Turbinkontrakt for Gran Canarias første vannkraftverk er tildelt

En kontrakt på seks vannturbiner som skal installeres på vannkraftverket Salto de Chira sør på Gran Canaria, også kalt Chira Soria, er tildelt av energiselskapet Red Electrica de Espana (REE).

Informasjonsvideo fra Red Eléctrica

Tre av kontraktene som er nødvendig for å bygge kraftverket og sette det i drift er nå tildelt, ifølge en artikkel i avisen Canarias 7.

Turbinkontrakten omfatter hele kjeden fra design til oppstart av turbinene, en såkalt EPC-kontrakt. Leveransen skal ferdigstilles i løpet av 72 måneder.

Seks reversible turbiner, generatorer, omformere, transformatorer, sikkerhetsventiler, instrumentering og styresystem, samt tilhørende utstyr er inkludert i kontrakten.

Fjellhaller og tunneler

En annen EPC-kontrakt som er tildelt gjelder fjellhaller, tunneler, rør, og overflatearbeider.

Disse arbeidene skal ferdigstilles i løpet av 56 måneder.

Avsaltingsanlegg

Den tredje kontrakten, og så EPC, gjelder bygging av et avsaltingsanlegg for sjøvann ved munningen av Arguineguín-dalen.

Noe av det produserte ferskvannet skal ledes i rør til Soria-dammen, og sikre at det aldri er mangel på vann i kraftverket, som er et pumpekratverk med et lukket vannkretsløp mellom to eksisterende damanlegg, Chira og Soria.

Byggingen av avsaltingsanlegget er i full gang, og fremdriften er god, ifølge REE.

Rørledning og kraftsystem gjenstår

Det gjenstår å tildele en kontrakt på en 17 kilometer lang rørledning fra avsaltingsanlegget til Soria-dammen.

Dessuten kontrakt på elektriske installasjoner for å overføre den produserte strømmen til kraftnettet.

220 megawatt til 618 millioner euro

Budsjettet for vannkraftverket, inkludert avsaltingsanlegget, er på 618 millioner euro.

Det er en økning på over 31 prosent fra det opprinnelige budsjettet på 409 millioner.

REE forklarer økningen med prisoppgang på materialer.

Kraftverket er på 220 megawatt. Det skal fungere som lager for fornybar energi, og produsere kraft når den fornybare energiproduksjonen ikke kan dekke forbruket fordi det er for lite vind eller sol.

Vannet slippes gjennom turbinene fra Chira-dammen til Soria-dammen, og pumpes tilbake ved å reversere turbinene. Strømmen til pumpingen skal da levers av fornybar produksjon på tider når strømforbruket på øya er lavt.

Ferskvannproduksjonen skal også sikre landbruket tilstrekkelig med vann.

Prosjektets nettside:

https://saltodechira.com