22 876 underskrifter for å tillate fastboende i turistbygninger

Interessegruppen PALT, for folk som rammes av loven om modernisering av turismen, har samlet inn 22 876 underskrifter til støtte for et initiativ til lovendring på Kanariøyene.

Store protester om ny utleielov på Gran Canaria.

Feriebolig (Vivienda Vacacional) til leie på Gran Canaria. 

Et av problemene med den gjeldende loven, er at den forbyr fastboende i bygninger og områder som er regulert for turisme.

Det vil si at boligene må leies ut til turister som ferieboliger eller annen type turistovernatting, i det minste deler av året, og at det ikke er lov å bo der fast hele året.

Utleien må gjøres gjennom et turismeselskap som leier ut alle boenhetene i hver enkelt bygning, ifølge loven.

Ilegges bøter

Mange eiere av leiligheter i slike bygninger i turistområder på Kanariøyene har blitt bøtelagt den siste tiden fordi de bruker leilighetene som fastboliger, eller nekter å leie dem ut til turister gjennom turistselskap, selv om de ikke bor der fast.

Bøtene har vært på opptil 2500 euro.

Det er hittil særlig i turistområdet Playa del Inglés at boligeiere har blitt ilagt bøter.

Nordmenn rammet

Canariajournalen har hatt kontakt med norske boligeiere i turistområder i Mogán og San Bartolomé de Tirajana kommune på Gran Canaria som har eid leiligheter i flere tiår, og er svært frustrerte over at de ikke kan disponere sine egne leiligheter fritt.

Mange av boligeierne som rammes har hatt boligene i familiens eie siden før lovreguleringen som forbyr fastboende kom, og er svært opprørte over å bli bøtelagt.

Både spanjoler og utlendinger er berørt av dette problemet.

Konfliktfylt situasjon

Denne mangelen på råderett over egne boliger vil PALt till livs.

Nettopp derfor har organisasjonen samlet inn nok underskrifter til at forslaget skal kunne debatteres i parlamentet, som er målet.

Kanariøyenes regionale kontrollstyre har verifisert underskriftene, og anser at det er nok til at lovinitiativet kan debatteres i parlamentet.

Dokumentene skal nå sendes til regjeringen.

Styret skal også beordre en publisering i parlamentets offisielle bulleteng, og besørge overlevering og kontroll av alle dokumenter.

Kritisk til planer for Playa de Mogán

PALT kommenterte 3. mars i en pressemelding andre fase i en plan for å modernisere Playa de Mogán/ Puerto de Mogán sørvest på Gran Canaria, som legger opp til en rask omklassifisering av tomter.

Planen ligger ute på offentlig høring i to måneder.

Det legges opp til at bruk og klassifisering av store deler av havneområdet i Mogán skal være eksklusiv for turistbruk.

Ifølge PALT minner det om en plan om turistgettoer der lokalbefolkningen bare bor med turister for å betjene dem.

Forkledd som planer om å forbedre gamle områder, er de i realiteten et instrument for å begrense og konvertere, med et pennestrøk, til land for eksklusiv turistbruk, fordrivelse av befolkningen, og endring av de konsoliderte rettighetene til eierne.

Svært fornøyd

– Vi er veldig glade for muligheten til å foreslå en lovtekst med en sosialt holdbar utvikling av turisme som sin grunnleggende akse, uttaler Maribe Doreste, president i PALT.

Hun understreker at interesseorganisasjonen er positive og for turisme, og at lovinitiativet er et viktig steg for å beskytte denne.

Doreste peker på at turismemodellen må ha en innvirkning på samfunnet på en måte som gir forbedringer innen utdanning, helse og offentlig infrastruktur, og gir unge mennesker muligheten til sikre ansettelser som gir dem tilgang til anstendige boliger.

Dagens modell gir ikke svar på samfunnets forventninger, heller ikke på en fremgangsrik utvikling av samfunnet, hevder presidenten.

En lov som omfavner alle

Hun viser til at lovinitiativet gjør at alle vil kunne passe inn.

Harmoni og sosial ro vil oppstå når innbyggerne føler seg inkludert i samfunnets utviklingsprosesser, uten å miste den kanariske identiteten, sier presidenten i PALT.

Nøkkelpunkter

Lovinitiativet ble presentert i juni 2022.

Underskriftskampanjen er en støtte for å få forslaget behandlet i parlamentet.

PALT understreker i sin kampanjetekst at prinsippet om utnyttelse av enheter (Utleie til turister. Redaktørens anmerkning) ikke respekterer det juridiske rammeverket det må passe inn i.

Dette rammeverket er forskjellig fra det som eksisterte på tidspunktet for innlemmelsen i Kanariøyenes rettssystem, står det videre.

Når det er en enkelt turistoperatør for alle eiendommene som utgjør en bygning, er det en uuttømmelig kilde til konflikter, påpeker PALT.

Her oppstår konfliktene

Konfliktene oppstår, ifølge PALT, i boliganlegg som er horisontaldelt, hvor prinsippet om utnyttelse av enheter overlapper med begrepet om etablering og med kommunale bestemmelser i byplaner.

Kollisjonen mellom privatrett, byplanlov og reiselivslov løses forskjellig avhengig av hvordan problemet behandles, står det i teksten.

Vil ha en bedre definisjon

Teksten konkluderer blant annet med at det er nødvendig å formulere prinsippet, og juridisk definere, begrepet «overnattingsbedrift for turisme».

Lovinitiativet begrenser turismetjenester og turistaktivitet  på dette området.

Krav om enstemmighet

Når det gjelder prinsippet om driftsenhet, anmerkes at det følgende vil være et vesentlig krav for å operere i en hvilken som helst type bygning eller kompleks:

En enstemmig avtale med alle eiere av bygningen i en periode på ikke mindre enn ti år, unntatt når det er eneeier, og så lenge den juridiske situasjonen eksisterer.

Krever bevis

I tillegg må turismeselskapet bevise eierskap til eiendommen eller andre juridiske forhold som gjør det i stand til å drive alle boenhetene som utgjør etablissementet. Det kreves også enstemmig samtykke fra alle eiere.

Flere mål

Målet med lovinitiativet er også organisering, planlegging og markedsføring av turisme, samt å fremme kvaliteten på turisttjenester.

Dessuten å forbedre turistsektorens konkurransekraft og kontrolltiltak.

Forskning, utvikling og innovasjon, samt mangfoldiggjøring av turismetilbudet, og en holdbar turisme gjennom beskyttelse av naturmiljøer er også nevnt.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!