Første søksmål knyttet til lovutkast for ferieboliger

En ny lov for ferieboliger på Kanariøyene ligger på offentlig høring til 2. mai, og nå ruller allerede det første søksmålet i gang.

Feriebolig,vivienda vacacional er det mange av på Gran Canaria.

Det røde skiltet Vivienda Vacacional viser at boligen er lovlig registrert for utleie.

Dagens lov for ferieboliger fra 2015 har blitt sterkt kritisert, og har gått noen runder i ulike domstoler.

Nå ser det ut til at den nye loven også kan bli temmelig upopulær.

En interessegruppe for eiere av ferieboliger, Ascav, kunngjør i en pressemelding at dokumentene for et søksmål mot Kanariøyenes turismedepartement allerede er levert inn til Kanariøyenes Høyesterett.

Dette fordi foreningen etter sigende ikke får innsyn i dokumenter for de over 5000 innvendingene mot loven som har kommet inn.

Kjøper ikke begrunnelsen

Interessegruppen skal ha bedt om en full kopi av dokumentene med innvendinger allerede 7. desember i fjor.

Departementet nektet angivelig, og skal ha begrunnet dette med at det ikke er tilstrekkelige midler til å utføre anonymiseringsoppgaver for de nevnte dokumentene.

Ascav synes begrunnelsen er svært dårlig, og viser til at identiteten lett kan skjules i og med at innvendingene er levert inn digitalt med adskilte felt for personinformasjon.

Interessegruppen slår fast at innsynsnekten er alvorlig, og hevder at regjeringen «skjuler» informasjon om innvendingene mot den fremtidige loven for innbyggerne.

Det vises til at loven om transparens og tilgang til offentlig informasjon fastslår en generell rettighet til å få innsyn.

Kanariøyenes president, Fernando Clavijo, uttalte under et parlamentsmøte i dag, at han er overbevist om at loven om ferieboliger vil få tekstforbedringer etter at den offentlige høringsperioden er ferdig, og etter at den blir behandlet i parlamentet.

Støtter ikke krav fra boligeiere

En annen problemstilling som har blitt aktualisert etter at lovutkastet ble lagt ut på høring, er dette:

Kanariøyenes regjering vil ikke støtte et fremmet forslag som innebærer at eiere av ferieboliger ikke kan tvinges til å leie ut disse til turister gjennom kommersielle turistselskaper, eller nektes å bruke  ferieboligene som fastboliger hvis de selv ønsker dette.

Et opprop med over 22 000 underskrifter ble nylig levert før forslaget ble fremmet av et parlamentsmedlem fra høyrepartiet Partido Popular (PP), som sitter i samarbeidsregjeringen.

Boligministeren, Pablo Rodríguez, forsikrer på en presseorientering mandag etter et ministermøte at den nye loven om ferieboliger gir eierne en tilpasningsperiode på to år der de ikke skal ilegges bøter, hverken for å nekte å leie ut til turister, eller for å bruke ferieboligene som fastboliger.

Palt, en interessegruppe for folk som er rammet av turismeloven, har involvert seg sterkt i dette spørsmålet etter at tusentalls ferieboligeiere har blitt bøtelagt i vinter.

Ferieboliger, fastboliger og «turismefobi»

President Fernando Clavijo tok opp spørsmålene om ferieboligloven og en mulig turistfobi på Kanariøyene i parlamentet i dag.

Han pekte på at planlagte demonstrasjoner mot veksten i masseturisme på fem kanariøyer 20. april, er en mulighet til å revidere turismemodellen på Kanariøyene.

Presidenten hevder at majoriteten av de politiske partiene, den offentlige administrasjonen og sivilsamfunnet er positive til en revidering av modellen.

Ønsker byggestopp og turistskatt

Lederen for venstrepartiet NC-BC på Kanariøyene, Román Rodríguez, har tatt til orde for en endring av modellen, og ønsker både utbyggingsstopp (moratorium) for turistanlegg, renovering og forbedring av eksisterende turistanlegg, og innføring av en egen turistskatt.

Rordiguez var president for den kanariske regjeringen på det tidspunktet den forrige byggestoppen kom ii 2003. Den varte i ti år.

Han viser til at det var en lik situasjon som nå frem til 2003, med økende motstand og demonstrasjoner mot masseturisme på Kanariøyene.

Bred arbeidsgruppe

I en pressemelding etter parlamentsmøtet på onsdag, viser Clavijo til at det skal opprettes en arbeidsgruppe på tvers av politisk ståsted som skal revidere turismemodellen.

30. april skal det diskuteres om også næringslivet, institusjoner og representanter for sivilsamfunnet skal delta i arbeidsgruppen.

Bedre fordeling av godene

Clavijo understreker at dagens turismemodell har skapt velstand i regionen, men at det nå er behov for en oppdatering.

Han viser til at den regionale regjeringen ønsker en bedre fordeling i samfunnet av velstanden som turismen skaper.

Lønnsnivået skal blant annet løftes, og andre sektorer enn turisme, slik som landbruk, skal komme mer på banen, gir Clavijo uttrykk for.

 Dette er for øvrig poenger som har blitt fremmet av flere tidligere regjeringer også.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!