Turistkommuner risikerer kutt i antall ferieboliger

Et lovutkast som skal regulere boliger for turistformål på Kanariøyene, setter et maksimumskrav som kan bli vanskelig å innfri for turistkommuner.

La Lajilla i Patalavaca på Gran Canaria.

Patalavaca i Mogán kommune er et av områdene der debatten rundt ferieboliger har pågått lenge.

Lovutkastet blir sterkt kritisert av Ascav, en interesseorganisasjon for eiere av ferieboliger, som synes den er for restriktiv.

Ascav tror at de fleste av dagens ferieboliger vil forsvinne fra markedet hvis loven blir vedtatt slik den foreligger nå, og at det blir mye vanskeligere å få innvilget nye lisenser.

Foreningen hevder at det meste av tilbudet vil forsvinne i løpet av ti år, og har varslet at de vil gå til domstolene hvis teksten blir stående uforandret.

Viser til tap av hotellsenger

Hotelleierforeningen Ashotel i provinsen Santa Cruz de Tenerife ser med vennlige øyne på lovutkastet og dens begrensning for videre fremvekst av ferieboliger.

Foreningen viser til at det per mars var 220 000 sengeplasser i ferieboliger, og at det var 372 000 i hoteller og andre profesjonelle overnattingssteder per februar, over 56 000 færre enn for ti år siden, ifølge data fra det kanariske statistikkinstituttet.

Ashotel peker på en stor vekst i antallet ferieboliger den siste tiden, og at dagens lovverk ikke setter begrensninger på  veksten.

Fagforeningen CCOO uttaler på sin side at de ser det som et positivt tiltak for å regulere kvaliteten på ferieboligene og driften av disse.

Ikke over ti prosent

I lovutkastet spesifiseres det at maksimalt ti prosent av det totale bebyggbare arealet for boliger i kommunene kan være boliger som leies ut til turister.

Det kan bli vanskelig å oppnå i en del områder på øygruppen.

Kommunene får fem år på seg til planregulering for å innfri denne loven, hvis den blir godkjent.

For eiere av eksisterende ferieboliger, er det en frist på fem år på å tilpasse seg de nye kravene som stilles.

Kun i fastlagte områder

Det skal kun tillattes innlosjering av turister i enhver form for overnattingssteder i områder som er fastsatt for dette i kommunenes planregulering.

Gjøres de ikke noe med planreguleringen fra kommunenes side, kan den regionale regjeringen gripe inn.

Ferieboliger har i dag 8 sengeplasser per 100 innbyggere på øygruppen samlet sett, ifølge turistdepartementet.

Her er det foreløpig ikke lett å sammenligne med maksimalkravet på 10 prosent av det totale arealet.

54 000 ferieboliger i dag

Det finnes 1,78 millioner boliger på Kanariøyene, og drøyt 54 000 av disse er per i dag registrerte ferieboliger for utleie med cirka 220 000 sengeplasser.

De fleste ligger i turistkommuner.

Ulovlig utleie forekommer også, men er ikke inkludert i dette tallet.

Vivienda Vacacional
Dette skiltet viser at boligen er registrert for lovlig utleie. Foto: Canariajournalen

Store, lokale forskjeller

Tettheten av ferieboliger varierer sterk på de ulike øyene og i de ulike  kommunen og distriktene.

På Fuerteventura er det oppe i 21 sengeplasser for turister per 100 innbyggere.

I  Yaiza kommune på Lanzarote er det 62, og i El Cotillo på Fuerteventura hele 104 per 100 innbyggere.

Disse stedene kan det bli svært vanskelig å innfri målet om maksimalt 10 prosent av arealet for turistboliger.

Seks kommuner har flere sengeplasser for turister enn det er fastboende innbyggere, når både ferieboliger, hoteller og andre profesjonelle overnattingssteder regnes sammen:

Mogán og Sán Bartolomé de Tirajana på Gran Canaria, Pájara på Fuerteventura, Yaiza og Tías på Lanzarote, og Adeje på Tenerife.

Vanskelig balansegang

Den nye loven søker å opprette en balanse mellom retten til bolig, retten til virksomhetsfrihet, innbyggernes rett til å bevare sin identitet, sitt miljø, sine byer og tettsteder, og retten eierne av ferieboliger har til å ha en ekstra inntekt fra utleie, sier turistminister Jessica de León i en pressemelding.

Turistdepartementet stiller verktøy for planlegging og organisering av turistboliger til rådighet for kommunene, ble det opplyst i pressemeldingen.

Et digitalt instrumentpanel for ferieboliger skal også gjøres tilgjengelig for kommunene, og notarenes kollegium skal stilles til rådighet for de som trenger hjelp.

Ti års ventetid

Lovutkastet sier også at nybygde boliger må brukes til fastboliger i ti år før de kan markedsføres som ferieboliger.

Regjerningens mål er å få loven godkjent i løpet av 2024.

Høringstiden for innspill og innvendinger går ut 2. mai.

Bedre tilgang til fastboliger

Et av de viktigste målene med å begrense fremveksten av ferieboliger, er å forhindre at for mange fastboliger blir gjort om til ferieboliger slik at det blir færre boliger tilgjengelig for fastboende.

Dessuten å bremse den høye prisvekstenfor fastboligene som følger av dette.

Den nylig innførte, spanske boligloven skal også bidra til dette.

Boligloven åpner for at kommuner kan definere pressområder der det er mangel på fastboliger og spesielt høy husleie.

En av grunnene til boligmangel og høy husleie, kan være nettopp fremveksten av ferieboliger.

To kriterier

Det er to kriterier som kan brukes for å definere pressområder:

  1. De gjennomsnittlige bokostnadene overstiger 30 prosent av gjennomsnittsinntekten til husholdningene.
  2. Husleien har steget over 3 prosentpoeng mer enn konsumprisindeksen de siste fem årene.

Pressområder kartlagt

20 kommuner og to distrikter i storbyen Santa Cruz de Tenerife innfrir det første kravet på Kanariøyene, viser en analyse avisen Canarias Ahora har gjort.

Det vil si at husleie, kommunale avgifter, strøm, gass og så videre overstiger 30 prosent av husholdningenes inntekter disse stedene.

På Gran Canaria gjelder det de to turistkommunene i sør, Mogán og San Bartolomé de Tirajana.

På Tenerife gjelder det alle de sørligste kommunene: Adeje, Arico, Granadilla de Abopna, Guía de Isora, Santiago de Teide og Vilaflor de Chasna. Dessuten Puerto de La Cruz i nord og to distrikter i Santa Cruz de Tenerife.

For Lanzarotes del er det kun Yaiza kommune.

På Fuerteventura gjelder det Antigua, Pájara og La Oliva.

For La Gomera gjelder det Agulo, Vallehermoso og Valle Gran Rey.

På La Palma er det Fuencalienta, Tacoronte og Garafia.

Hele øya La Graciosa er også med på denne lista.

Hvis begge kriterier i boligloven legges til grunn, er det potensielle pressområder i minst 40 kommuner og distrikter, ifølge analysen.

Usikre tall

Canarias Ahora understreker at det er usikkerhet knyttet til analysen, som er basert på offentlige registre og statistikk, en offentlig prisindeks for husleie i kommunene, samt kriteriene som er nedfelt i boligloven.

Hittil er det kun Arona, Granadilla de Abona og La Orotava på Tenerife som har gått inn for å definere pressområder.

På Gran Canaria er det foreløpig kun Las Palmas som har varslet at de vil gjøre det, og på Fuerteventura er Pájara i ferd med forberedelser.

I Spania for øvrig er det gjort i 140 kommuner i Catalonia.

Ministeren for turisme startet denne uken en møterunde for organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre som berøres av lovutkastet.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!