250 ugler behandles årlig for skader på Gran Canaria

Hvert år behandles cirka 250 ugler for skader på øyas rehabiliteringssenter for ville dyr.

Kattugle i en finca i Agüimes på Gran Canaria. Foto: Canariajournalen

Øyrådet på Gran Canaria advarer nå mot bruk av musefeller med lim, som ofte er årsaken til at ugler skades alvorlig eller dør.

En del ugler blir også påkjørt etter å ha blitt blindet av billys, eller får i seg rottegift.

Den siste uglen som kom inn til rehabiliteringssenteret, var dekket med lim. Den hadde store skader, og var  sterkt underernært, hvilket tyder på at den har sittet fast i fellen i flere døgn.

Den kunne ikke reddes, og døde noen timer etter at den kom inn, skriver øyrådet i en pressemelding.

De små, langørede kattuglene med oransje øyne (Asio otus canariensis) er en beskyttet fugleart på Gran Canaria.

De lever av rotter, mus og øgler, og har rede i trær. Habitatet er hovedsakelig i områder med furuskog, men den fins også i urbane områder.

Uglene bidrar til å regulere gnagerbestanden på øya.

Øyrådet påpeker i en pressemelding at det er viktig at innbyggerne er klar over konsekvensen av å bruke limfeller utendørs for å fange mus, og over hvor viktig uglenes rolle i naturen og samfunnet er. De tar jo faktisk de musene fellene settes opp for.

Når uglene tar mus i limfeller, blir de selv sittende fast i limet.

Limfeller må kun brukes i lukkede områder, ikke utendørs, påpekes det.

Hvis du finner et skadet, vilt dyr eller vill fugl, kan du ringe rehabiliteringssenteret (Centro de Recuperación de Fauna Silvestre) på  928 35 19 70, eller ringe nødsentralen på 112.