Lovutkast for ferieboliger er ute på offentlig høring

Utkastet til en ny lov som skal regulere ferieboliger på Kanariøyene er lagt ut på offentlig høring frem til 2. mai. Her er hovedtrekkene.

Feriebolig, vivienda vacacional på Gran Canaria.

Feriebolig (vivienda vacacional) på Gran Canaria.

Loven ble presentert i går, onsdag, av den kanariske regjeringen.

Den kan få stor betydning for både utenlandske og spanske eiere av boliger på Kanariøyene som ønsker å disponere disse fritt til ferieformål, leie boligene ut til turister, eller bruke boliger i turistområder som fastboliger.

Mange skandinaver som eier boliger på Kanariøyene er i en slik situasjon.

Viktige momenter i loven

Lovutkastet har navnet «Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas» («Lov om bærekraftig forvaltning av turistbruk av boliger»).

Her er noen viktige elementer:

I lovutkastet spesifiseres det at maksimalt ti prosent av det totale bebyggbare arealet for boliger i kommunene kan være boliger som leies ut til turister.

Bebyggbare arealer omfatter angivelig også arealer som allerede er bebygd.

Det vil si at minst 90 prosent skal være reservert boliger for fastboende (80 prosent på øya La Palma).

Resten kan brukes til reiselivsformål og andre økonomiske aktiviteter med en beliggenhet som respekterer prinsippet om sosial samhørighet.

Kommunene må selv definere et maksimalt antall lisenser for ferieboliger i planreguleringen slik at det aldri overstiger ti prosent i noen boligområder.

I dag finnes det områder på Kanariøyene hvor andelen ferieboliglisenser overstiger 20 prosent.

Teksten åpner for at prosentandelen kan opprettholdes over tid, så fremt eiendommene oppfyller visse krav. Kommunene kan gå ut over prosentandelen hvis det blir godt rettferdiggjort.

Videre etableres det ikke noen insentiver for eiere til å endre turistbruken av boligene til fastboliger.

Ikke økt kontroll

I lovutkastet er det ikke lagt opp til flere inspeksjoner av irregulær utleie eller andre irregulære forhold, noe som hittil har ført til at tusenvis av boligeiere har blitt ilagt bøter med støtte i en lov om modernisering av turismen fra 2012 og dagens lov om utleie av ferieboliger fra 2015.

Særskatter er heller ikke nevnt i teksten.

Lisens for fem år om gangen

Folk som ønsker å tjene penger på utleie av ferieboliger, må legge frem en «kvalifisert ansvarlighetserklæring», og en teknisk rapport, byplansertifikat og ferieboliglisens må også foreligge.

Lisensen vil ha en varighet på fem år og kan fornyes hvis alle kravene fortsatt er oppfylt.

Planlegging av ferieboliger og håndteringen av loven blir i stor grad overlatt til hver enkelt kommune.

Kan bli godkjent i år

Under den offentlige høringsperioden på 20 virkedager frem til 2. mai, kan alle som ønsker, og som er registrert med identitetsnummer på Kanariøyene, komme med innvendinger og innspill til lovutkastet.

Deretter bli alle innspill gjennomgått og vurdert, og eventuelle endringer i lovutkastet blir utført.

Når det er gjort, skal det igjen godkjennes av regjeringen og parlamentet.

Kanariøyenes regjering har som mål å få loven godkjent i løpet av 2024.

54 000 ferieboliger i dag

I dag er det cirka 54 000 registrerte ferieboliger for utleie på Kanariøyene («vivienda vacacional»).

Det tilsvarer 400 hoteller med 500 sengeplasser hver.

Den kanariske regjeringen tror at målet om maksimalt ti ferieboliger per 100 boliger totalt vil være oppnådd i 2035.

Her er lenke til en nettside hvor man kan gi innspill til loven.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!