Sviende bøter for å nekte å leie ut ferieboliger

Departementet for turisme på Kanariøyene har ilagt bøter på over 2000 euro til boligeiere i turistområder som nekter å leie ut boligene til turister.

Mange boliger leies ulovlig ut til turister på Gran Canaria.

Playa del Inglés. 

For tiden pågår en ankesak der en person som eier en leilighet i Playa del Inglés på Gran Canaria, er ilagt en bot på 2250 euro.

Eieren ble angivelig informert om boten 14. desember.

Inspiserte boligblokken

Boten kom etter en inspeksjon av boligblokken hvor leiligheten ligger i 2022.

Turistdepartementet fant at etablissementet er stengt for allmennheten, at det ikke er noen resepsjon eller arbeidere, og at det derfor ikke er noen «turistutnyttelse» av boligene.

Departementet anser at den nevnte boligeieren som er bøtelagt, har begått et alvorlig regelbrudd ved å «unnlater å overholde plikten til å følge den bruken som er fastsatt i planleggingen, siden det ikke er turistutnyttelse i boenheten.»

Blokk fra 1960-tallet

Leiligheten ligger i en boligblokk fra 1960-tallet med 52 leiligheter.

Eieren er bøtelagt for å nekte å leie ut leiligheten til turister.

Grunnlaget for boten er en lov fra 2013 som sier at boliger i områder som er regulert for turisme, ikke kan brukes som fastboliger, og skal stilles tilgjengelig for utleie til turister, i hvert fall i perioder av året.

Eierne kan heller ikke leie ut boligene selv til turister, men må la registrerte selskaper som driver med profesjonell utleie ta seg av dette, og det må være en resepsjon i blokken hvor leiligheten ligger.

Kilde til konflikt

Loven har ført til en langvarig konflikt mellom myndighetene og folk som eier boliger i turistområder, og ønsker å disponere disse fritt selv.

Arvet leiligheten

I den nevnte saken, skal boligeieren ha arvet leiligheten fra familie, som skal ha kjøpt den til egen bruk allerede før turismeutbyggingen kom skikkelig i gang i Playa del Inglés.

Andre som eier boliger i den samme blokken og i andre boliger som ligger i turistområder, har fått, eller risikerer å få bøter av samme årsak.

Kun boliger der bruk som fastboliger er konsolidert av nåværende eier før 2017, kan i prinsippet slippe unna bøter hvis de nekter utleie.

Kjemper for boligeiernes rettigheter

En interesseforening for mennesker som er påvirket av turismeloven på Kanariøyene, PALT, fører saken på vegne av den nevnte boligeieren.

Det er PALT som har gått ut i pressen med denne saken.

PALTs president, Maribé Doreste, opplyser at han bruker mye tid på disse sakene for tiden.

Eiernes rett til fri disponering av eiendom står sentralt i argumentasjonen.

Tidligere i år vant en tysker som eier en leilighet i en blokk i Playa del Inglés en anke i en lignende sak etter å ha blitt bøtelagt av turistdepartementet.

PALT har i år også anket Gran Canarias områdeplan fordi foreningen anser at den opprettholder favorisering av turistoperatører, og ikke ivaretar eiere av eiendommenes interesser.

Lovendring på gang

I tillegg kjemper foreningen for en endring av Kanariøyenes lov om fornyelse og modernisering av turismen fra 2013.

Den kanariske regjeringen er inne i en prosess for å endre denne loven, og henter innspill fra relevante institusjoner, foreninger, firma og andre aktører med sikte på å lage et utkast.

Hvorvidt det nye lovutkastet vil innebære en forbedring eller forverring for boligeierne, er for tidlig å si.

En annen interesseorganisasjon som kjemper for rettighetene til innehavere av ferieboliger, er Ascav.

PALT og Ascav står bak en rekke demonstrasjoner som er holdt mot begrensningene som er pålagt boligeierne gjennom lovgivningen.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!