekterer og beskytter naturarven.

Kravene er krystallklare:

  • Legg om dagens turismemodell slik at masseturismen begrenses, overbefolkningen stoppes, og naturen bevares.
  • Innfør turistskatt (også kalt økoskatt).
  • Etabler moratorium mot turismeutbygging (midlertidig stopp).
  • Reguler salg av boliger til ikke-fastboende utlendinger.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!