Urovekkende mange truede arter på Kanariøyene

141 arter er utrydningstruet på Kanariøyene. For 101 av disse er situasjonen kritisk.

Ungt eksemplar av Gran Canarias kjempeøgle (Gallotia Stehlini)

Ungt eksemplar av Gran Canarias kjempeøgle (Gallotia Stehlini)

Tallene formidles i en ny rapport om det biologiske mangfoldet i Spania, som heter "Estado de la biodiversidad en España".

Rapporten er laget av et overlevelsessenter for arter i Makaronesia, drevet av Loro Parque Fundación og Spanias komité for Verdens naturvernunion (IUCN).

418 truede arter i Spania

I Spania totalt er 194 arter kritisk truet.

De fleste er i plantegruppen (119), fulgt av bløtdyr (44) og leddyr (31).

418 arter er definert som truede, og 498 er sårbare arter, ifølge IUCNs rødliste.

Bevaringssyklus

Målet med rapporten er å fremme innføringen av en bevaringssyklus. Planene består av en rekke tiltak for bevaring av artene.

Forfatterne av rapporten viser til at den forener eksisterende vitenskapelige data og kriterier.

Dette skal representere et stort fremskritt i arbeidet med å beskytte truede arter.

"Hot spots"

Flere geografiske punkter i Spania hvor naturens mangfold er truet, er pekt ut av forskerne.

Flere av disse ligger på Kanariøyene.

Slik som naturparkene Jandía på Fuerteventura og Doramas på Gran Canaria, samt Garajonay nasjonalpark på La Gomera.

Andre steder i landet som er utpekt, er blant annet naturparkene Doñana i Andalusia, Serranía de Cuenca i Castilla la Mancha, og Sierra de Espadán i Valencia).

Én million arter kan forsvinne

Rapporten viser også til at Naturpanelet, et globalt vitenskapspanel for tjenester innen biologisk mangfold og økosystemer (IPBES), i 2019 advarte om at én million arter i verden står i fare for å forsvinne i løpet av de kommende tiårene.

World Economic Forum har også omtalt faren dette utgjør for verdensøkonomien i sin siste rapport, vises det til.

Avvik for rødlistede arter

En sammenligning er gjort i rapporten mellom arter som er listet opp i IUCNs rødliste og de nasjonale og regionale listene.

Overlappingen er 65 prosent. Minst en tredel av artene faller dermed utenfor.

Over halvparten av artene anses er rødlistet av IUCN, er ikke klassifisert i de nasjonale eller de regionale katalogene, eller de er klassifisert i en annen kategori enn de som er etablert av rødlisten.

Forskerne bak rapporten understreker at det er nødvendig å oppdatere vitenskapelig informasjon for rødlisten og evaluere denne på nytt, og deretter harmonisere de forskjellige listene.

Geografiske avvik

Sammenligninger er også gjort mellom områder som er listet opp som biomangfold-områder på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dette er områder som er anerkjent for deres bidrag til å opprettholde det biologiske mangfoldet globalt, og har spesiell beskyttelse, kalt Key Biodiversity Areas (KBA).

Analysen viser at det er en overlapping på 64,4 prosent mellom de ulike listene.

Det indikerer at over en tredel av områdene ikke har en slik beskyttelse.

Nytt samarbeid startet

Som respons på det som framgår av rapporten, har Loro Parque Fundación, Poema del Mar, Fundación Maroparque, Fundación Canaria og Rancho Texas Lanzarote Park gått sammen om et pedagogisk, samfunnsvitenskapelig prosjekt.

Appen iNaturalist har som mål å øke innbyggernes bevissthet om mangfold i naturen.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!