5400 innvendinger mot lovutkast for ferieboliger

5400 innvendinger har kommet i høringsperioden for et lovutkast som skal regulere utleie av ferieboliger på Kanariøyene.

Vivienda Vacacional

Dette skiltet viser at ferieboligen er offentlig registrert for utleie på Kanariøyene. Slik loven krever.

Den offentlige høringsperioden ble avsluttet på mandag 27. november.

Reiselivsministeren beklager

Kanariøyenes reiselivsminister, Jessica de León, kommenterte saken på en pressekonferanse om turismen på øygruppen på fredag.

Hun beklaget at den store veksten i ferieboliger har ført til at arbeidere har fått problemer med å finne fastboliger de har råd til å leie, og dermed gjort det vanskelig for reiselivsbransjen å skaffe arbeidskraft.

Over 46 000 ferieboliger med cirka 193 000 sengeplasser finnes nå på Kanariøyenes utleiemarkedet for turister, ifølge de siste tallene fra Spanias nasjonale, statistiske institutt, og veksten har vært stor de siste to årene.

Nytt utkast i januar

Loven som har vært ute på høring, blir kalt «Bærekraftig planleggingslov for bruk av turistboliger».

Etter at innvendingene er gjennomgått, skal teksten i lovutkastet justeres.

Det er ventet at et endret utkast kan bli ferdig for levering til regjeringen i januar neste år.

Deretter skal loven legges frem for parlamentet.

En het potet

De Leóns forgjengere i ministerposten de siste årene kunngjorde også i tur og orden at de ville ta grep for å endre loven, men ingen kom i mål med dette.

Det har i det hele tatt vært en glohet potet for politikerne i årevis, og opphav til flammende debatter med steile fronter.

 Dagens lov på dette området er fra 2015, og har blitt sterkt kritisert fra flere hold.

«Uheldig modell»

Problemet med reiseliv kontra fastboende, er at det har vokst frem en uheldig modell der arbeidere bor i turistområder og turister bor i boligområder, hvilket uavvikelig fører til konfrontasjoner, hevder de León.

Hun peker på at ferieboliger i boligområder driver opp prisnivået for fastboliger.

Kritisk til Spanias boliglov

I tillegg mener hun at den spanske stats nye boliglov har ført til at fire av ti fastboliger er tatt ut av leiemarkedet på Kanariøyene.

Spanias boliglov setter tak på hvor mye husleien kan økes, og åpner for begrensinger i antall ferieboliger i områder som defineres av kommunene som pressområder med stor boligmangel og særlig høy husleie.

La Orotava kommune nord på Tenerife har nå enstemmig vedtatt å gå til et slikt skritt, og skal utforme et regulativ som skal korrigere ubalansen i boligmarkedet.

Åtte av ti er positiv til turismen

Til tross for problemer med leieprisene for fastboende, anser åtte av ti kanariere at turismen har vært bra for Kanariøyene, ifølge en undersøkelse fra regionens statistiske institutt som ministeren viser til.

På pressekonferansen ble det vist til at 35,5 prosent av Kanariøyenes bruttonasjonalprodukt, 16 961 millioner euro, og 39,7 prosent av arbeidsplassene, 344 358, kom fra reiselivet i 2022.

Den økonomiske veksten fra 2021 til 2022 var på 9,3 prosent, langt over landsgjennomsnittet på 2,2 prosent.

For hver 100 euro som blir generert av reiselivet, havner 44,9 euro i andre bransjer og aktiviteter, ifølge den offentlige studien Impactur.

For hver 100 arbeidsplasser direkte i reiselivet, skapes 38 indirekte arbeidsplasser.

Reiselivet er med andre ord minst like viktig for Kanariøyenes økonomi og arbeidsmarked som petroleumsindustrien og fiske- og havbruksindustrien til sammen er for Norge.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!