Gran Canaria har flest dammer i verden i forhold til arealet

Neste år starter byggingen av et kombinert vind- og vannkraftverk på Gran Canaria der to store dammer tas i bruk. Med 167 demninger på en øy med 1500 kvadratkilometer stort overflateareal har Gran Canaria flest i verden i forhold til arealet. 

Det er et stort antall vannreservoarer på Gran Canaria, og den aller største er Soria-dammen. Dette bildet er fra en tid da det var godt med nedbør. Nå er flere av dammen helt eller nesten tomme. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Det er Soria- og Chira-demningene i sør som skal benyttes til å bygge et kraftverk på 200 megawatt der vannet ledes fra den øvre til den nedre dammen gjennom vannturbiner i et såkalt pumpekraftverk.

Vannturbinene skal produsere strøm når det ikke er vind nok til å drive en gruppe vindturbiner som normalet skal stå for strømproduksjonen.

Når det er lite forbruk, brukes vindkraften  til å pumpe vann tilbake fra den nedre til den øvre dammen. Vanndammene blir dermet et lager for vindkraften.

Prekær vannmangel

For tiden er imidlertid mange av dammene på Gran Canaria bortimot tomme etter mange måneder uten nevneverdig nedbør.

Noen at de som ligger i sør får påfyll fra tankbiler som fyller opp med vann fra avsaltinganlegg slik at jordbrukene får vann til avlingene sine.

69 store dammer

69 av av de 167 dammene på Gran Canaria er katalogisert som store dammer i og med at de er dypere enn 15 meter høye. Disse har en gjennomsnittshøyde på 32 meter og en gjennomsnittskapasitet på 32 meters 1,3 millioner kubikkmeter.

48 av disse er murt opp, 19 er støpt i betong og to er steinfyllingsdammer – disse to ligger i Tirajana og Siberio.

39 ligger på under 5000 meters høyde og bare fem på over 1000 meters høyde.

Den som ligger lavest er La Monta-dammen i San Bartolomé de Tirajana kommune i sør, og den som ligger høyest, på 1635 meters høyde, ligger i San Mateo i nord.

Den eldste er fra 1910 og ligger i Arucas nord på Gran Canaria.

Du finner en oversikt over dammene og hvor mye vann de inneholder på aguasgrancanaria.com 

Tags