Nå telles blåfinken på Gran Canaria

Telling av Gran Canarias beskyttede, stedegne blåfink pågår i perioden april-september i furuskogene i Inagua og La Cumbre.

Blåfink Fringilla polatzeki

Blåfinken Fringilla polatzeki finnes bare på Gran Canaria.

Det er bevaringsprosjektet PostLife+Pinzón som tar seg av tellingen.

Stedene hvor blåfinken oppholder seg blir registrert mede GPS-koordinater, og fuglenes fargekombinasjoner blir nedtegnet.

Analyser av informasjonen som hentes inn skal gjøre det mulig å slå fast overlevelsesraten til fuglebestanden.

Ut ifra observasjoner fra mai til juni i år, anslås det foreløpig at bestanden er på 402 eksemplarer.

Observasjonene skal også gi mer kunnskap om fuglenes geografiske utbredelse, spredning, hvor de leter etter fôr, og finkenes bruk av habitatene.

I 2021 ble blåfinken observert 944 steder i Inagua og 394 i La Cumbre.

55 ringmerkede fugler ble observert.

Elleve av de ringmerkede fuglene ble flyttet fra Inagua til La Cumbre mellom 2015 og 2019.

Fire av de elleve ble observert i La Cumbre i 2021, og sju i Inagua.

Ni ringmerkede finker som ble sluppet ut i naturen fra 2010 til 2019 etter å ha blitt avlet opp i fangenskap, ble også observert i fjor.

Gran Canarias blåfink levde kun i Inagua-skogen frem til en storbrann rammet skogen i 2007.

PostLife+Pinzón-prosjektet har pågått i seks år, og telling er foretatt hvert år. Resultatene viser at bestanden er stabil, og svakt økende.

I 2021 ble det slått fast at det fantes 15 blåfinker per kvadratkilometer i Inagua, og 3 per kvadratkilometer i La Cumbre.